Home

De cand curge termenul de prescriptie

Răspunderea penală la infracțiuni: de când începe să curgă termenul de prescripție (1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită... (2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În. Art. 154: Termenele de prescripţie a răspunderii penale (1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt: a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită... (2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. în cazul infracţiunilor.... În privința celui de-al doilea subiect ce urmează a fi analizat apreciem că, în scopul determinării momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție prevăzut de dispozițiile art. 31 din Legea nr. 50/1991, este necesar să se stabilească data săvârșirii faptei, adică, în concret, data când a avut loc ultimul act de edificare a lucrărilor de construire în lipsa autorizației necesare realizării acestora Regula generală. Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. ← Art. 2522 Noul cod civil Repunerea în termenul de prescripţie... Art. 2524 Noul cod civil Dreptul la acţiunea în executarea... →

În opinie majoritară, instanțele au considerat că termenul de prescripţie curge de la data terminării faptice a lucrării sau de la data la care autoritatea competentă trebuia să cunoască edificarea construcţiei fără autorizaţie de construire, potrivit dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii La articolul 705 din Codul de Procedura Civila, termenul de prescriptie este prezentat dupa cum urmeaza: (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul... (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de. Prescriptii: Momentul de la care curge termenul de prescriptie pentru cererea in despagubiri cand aceasta este formulata distinct de cererea prin care persoana vatamata a solicitat anularea actului administrativ., Decizie nr. 372 din data de 28.01.2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucurest Momentul în care se sfârşeşte termenul de prescripţie se determină potrivit regulilor de calcul al termenelor procedurale prevăzute de art. .101 C. proc. civ.; astfel, termenele pe zile se calculează pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început să curgă, nici ziua când s-a sfârşit termenul; termenele pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare; termenul care, începând la 29, 30. Termenul de prescripţia extinctivă de un an aplicabil acţiunii revocatorii exercitate de creditorii prejudiciaţi prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial începe să curgă de la data la care au fost îndeplinite formalităţile de publicitate sau, după caz, de când au luat cunoştinţă mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale [art. 369 alin

Răspunderea penală la infracțiuni: de când începe să curgă

Art. 154: Termenele de prescripţie a răspunderii penal

 1. Acest termen curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Exemple: Termenul de prescripție a dreptului de a percepe impozitul pe clădiri aferent anului 2017 începe să curgă cu data de 1 ianuarie 2018 și se împlinește la 31 decembrie 2022
 2. ART. 2.522. Repunerea in termenul de prescriptie. (1) Cel care, din motive temeinice, nu si-a exercitat in termen dreptul la actiune supus prescriptiei poate cere organului de jurisdictie competent repunerea in termen si judecarea cauzei
 3. Momentul curgerii termenului de prescriptie in cazul unui accident de circulatie. In cazul unui accident de circulatie, faptul cauzator de prejudicii, persoana faptuitorului si existenta prejudiciului au fost cunoscute inca de la momentul producerii accidentului, respectiv decesului uneia dintre persoanele aflate in autovehicul, iar din acest moment incepe sa curga si termenul prescriptiei extinctiv
 4. Recurs în interesul legii | De când curge termenul de 5 ani de de prescripție a dreptului Fiscului de a stabili impozitul pe profit de Adrian Laboș 15/09/202

ART. 215 Începerea termenului de prescripţie (1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. (2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin (4)Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Fata de aceste dispozitii, instanta constata ca termenul de prescriptie a dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale ale societatii curge de la 01.01.2003, debitele fiind inregistrate pentru perioada de pana la 31.12.2002, termenul de prescriptie fiind de 5 ani In cazul copilului conceput numai la data deschiderii mostenirii, termenul de prescriptie va curge numai de la data nasterii sale cand se va sti ca s-a nascut viu, asa cum cere legea (art. 654 C. civ.. De asemenea, cand un minor vine la succesiune in concurs cu parintii sai, termenul de 6 luni va incepe sa curga de la data cand a fost numit. de cand curge termenul de prescriptie 2016 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile. Prin acest articol va atragem atentia ca una dintre modificarile aplicabile de la 1 ianuarie 2016, prin noul cod de procedura fiscala, este momentul de la care curge termenul de prescripție în materia creanțelor fiscale De asemenea, in analiza problemei de drept ce face obiectul recursului in interesul legii se vor avea in vedere doua perioade, si anume: perioada anterioara intrarii in vigoare a Legii nr. 62/2011 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, intrata in vigoare la 13 mai 2011), cand termenul de prescriptie de 3.

Lipsa autorizației de construire: De când curge termenul

Raportand modul de calcul mentionat mai sus la situatia concreta prezentata in intrebarea de la inceputul articolului, rezulta ca termenul de prescriptie de 5 ani curge incepand cu 1 ianuaire 2015 pentru obligatii fiscale anuale pentru care declaratia anuala aferenta anului 2013 se depune in 2014 De regulă, termenul de prescripție curge de la data nașterii dreptului la acțiune. Suspendarea prescripției [ modificare | modificare sursă ] Pe durata suspendării, cursul prescripției este temporar oprit, pe durata existenței cauzei de suspendare Termenul de prescriptie incepe sa curga in mod diferentiat, in functie de dreptul afectat de prescriptie. Astfel, in cazul dreptului de a stabili obligatii fiscale, termenul de prescriptie de 5 ani incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala (cand s-a format baza de impunere care o genereaza) Prin urmare, pentru o obligaţie fiscală datorată la 1 februarie anul acesta, termenul de prescripţie va curge de la 1 iulie 2017. Sorin Biban atrage atenţia asupra aplicării legii în timp, subliniind că noul termen de la care curge termenul de prescripţie, respectiv data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează. Termenul special de 3 ani este aplicabil atunci cand se imputa transportatorului savarsirea unui dol sau culpa in timpul derularii contractului de transport. Termenul de prescriptie curge diferit. Regula este ca termenul de prescriptie curge incepand de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport. Exceptii

Art. 2523 Noul cod civil Regula generală Începutul ..

De când curge termenul de prescripție a constatării

Vezi detalii. (2) Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel. In conasecinta va trebui sa depuneti declaratia rectificativa 101 aferenta anului 2008 privind impozitul pe profit, urmand. Prescriptia in Noul Cod civil. Institutia prescriptiei extinctive a suferit unele modificari prin Noul Codul civil (Legea 287/2009), fiind reglementata in art. 2500-2544, care constituie dreptul comun in materie. Obiectul prescripţiei extinctive îl reprezintă ceea ce se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul. (1) lit. d C.pen.). Totuși, chiar dacă termenul de prescripție va fi interupt prin efectuarea anumitor acte de procedură, după trecerea dublului acestui termen de prescripție general, adica 10 ani, aceasta nu va mai răspunde penal, dacă persoana nu a suferit o condamnare printr-o hotărâre definitivă până la scurgerea acestui interval

Instanţa de apel a constatat că termenul de prescripţie începe să curgă de la data decesului lui D., moment faţă de care acţiunea, introdusă la 08 ianuarie 2014 este prescrisă, iar reclamanţii susţin că termenul de prescripţie curge de la data de 25 mai 2011, data la care au fost respinse ca tardive cererile de constituire ca. Punerea in intarziere. A· punerea in intarziere a celui in folosul caruia curge prescriptia intrerupe prescriptia numai daca aceasta este urmata de chemarea lui in judecata in termen de 6 luni de la data punerii in intarziere. Efectele intreruperii prescriptiei. - sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit cauza de intrerupere In analiza celor de mai sus se mai naste o intrebare: de cand incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a mai solicita executarea silita? In opinia noastra, sustinuti si de procesele castigate in 12 ani, consideram ca data ultimei plati, reprezinta data concreta si certa de la care curge termenul

Curtea Supremă a decis când începe termenul de prescripție a răspunderii penale. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al României cu privire la stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale Intitulat Termenul de prescripţie pentru despăgubiri, art. 19 din Legea nr. 554/2004 are, în realitate, un obiect de reglementare mai larg, stabilind reguli privind: 1. condiţiile de admisibilitate a acţiunii în despăgubiri; 2. durata şi data de la care curge termenul de prescripţie; 3. instanţa competentă şi 4. procedura. Prescripţia curge de la deschiderea moştenirii faţă de toţi succesibilii, termenul de opţiune fiind unic. Cand moartea mostenitorului intervine înăuntrul termenului de opţiune, dar înainte sa fi optat, dreptul său de opţiune se retransmite la proprii săi moştenitori. Aceştia vor putea exercita dreptul de opţiune numai în restul. Fata de aceste probe, a retinut instanta ca termenul de prescriptie curge de la data incheierii proceselor verbale de receptie, 23.07.2004 pentru executarea lucrarilor de acoperis si 17.07.2004 pentru lucrarile de tamplarie

Prescrierea creditelor bancare: Cand putem scapa de

 1. De la data de 07.12.2007, când creditorii au hotărât oportună promovarea cererii de autorizare a introducerii acţiunii prevăzute de art. 138 împotriva numiţilor BDZ şi AG, trebuia calculat termenul de 3 ani prevăzut de dispoziţiile art. 139 din Legea 85/2006 şi nu plecând de la nişte prezumţii
 2. Dreptul de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de zece ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, scrie în Codul de procedură fiscală. Aici, termenul curge de la momentul când hotărârea instanţei penale rămâne definitivă
 3. Este adevărat că, potrivit art. 8 din Decretul nr. 167/1958 coroborat cu art. 3 din același act normativ, termenul de prescripție de 3 ani începe să curgă, în cazul dreptului la acțiune în repararea unei fapte ilicite, de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea.
 4. Avand in vedere ca prin implinirea termenului de prescriptie, titlul executoriu isi pierdut puterea executorie, astfel cum prevede art.405 alin. 3 din vechiul Cod de Procedura Civila, acesta nu mai poate fi pus in executare, iar actele de executare efectuate ulterior termenului de 3 trei ani se impun a fi anulate
 5. Art. 110. - Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a creantelor fiscale (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creante fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin
 6. Prescriptia executarii sanctiunii (atat cea principala cat si cea complementara) vizeaza situatiile in care a fost emis un proces verbal de organul constatator. Conform art. 14 alin. 1) OG 2/2001, executarea contravenţiei se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu este comunicat contravenientului
 7. Legiuitorul a reglementat un termen special de prescripție a dreptului de a stabili creanţe fiscale, de 10 ani, în cazul creanțelor fiscale care rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre.

Art. 19 - Termenul de prescripție pentru despăgubiri (1) Când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei De asemenea, potrivit alin.12, executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a căror activitate nu poate fi suspendată se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată O soluție era în sensul că acest termen curge de la data finalizării lucrării/construcției în sens material, fizic, astfel că lucrarea este considerată finalizată din punct de vedere structural și tehnic în momentul în care este aptă pentru a îndeplini scopul pentru care a fost edificată (de ex. gata de locui sau gata pentru a. de 6 luni, dacă termenul de prescripție aplicabil este de cel puțin 6 luni; ori de 1 lună, dacă termenul de prescripție aplicabil este mai mic de 6 luni.!!! Termenul de prescripție nu se prelungește nici cu 6 luni, nici cu o lună, ci ceea ce a rămas din termen nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv o lună Decizie nr.891 din 25.09.2007, Curtea de Apel Timisoara Momentul de la care curge termenul de prescriptie extinctiva, nu este cel al nasterii minorului, ci cel de la care s-a nascut interesul reclamantului in promovarea actiunii in tagada paternitatii, in speta, data cand parata i-a comunicat reclamantului ca nu el este tatal copilului

Momentul de la care curge termenul de prescriptie pentru

 1. Ca regula generala, termenul de prescriptie a unei datorii este de 3 ani. Prescriptia nu opereaza de la sine ci trebuie invocata la prima infatisare in fata instantei. Prescriptia poate fi opusa numai de cel in folosul caruia curge, respectiv in situatia de fata, prescriptia poate fi invocata numai de catre societate, cand i se solicita.
 2. constă în oprirea, de drept, a curgerii termenului de prescripţie, pe timpul cât durează situaţiile, limitativ prevăzute de lege, care îl pun pe titularul dreptului material la acţiune în imposibilitatea de a acţiona1. Potrivit art. 1875 C.civ., prescripţia curge în contra oricărei persoane care n-a
 3. Termenele de prescriptie si termenele de decadere sunt exclusiv acele termene cand subiectul are dreptul sa faca ceva intr-un anumit termen, iar in lipsa actiunii in termenul respectiv, pierde dreptul (in fapt ). Termenele de prescriptie sau de decadere nu reglementeaza acele termene cand subiectul are o obligatie de intocmit intr-un anumit termen

Termenul de prescriptie este de un an, daca contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport felurite. ART. 5 Dreptul la actiune privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, se poate prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni, in cazul in care viciile nu au. Prin decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, în Dosarul nr. 20/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5,art. 201 şi art. 223 din Legea. În concluzie termenul de prescripţie de trei ani nu curge de la data producerii prejudiciului, aşa cum a reţinut prima instanţă, procedând la aplicarea retroactivă a Legii nr. 62/2011, ci de la data la care s-au finalizat procesele introduse de unitate privind anularea actului de control al Curţii de Conturi, respectiv data de 09.01.2015

Prescrierea datoriilor - Prescriptia dreptului de a cere

Începutul prescripţiei extinctive Dictionar juridic (dex

Termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data de 13.12.2013, s-a implinit la data de 13.12.2015, iar cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 04.07.2016 este formulata pentru termenul de prescriptie Termenul de prescriptie in materie fiscala. Termenul general de prescriptie este de 3 ani, insa in materie fiscala acest termen de prescriptie este de 5 ani, cu exceptia cazurilor de infractiuni fiscale, de exemplu evaziunea fiscala, cand termenul este de 10 ani. Insa termenul de prescriptie incepe sa curga in momente diferite, de la caz la caz Prescriptia extinctiva in cadrul drepturilor personale nepatrimoniale nu opereaza, cu urmatoarele exceptii:- actiunea in anulabilitate (adica, in nulitate relativa, termenul de prescriptie fiind termenul general, de 3 ani);- actiunea in nulitatea relativa a casatoriei (cand casatoria a fost incheiata prin viciu de consimtamant privind. Părinții mei figurează cu un debit plus penalități la asociația de proprietari, mai vechi de 3 ani de zile, iar asociația nu ne-a dat nici un fel de explicații suplimentare, mai mult președintele a spus ca a intent acțiune în instanță și că nu putem invoca termenul de prescripție, deoarece anul trecut tatăl meu a solicitat printr-o cerere eșalonarea la plată a debitelor.

pretenţii - prescripţia dreptului material la acţiune

( Mare atentie aici, deoarece instantele vor respinge contestatiile la executare daca nu va incdrati intermenele de 15 zile, considerand ca aceata contestatie pentru lamurirea, înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate solicita in termenul de 3 ani doar pentru hotararile judecatoresti nu si pentru contractele de. Termenul de prescripţie. (1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni. (2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a căror încuviinţare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoştinţă de aceasta. (3) În cazul nulităţii pentru vicii de consimţământ ori. Spre deosebire de momentul nașterii dreptului de creanță, din perspectiva termenului de prescripție, legiuitorul a instituit un unic moment de la care acesta începe să curgă, respectiv, data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, indiferent de momentul concret din interiorul perioadei fiscale la.

Art. 706. Termenul de prescriptie - Legal Lan

Prescripţia răspunderii penale constituie un act de renunţare din partea Statului de a exercita dreptul de a-l trage la răspundere penală pe făptuitor datorită intervalului lung de timp decurs de la săvârşirea infracţiunii şi presupune inexistenţa unei condamnări definitive pentru fapta respectivă.. În ceea ce priveşte timpul necesar pentru prescrierea răspunderii penale. Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, a transat, in data de 14 septembrie 2020, una dintre cele mai dezbatute chestiuni in materia dreptului fiscal, in reglementarea vechiului Cod de procedura fiscala, respectiv care este momentul de la care se calculeaza termenul de prescriptie pentru obligatii fiscale aferente impozitului pe.

Avocatul Meu: CUM SE CALCULEAZA PRESCRIPTIA GENERALA

(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita Prin execeptie, termenul de 5 ani pentru prescriptia datoriilor fiscale poate fi extins la 10 ani in cazul in care creantele fiscale rezulta din savarsirea unei fapte de evaziune prevazute de legea penala. Acest termen curge de la data savarsirii infractiunii, sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva Unele reguli privind prescriptia sancțiunilor contravenționale. Ordonanta de Guven nr. 2/2001 cuprinde o serie de prevederi specifice privind prescriptia sanctiunilor contraventionale. Prescripția aplicarii sanctiunii. Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei De cand curge termenul de prescriptie in caz de pierdere partiala, de avarie sau de intarziere ? R/ Termenul de prescriptie curge din ziua in care marfa a fost eliberata • Conform Conventiei CMR, in care situatii transportatorul poate sa procedeze la vanzarea marfii fara sa astepte instructiuni de la persoana care dispune de marfa. SRL a fost supusa procedurii insolventei, procedura ce a fost finalizata la data de 05.03.2013, motiv pentru care s-a concluzionat ca potrivit art. 1873 din Vechiul Cod civil coroborat cu art. 36 din Legea nr. 85/2006, incepand cu aceasta din urma data, curge un nou termen de prescriptie, astfel incat executarea silita se situeaza in limitele.

Prescripția creanțelor și datoriilor / CECCAR Business

Prescriptia executarii pedepsei Prescriptia executarii pedepsei reprezinta un impediment la executarea pedepsei principale. De asemenea, aceasta prescripție este un impediment și în cazul executării unei măsuri educative private sau neprivative de libertate. Atât pedeapsa principala, cât și măsura educativ Cabinet avocat Dreptul muncii. Momentul de la care curge termenul de preaviz. Unde se depune dosarul pentru somaj. Intrebare: Buna ziua, am si eu cateva neintelegeri . In data de 9 septembrie am semnat instiinarea prin care am fost anuntata ca se desfinteaza postul meu incepand cu data de 16 septembrie. Intrebarea mea este de cand se numara. - Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii contraventionale, curge de la momentul savârsirii faptei ilicite, sau dupa caz, de la momentul constatarii faptei ilicite, in cazul contraventiilor continue. Nerespectarea acestui termen, duce la imposibilitatea inspectorului de munca de a aplica sanctiunea contraventionala a amenzii Prescriptia raspunderii penale. Prescriptia raspunderii penale are ca efect înlăturarea răspunderii penale pentru fapta săvârşită. De aceea se consideră că, în dreptul penal, prescripţia reprezintă o sancţiune la adresa pasivităţii organelor judecătoreşti care au avut dreptul să-l tragă la răspundere pe infractor Durata termenului este de: Zile libere Zile pline . Data de împlinire a termenului este: 16 august 2021. Aplicația permite calculul termenelor judiciare implementând metodele de calcul prevăzute de Codul civil și de Codul de procedură civilă. calculator-termene.ro.

Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor

Pretentii. Drepturi banesti incasate necuvenit. Termen de prescriptie. Legea 62/2011 prevede la art. 211 lit. c ca plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Concret, daca se primeste procesul verbal pe data de 2 a lunii (personal sau prin posta), termenul de 15 zile incepe sa curga din data de 3 a lunii. In acest caz, ultima zi pica pe data de 17 a lunii, dar daca se intampla sa fie o zi de sambata, ultima zi pentru atacarea procesului verbal de contraventie este data de 19 a lunii Termenul de prescripție (1) Statele membre se asigură că un termen de prescripție de cel puțin patru ani se aplică acțiunilor referitoare la despăgubirea pentru vătămări corporale și prejudicii materiale rezultate în urma unui accident rutier transfrontalier care intră sub incidența articolului 2 Daca fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge, pe tot timpul cat pricina s-a aflat in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut in termen de 3 luni de la data savarsirii faptei. Prescriptia opereaza totusi.

Accident auto. Momentul curgerii termenului de prescriptie ..

Orice act administrativ-fiscal emis de o autoritate din cadrul A.N.A.F. poate fi contestat. Dreptul la contestatie este reglementat de art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala potrivit caruia, impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte.. Noul termen de la care curge termenul de prescripţie, respectiv data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, se aplică doar taxelor, impozitelor sau contribuţiilor datorate începând cu 2016. Termenele în curs la data intrării în vigoare a noului Cod fiscal, respectiv 1 ianuarie 2016, se.

Recurs în interesul legii De când curge termenul de 5

A.O: Reducerea drastica a pedepsei, de la un maxim de 20 de ani la unul de 5 ani, înseamna reducerea termenului de prescriptie, inclusiv în cazul proceselor în curs, în aceasta din urma situatie fiind vorba de termenul de prescriptie speciala. Concret, înselaciunea se prescrie în 5 ani - socotiti de la data savârsirii faptei Asta înseamnă că termenul de 15 zile va începe să curgă de la 15 mai. Aşadar, ai timp să conteşti amenda în instanţă până la finalul lunii mai. Ce faci dacă ai plătit deja? Şi în acest caz, vei putea recupera de la stat banii achitaţi, cu aceeaşi condiţie: să conteşti procesul-verbal de contravenţie Mai mult efectul recunoasterii ar fi acela ca de la momentul întreruperii - al recunoasterii prejudiciului cauzat - curge un alt termen de prescriptie. Chiar si asa, actiunea de fata a fost introdusa la 22.10.2008, astfel ca la acea data era împlinit termenul general de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 al. 1 din Decretul nr. 167/1958 1. termenul de prescriptie de 6 luni pentru aplicarea amenzii contraventionale in cazul contraventiilor continue curge de la data incetarii savarsirii faptei, nu de la data constatarii faptei. Adica nu mai subzista posibilitatea legala teoretic de a avea contraventii imprescriptibile. Nu s-a facut insa corelarea cu reglementarea prescriptiei.

Potrivit Codului de procedură fiscală (din 2016), termenul de prescriere curge diferenţiat, în funcţie de dreptul autorităţii vizat de prescriere. În ce priveşte dreptul statului de a stabili obligaţiile fiscale, acesta curge de la 1 iulie a anului următor celui în care a luat naştere creanţa fiscală (a fost obţinut venitul la. O situatie din anul 2012 : a venit control de la Oficiul pentru spalarea banilor , a gasit ca nu depusesem o declaratie pentru o plata care depasise 15.000 euro ( trecuse aproape un an de cand trebuia depusa ) , ne-a dat amenda 10.000 lei pentru nedepunerea acestei declaratii, i-am dat in judecata pentru ca depasise termenul de 6 luni si am castigat procesul ( verdict : anularea amenzii) , au. Cand cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere, cat timp nu a incetat aceasta impiedicare. Forta majora temporara, constituie caz de suspendare, numai daca survine in ultimele 6 luni de expirare a termenului de prescriptie