Home

Raport semestrial reducerea violentei

PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR ANUL ŞCOLAR 2017-2018 1. Semestrial . COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD Str. LUCIAN BLAGA nr. 15 Realizarea Raportului de evaluare a violentei in cadrul unitatii Director Consilier educativ Consilier şcolar Cadre didactic RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR în anul şcolar 2011-2012. Documente | Alte documente utile. Descărcaţi fişierul. Virginica_Barabas. Descărcaţi. 4 Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul şcolii sau a structurii şi în zonele Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violentei si a faptelor de coruptie în mediul şcolar Responsabil : Prof. Moraru Marilena-Silvia 8. PARTENERI : semestrial 2. Pregătirea. - realizează planul operațional privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar - elaborează semestrial un raport de activitate și în transmite comisieie județene pentru combaterea violentei. Cadrele didactic

 1. 6. Comisia elaborează un raport semestrial privind asigurarea siguranței preșcolarilor în unitate; 7. În fiecare unitate școlară Consiliul Profesoral și C.R.P.-UL elaborează un regulament de ordine interioară, cu precizarea condițiilor de acces în unitate, a cadrelor didactice, preșcolarilor/ părințilo
 2. Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală Cuprins Capitolul I I.1. Violenţa - caleidoscop (agresivitate, violenţă, conflict) I.2. Violenţa şcolară Capitolul II II.1. Forme de manifestare ale violenţei şcolare A. violenţa verbală B. violenţa psihologică C. violenţa fizică II.2. Factorii generatori ai violenţei.
 3. Procedură de combatere a violenței în liceu 3 consemnează în Registru de abateri elevi toate situațiile de violență apărute; aduc la cunoștința profesorului diriginte situațiile de violență apărute. RESPONSABIL CU APLICAREA PROCEDURII: monitorizarea activității CPCV; propune măsuri de îmbunătățire a activității comisiei
 4. Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori semestrial 2. Pregătirea Organizarea Concursului NU Violentei , DA Fair-play-ului, concurs de fotbal organizat la nivelul ciclului primar s
 5. Metode de combatere a violentei in scoala Joi, 01 Iulie 2010 02:00 Arhiva People - Psihologia educatiei Violenta este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o pierdere a integritatii (fizice, materiale, psihice)

Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul şcolii sau a structurii şi în zonele adiacente acestora, asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru elevi şi întreaga comunitate, conform standardelor europene. Semestrial 2. Pregătirea. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR ANUL ŞCOLAR 2018-2019. 1. Prezentarea în consiliile profesorale a Cadre Semestrial unor referate cu teme de promovare a didactice Realizarea Raportului de evaluare a. violentei in cadrul unitatii. Noiembrie Director 2018 Consilier educati PLANUL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI ÎN MEDIUL SCOLAR An 2013 -2014 NOTÄ Prezentul plan este întocmit pe baza Strategiei Ministerului Educatiei, Cercetärii si Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violentä în unitätile de învätämânt preuniversitar aprobatä cf. O.M.Ed.C.T. nr. 1409/29 06 2007 cu Nota MEC realizează planul managerial privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, elaborează semestrial un centralizator (barometru) al actelor de violenţă (Anexa 1) şi un Anexa 3 prezintă Declaratia de constatare a violentei data de parintele elevului.

privind reducerea violentei în mediul volar An 2018-2019 Semestrial Februarie Anual Permanent Permanent . 6. Activitåti concrete de prevenire a -Realizarea Raportului de evaluare a violentei in cadrul unitatii Profesorii diriginti Consilier scolar Cadrele didactic - OMECT 1409/2007 privind aplicarea Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în școli; 3.2. Legislaţie secundară: - O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat și completat prin O.M.E.N 3027/2018 1. Prezentarea de filme referitoare la violenta Forme de abuz - explicarea conceptelor Activitati in parteneriat Profesori diriginti Profesor consilier Politia, ONGuri Numarul elevilor participanti la ac tivitati, calitatea produselor, reducerea actelor de violenta din scoala 2

Raportul Comisiei De Prevenire a Violenţei În Mediul

Elementul fundamental în ceea ce priveşte şansele de reuşită în reducerea fenomenului violenţei la nivelul mediului educaţional preuniversitar îl reprezintă măsurile şi activităţile realizate la nivelul fiecărei unităţi şcolare. La nivelul fiecărei unităţi şcolare se constituie, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, Comisia pentru prevenirea si. reducere a violenţei în mediu şcolar 1. Evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul operaţional al unităţii privind reducerea fenomenului violenţei Nr. activităţi realizate / nr. activităţi planificate Posibilitatea intocmirii incorecte a unui raport referitor la aspectele constatate 2.Gestionarea sistemului d 6. Comisia elaborează un raport semestrial privind asigurarea siguranței preșcolarilor în unitate; 7. În fiecare unitate școlară Consiliul Profesoral și C.R.P.-UL elaborează un regulament de ordine interioară, cu precizarea condițiilor de acces în unitate, a cadrelor didactice, preșcolarilor/ părinților și a vizitatorilor; 8

n) Realizează semestrial câte un raport referitor la elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul PLANULUI OPERAŢIONAL AL UNITĂŢII ŞCOLARE PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI, fiind prezentat consiliului profesoral. 14 Planul operaţional al COLEGIULUI privind reducerea violenţei în mediul şcolar An şcolar 2015-2016 OBIECTIVE GENERALE In elaborarea Planului de Actiune al....., s-au avut in vedere cateva dintre principiile directore recomandate de catre Consiliul Europei in cadru confruntarii cu fenomenul violentei scolare: centrarea prevenirii violentei pe educatie, pe valorile civismului democratice. Semestrial Noiembrie 2017 - procese verbale - rapoarte analize-nr. de activități-nr. de elevi informați-nr. de protocoale -Activităţi de consiliere suport pentru părinţi, dezbateri şi activităţi de informare a părinţilor cu privire la normele legislative privind securitatea şi siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ

Comisia Pentru Prevenirea Si Combaterea Violenţei În

Raport semestrial/anual de evaluare internä a calitä(ii Plan de îmbunãtãtire Componenta (directorul nu face parte din comisie, o persoanä va reducerea violentei în mediul scolar Consiliul elevilor (CE) Consiliul Clasei Comitetul de pãrinti/ Consiliul reprezentativ al ãrin ilor Comisii de lucr realizeazä planul operational privind reducerea fenomenului violentei in mediul $01ar, adaptat condiliilor §colii in concordantä cu strategia nalionalä pentru prevenirea si combaterea elaboreazä semestrial un raport de activitate îl transmite comisiei judelene pentru (g Academia.edu is a platform for academics to share research papers scoala gimnaziala nr. 7 str. neagoe voda nr. 11 sector 1, bucuresti analiza swot viziunea scolii educam astazi pentru societatea de mÂine

Siguranta in scoli este un subiect important si intens dezbatut, atat in mediul rural, cat si in cel urban. In ceea ce priveste Capitala, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a oferit un raport despre masurile care se iau pentru siguranta elevilor in scoli. SIGURANTA IN SCOLI Raport ISMBIn anu Barlad, Str. Vasile Parvan, nr. 1 bis, tel/fax:0235/41.33.23, tel:0335/40.47.42; gsiaic@yahoo.com; www.aicuzabarlad.ro RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012 MOTTO: Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivân 1 Raportul de activitate al comisiei metodice a învätätorilor 2 Planul managerial anual/ semestrial avizat de director si comisia pentru curriculum; 3 Graficul de activitate (activitatea/ actiunea propusa, tipul activitatii, Plan operational privind reducerea fenomenului violentei în mediu 3 Autoarele sunt Daniela Stoicescu Sunt psiholog în cadrul Asociaţiei Ovidiu Rom şi lucrez în slujba copiilor de mai bine de un sfert de secol. Ca pe un pumn, seninul, de-aş putea să-l strâng, L-aş desena pe frunţi copiilor când plâng.Binele tot din lume, dac-aş putea,Lor l-aş turna în lapre, ca să îl bea.Otilia Stefania Pacurar

privind reducerea violenţei în mediul şcolar. Semestrial. Semestrul I 2. Management scolar -Formarea Comisiei de monitorizare a violentei scolare -Realizarea Raportului de evaluare a violentei in cadrul unitatii Profesorii diriginti. Consilier scolar. Cadrele didactice Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori Obiectivul 3 : Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi adecvate in raport cu aceste fenomene sociale; C2.Implicarea Consiliului Elevilor si Consiliului Reprezentativ al Parintilor in proiectarea si derularea activitatilor de prevenire si reducere a fenomenului violentei si al segragarii scolare; realizarea bazei de dat -realizează semestrial raportul referitor la elaborarea,aplicarea si evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul Operational al unitătii scolare privind reducerea fenomenului violentei . Acest raport se prezintă în consiliul profesoral si se regăseste în formă sintetizată si în raportul general privind starea si.

n acest sens, la nivelul Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a fost aprobat prin OMECT nr. 1409/29.06.2007 - STRATEGIA NAIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENEI N UNITILE DE NVMNT PREUNIVERSITAR MECTS,coordoneaz la nivel naional activitile monitorizeaz i evalueaz modul de aplicare a strategiei raportare acte de violenta sem ii, 2014-2015; eveniment lansare proiect sanatate, tinerete, identitate, implicare-stii raportare scoli urban: buhusi, comanesti, darmanesti, moinesti, onesti, slanic moldova, targu ocna; competitia olimpiadele kaufland adresata tuturor scolilor din invatamantul preuniversitar publi Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori Obiectivul 3 : Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi. Obiectivul 4 violenta/accidentelor din scoli OMEN NR.1409/29.06.2007 privind aprobarea Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta in scoli DECIDE Art. 1 Se formeaza comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei in mediul scolar, pentru anul scolar 2019-2020 compusa din director- prof. Devesel Daniela-presedint Procedura de lucru Data elaborării Prevenirea și combaterea violenței în școală 29.09.2014 Elaborat Prof. Munteanu Corneliu Semnătura: Verificat Prof. Drumea Irina Dana Semnătura: Aprobat Director, prof. Aurel Neicu Semnătura: Intrat în vigoare la data:.01.10.2014

prevenirea violentei, educatie pentru cetatenie activa, educatie religioasa, cultura si traditie etc. 2018- 2019 Director Educatoarele C.A. Finalizarea in bune conditii, implementarea activitatilor conform planurilor de actiune ale proiectelor Raport de evaluare 4. Derularea unor programe educationale de promovare a educatiei pentru schimbare l Rapoarte Graficul şi tematica CA şi CP Întocmirea raportului privind starea învăţământului în LTGM pentru anul şcolar 2019-2020 și a Raportului de analiză privind calitatea învățământului la sfârșitul anului școlar 2019-2020 30.10.2020 Rapoarte de analiză cadre/comisii Date statistice Rapoarte de analiză comisi MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Liceul Teoretic Şerban Vodă Procedura operaţională Prevenirea și combaterea violenței Ediţia: a II a Cod: PO - C44 Revizia: LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM - sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar. 1. Standardul 1 - Etica si integritate. 1.1. Procedura operationala PO - 01.01: Desemnare consilier de etica. Formular F03-PO-01.01: Anexa fisa post cu atributiile.

combatere a violentei în unităţile şcolare 4. Formarea continuă a cadrelor didactice şi a specialiştilor pentru prevenirea şi reducerea fenomenului violenţei în şcoală 5. Promovarea drepturilor copiilor în unităţile şcolare şi în comunitate 6 Acordarea premiului semestrial de 2%-ANULAT 14.08 Reducerea violentei in mediul scolar 19.01 Monitorizarea formelor usoare/grave de violenta inregistrata in scoala si in afara acesteia 19.02 Raportare cazurilor de violenta in mediul scolar CIS 033/ISJ 20 Comisia pentru Curriculu AN SCOLAR 2019-2020. Aprobat in C.A.08.10.2020. Validat in C.P.08.10.2020. Validat in Comitetul de Parinti.12.10.2020. NR. 1199/09.10.2020. Raport de analiză a activităţii la nivelul şcolilor din comuna Calafindeşti în anul şcolar 2019/202 sens un raport ,pe care-I prezinta semestrial Consiliului Local. Servicii acordate victimele violentei în familie si familiilor în care se aflä copii cu risc de abandon scolar riscurilor si respectiv, reducerea erorilor si a fraudei PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE. AN SCOLAR 2009- 2010. I. Obiective: Diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor sau a actelor de indisciplina; Îmbunatatirea frecventei in anul scolar 2009- 2010; Reducerea fenomenului de violenta scolara; Dinamizarea consiliului elevilor prin initierea si.

Monitorizarea si reevaluarea periodică a progreselor inregistrate de copilul cu dizabilitati si/sau CES, a deciziilor si interventiilor, precum si a gradului de satisfactie a beneficiarilor (MODEL raport de monitorizare și descrierea procesului de monitorizare, a atribuțiilor persoanelor responsabile Raportul ISJ privind st-area învä!ämântului în .jlldetul Teleorman 20] I -2019-9013: Com.isia pentru prevenirea si reducerea violentei in mediul scolar — Scoala Gimnazialä Nr. pe baza graficului semestrial, de cätre responsabilii comisiilor metodice, pe baza programelor anuale ale connisiilor metodice, de cätre. Reducerea riscului de abandon scolar derularea prin programelor de tip A doua sansa, Calitatea Aprecierile mäsurile care s-au impus sunt prezentate în raportul semestrial al C.J.A.P. Lunar, s-a raportat activitatea în scris de cätre fiecare cadru didactic, cätre abandonului si violentei în mediul scolar

Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Rostogol Călăraş

(DOC) Planul operaţional al COLEGIULUI privind reducerea

 1. Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Bârlad Raport de activitate pe Sem. I / 2017-2018 4 2. Creşterea nivelului calitativ şi a eficienţei actului de predare-învăţare, cu accent pe captarea interesului şi creşterea motivaţiei, atractivităţii, utilităţii noilo
 2. unui raport de vizitä. Minorii care se aflä cu mäsurä de supraveghere specializatä sunt monitorizati periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 7. Servicii acordate victimele violentei în familie si familiilor în care se aflä copii cu risc de abandon scola
 3. oritatilor naţionale în conformitate cu prevederile Constituţiei.
 4. istratia Nationala Apele Romane. In 2008, gradul de racordare la sistemul de canalizare era de 49,46%, iar.
 5. Rapoarte evaluative periodice întocmite de consilierul de imagine. 19) Implementarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile din învăţământul preuniversitar. Conform strategiei elaborate-dir -resp comisie prevenire violentei Conform unui grafic Număr de activităţi organizate în şcoal

Avand in vedere raportul de specialitate nr . 625 al doamnei secretar Demeter Cornelia Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate dinc adrul Consiliului Local Cu respetarea prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1 221/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritati Sediul Directiei de Asistenta Sociala functioneaza in Targoviste B-dul Unirii nr. 24-26, telefon 0372764198, fax 0245640694, e-mail office@das-targoviste.ro, URL www.das-targoviste.ro. SERVICIUL RESURSE UMANE Elaborează semestrial un raport de activitate Responsabil: Prof. Belu Radu Membri: Prof. Bîgiu Răzvan Prof. ed. Constantinescu Valentina COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE SI FORMARE CONTINUĂ Monitorizează înscrierea şi participarea personalului la programele PFC Asigură circulaţia informaţiei între scoală, ISJ PH si CCD P

comisiei au intocmit Raportul de evaluare pentru anul ;colar 2019-2020, raport care a fost cornpletat in format dig'tãl, pe platforma ARACIP, a fostprezentatîn COnsilíul Profesoral din 13.10.2020 aprobat in Consiliul de Administratie din 1410.2020. Raportul a fost afisat sila gazeta comisiei pe site-u scolii Casa Corpului Didactic Dolj Instituţie certificată pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008 Q-5309/11 PLAN DE ACTIVITĂŢI1 - anul şcolar 2013-2014 SERVICIUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ2 1

Video: (PDF) RAPORT PRIVIND VIOLENŢA ŞCOLARĂ Doina Gaman

Raport oficial. Ce face ISMB pentru siguranta in scoli

Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia. semestrial. 2. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor va constitui o parte a raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală verificä semestrial modul de completare a documentelor la nivelul serviciului secretariat 6. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar elaboreazä, aplicä evalueazä modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul operational al unitätii privind reducerea fenomenului violentei Acest raport este un rezultat al proiectului Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative, implementat în perioada noiembrie 2010 - decembrie 2012 de Fundaţia Centrul de. violentei scolare, s-au elaborat un plan operational privind reducerea violentei, precum si un calendar de prevenire a agresivitatii in mediul scolar, prin care s-au propus spre desfasurare o serie de activitati educative (prinse in pachetul de activitati extracurriculare, activitati desfasurate in cadrul Consiliului Elevilor, activitati cu. Raportul semestrial este structurat pe doua planuri, primul prezentând aspecte referitoare la situatia traficului de persoane in România in semestrul I al anului 2007, iar al doilea redând stadiul realizarii obiectivelor specifice din Planul national de actiune 2006 - 2007

Ghid violenta scolara 2012 - [PDF Document

verificä semestrial modul de completare a documentelor §colare la nivelul serviciului Secretariat. 6. Comisia pentru prevenirea Fi combaterea violentei în mediul §colar elaboreazä, aplicä evalueazä modul de îndeplinire a obiectivelor incluse in Planul operational al unitätii privind reducerea fenomenului violentei RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2019-2020 În anul școlar 2019-2020, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Comănești, conform rețelei școlare aprobate de I. Ș .J. Bacău, are arondate următoarele structuri: • Reducerea absenteismului • Prevenirea abandonului școla PLAN MANAGERIAL. AN ȘCOLAR 2020-2021. 1 CONTEXT EUROPEAN : În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare RAPORT ANUAL . DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII. Raport pentru anul şcolar . 2011-2012, finalizat la data de Combaterea violentei, Protectie Civila Comisiile desemnate 3. A.a).7.Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi Contractarea unor servicii specializate pentru informare privind cariera. - Reducerea.

RAPORTĂRI LUNARE, SEMESTRIALE ŞI ANUALE — ISJ Baca

combaterea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii. Sept-oct Diriginti/invatatori Cadre didactice Personalul didactic auxiliar/nedidactic Elevi parinti Director Dir. Adj. Consilierul psiholog Responsabil comisia dirigintilor Reprezentanti parinti Reprezentanti elevi Reducerea riscurilor OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiintarea Consiliului National pentru prevenirea combaterea violentei în mediul ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelo · Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2012-2013 PRIORITATI PENTRU ANUL 2013_2014 Reducerea cu 25% numărului de absente si a cazurilor de abateri disciplinare în perioada 2013-2014. Semestrial. Director. CEAC

Lista cu proceduri SCIM Părinții cer schimbar

Rapoarte « ŞCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEŞT

 1. c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. (2) Amenzile disciplinare sunt interzise
 2. Semestrial (lucrãrile scrise) Mimm 2 lectii/ clasW sem/discipli nä säptämânal (fi§ele elevilor) raport analiza) Orä de orä cf. orarului Cf. orarului (fì§e indiv) Minim 2 lectii la clasä Reducerea absenteismului în rândul elevilor; asigurarea sigurantei î
 3. -realizează semestrial raportul referitor la elaborarea,aplicarea si evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul Operational al unitătii scolare privind reducerea fenomenului violentei . Acest raport se prezintă în consiliul profesoral si se regăseste în formă sintetizată si în raportul general privind starea si.
 4. REGULAMENT. DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE CONSTANTIN TEODORESCU ŞOLDANU . CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE ART. 1. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Constantin Teodorescu, cu sediul in comuna Şoldanu, strada Constantin Teodorescu nr.3, CIF 24834607, e-mail: This email address is being protected from spambots
 5. Raportul de activitate al DAS Arad pe anul 2018. Directorul general al Direcției de Asistență Socială din Arad, Oana Pârvulescu, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, raportul de activitate pe anul 2018
 6. care îl ocupä în raport cu criteriile stabilite, cu standardele de evaluare metodele utilizate. Indicatorii de evaluare periodicä (lunar, trimestrial, semestrial, anual), a cäro

Plan Managerial Al Activitatilor Educative an Scolar 2009

3 Rapoarte săptămânale petiţii și audiențe expirate 5 ani 4 Note interne, adrese, referate adresate compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 5 ani. 5 Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public P 6 Raportul anual privind transparența decizională 305. Simptomele și semnele din tamponada cardiacă sunt în raport cu etiologia tamponadei cardiace: hipertensiune arterială , provovată de creșterea debitului cardiac. dispnee-polipnee,ortopnee. anxietate extremă. creșterea ariei matității cardiace. 306. Cum se face respirația artificială gură la gură '' conform formulei H.E. Raport semestrial privind . stadiul actual al procesului de planificare de mediu PLAM/PRAM. reducerea răspândirii infecţiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice Raportul semestrial/annual asupra activitatii desfasurate se intocmeste de catre echipa managerial, ca analiza de tip SWOT sau in conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat de catre director, spre validare, atat Consiliului de administratie cat si Consiliului profesoral

Monitorizarea si reevaluarea periodica a progreselor

Extras ROFUIP Regulament organizare Raport de activitate CRP Tematica si graficul ședințelor CRP Proces verbal întruniri (model) Prezenta întruniri CRP (model) Registru intrări-ieșiri CRP (model) Chestionar evaluare (CEAC) COMPONENENTA Consiliului reprezentativ al părinților: Nr. crt. ED-INV-DIRIGINTE NUME SI PRENUME 1. SCURTU RODICA ENOAICA MARGARETA 2 Elevii de clasa a IV-a sustin proba la Matematica si Stiintele naturii. Elevii claselor a IV-a sustin, miercuri, proba la Matematica si Stiintele naturii din cadrul Evaluarii Nationale 2021. Aproximativ 179.000 de elevi de clasa a IV-a sunt asteptati sa participe la. 18 Mai. 2021 Ce este asistentul personal? Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura.Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.. Data de 1 ianuarie 2021 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.300 de lei, iar salariul net.

- Reducerea numarului de copii aflati in situatie de abandon scolar - Reducerea actelor de violenta in scoli - Numar crescut al parintilor implicati in viata scolii Raport de activitate semestrial/ annual. Evaluare anuala 14. Initierea si promovarea proiectelor de dezvoltare institutionala proprie si specifica serviciilor din subordine prin. Pe de alta parte, raportul surprinde relatia dintre articolele din presa scrisa si campaniile sociale si trateaza influenta mass media in aducerea in atentia publicului a problemelor copiilor (educatie, abuz, abandon, victime ale violentei etc.)

Comitetul de parinti - Colegiul National Vlaicu Vod

 1. at pasajele din proiectul USR-PLUS pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara unde pluseristii voiau sa reduca vechimea la 7 ani, cu tot cu perioadele de INM si de stagiu, ceea ce ar fi insemnat ca inclusiv.
 2. 2018-2019 S -Buget de stat -Buget local, --ONG-uri -fonduri europene -Alte surse - reducerea surselor de îmbolnăviri, prin accesul copiilor la serviciile centrului se reduce semnificativ rata abandonului școlar 2 Construirea unui Centru de zi in regim de urgenta pentru diferitele cazuri: mame tinere, violenta domestica, alte cazuri de abuz.
 3. X. Regulamentul intern este obligatoriu pentru orice companie, indiferent de numarul de angajati. Mai mult decat atat, orice angajator este obligat sa intocmeasca regulamentul intern in cel mult 60 de zile de la dobandirea personalitatii juridice, conform art. 246 din Codul muncii - Legea 53/2003. Regulamentul intern va fi adus obligatoriu la.
 4. Raportul pentru anul 2017 privind calitatea aerului înconjurător în județ a fost realizat în termenul impus de Legea 104/2011. Un raport anual, destinat informării publicului a fost afișat pe site-ul instituției. Evaluarea impactului asupra mediului prin: Completarea Registrului Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR

Reducerea arieratelor recuperabile la finele anului: Se preconizează a se reduce valoarea arieratelor recuperabile cu un procent de 10% ; (2 rapoarte) semestrial Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa Educaţie ecologică 2 Realizarea de acţiuni pentru marcarea evenimentelor ecologice cu caracter internaţional 12 acţiuni. Dintre sugestiile exprimate, cea care a revenit cel mai frecvent a fost aceea de a organiza periodic (trimestrial sau semestrial) asemenea cursuri. 6. Pregătire teoretică şi îndrumare practică a medicilor rezidenţi de sănătate publică. 8 rezidenţi au fost pregătiţi în INCDS în cursul anului 2003 Consiliul National al Elevilor (CNE) propune partidelor politice, in contextul alegerilor parlamentare, 10 obiective pentru educatie. Tinerii de pe bancile scolilor din Romania isi doresc burse pentru toti elevii, introducerea unui modul obligatoriu de educatie ecologica pentru cadrele didactice si profesori mai pregatiti, transmite CNE printr-un comunicat Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania din 05.11.2013. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11.04.2014. 1. In data de 22 octombrie 2013, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care se pune la dispozitia Romaniei asistenta financiara preventiva pe termen mediu in limita sumei de 2 miliarde euro. Raportul este prezentat de catre director, spre . validare, atat Consiliului de administratie cat si Consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/annual are loc la inceputul semestrului al doilea/anului scolar urmator. ART. 71. Raportul annual/semestrial asupra activitatii desfasurate este postat, obligatoriu,pe site-u

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA str. Oituz, nr. 20, Mangalia, tel: 0241-750398; 0241-740820 fax: 0241-751126 E-mail: ecomang@yahoo.com cod 905500, jud. Constanţa, România. Nr.627/22.10.2018. Avizat. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar următor. Art. 84 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă de. Inspector Şcolar General. RAPORT. ASUPRA ACTIVITATII. CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARGES. IN ANUL SCOLAR 2013 - 2014. Pe perioada anului scolar 2013 - 2014, activitatea desfasurata de CJRAE-Arges, in conformitate cu Legea invatamantului, Statutul Personalului Didactic si Regulamentul privind organizarea si functionarea acestuia, a vizat urmatoarele domenii

STRATEGIE 25/04/2001 - Portal Legislati