Home

Mecanisme ale puterii politice

 1. putere politică, putere de stat, puteri politice, sau pur şi simplu putere. Înţelegem prin trăsături generale ale puterii de stat acele caractere esenţiale şi comune tuturor tipurilor de putere de sta, care permit gruparea mecanisme, autorităţii, puteri. 6
 2. Un loc aparte este rezervat cercetării instituirii normelor juridice ale statului de drept, ca unul dintre cele mai importante mecanisme de formare şi de funcţionare a puterii instituţionalizate în stat, principiilor juridice de organizare a puterii instituţionalizate în ţările aflate în tranziţie cu diferite forme de guvernare şi regim politic, investigării problemelor actuale de exercitare a puterii politice în stat. O atenţie deosebită se acordă particularităţilor de.
 3. În doctrină sunt identificate următoarele trăsături generale ale puterii de stat: 1) caracterul de putere; 2) puterea de constrângere; 3) puterea socială; 4) puterea de a exprima și realiza voința cu voință de stat; 5) caracterul organizat; 6) suveranitate
 4. atie
 5. e pe ceilalți din societate, își definesc și caută să-și realizeze obiectivele prestabilite, scopurile și interesele particulare, chiar dacă se confruntă cu opoziție sau rezistență
 6. ale instituţiilor politice §1. Introducere Folosirea noţiunii de instituţie politică în cursurile de drept constituţional este pe deplin îndreptăţită, întrucât, ca ramură a sistemului de drept, dreptul constituţional reglementează raporturile sociale din domeniul cuceririi şi exercitării puterii politice[1]. Altfel spus, dreptu
 7. mecanismele judiciare ale represiunii politice a regimului comunist din România au fost neglijate de c ătre istoriografie, unul dintre motive fiind subevaluare importan ţei lor. Lipse şte în istoriografa român ă o abordare care s ă dep ăşeasc ă nivelul studiului uno

Noţiunea de mecanisme de interferenţă a structurilor de guvernare_____ 212 §4. Modalităţi de acţiune a puterii executive asupra parlamentului_____ 214 4.1. Desemnarea unor membri ai parlamentului de către puterea executivă _____214 4.2. Intervenţia puterii executive în organizarea internă a activităţii camerelo Repere ale filosofiei politice Filosofia politică studiază însăși natura puterii și implicațiile pe care le are puterea atunci când este exercitată de guverne și de cetățeni înșiși. partidele politice generează proceduri și mecanisme specifice. Spuneți rațional Puterea politică este o putere exercitată într-o societate de persoane sau grupuri de persoane. Exercitarea puterii politice se face în mod normal prin mijloace politice. În consecință, mijloacele politice sunt mijloace prin care indivizi sau grupuri vor, sau reușesc să domine pe ceilalți din societate, își definesc și caută să-și realizeze obiectivele prestabilite, scopurile și interesele particulare, chiar dacă se confruntă cu opoziție sau rezistență. Termenul se. Puterea este un mecanism de reglare a relaţiilor sociale, capacitatea diriguitorilor de a-şi impune voinţa în organizarea şi conducerea societăţii.In raport cu celelalte forme ale puterii sociale, puterea politica are urmatoarele trasaturi: 1 Cursul Administratia Publica Mecanism al Statului de Executare a Vointei Politice - Alte Domenii, pentru facultate, uploadat in Biblioteca RegieLive (ID#58090). Facebook Modalitati de contac

Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în

 1. 3.1. Legalitatea, legitimitatea puterii de stat și dreptul poporului la insurecție......97 3.2. Alegerile - mecanism democratic de formare a organelor puterii de stat..103 3.3. Partidele politice ± componente de bază ale unei societăți democratice....116 3.4
 2. Dincolo de aceste aspecte vizibile ale jocului politic, există și aspecte opace, invizibile în exersarea puterii; ne referim la dispozitivul politic, la construirea secretului, la marketingul comunicării politice și de ce nu, la democrația numerică. 1. Rivalitatea și confruntarea politic
 3. istrative, str Traian Mosoiu, nr. 71, sala 503 Tel: +40-264-431505 Fax: +40-264-406054 E-mail: curt @fspac.ro Consultaţii: curt @fspac.r

Organizarea statală a puteri

puterea politica institulionalizatd presupune capacitatea de a proiecta gi in-:::.ini un program de conducere generald a societSlii. in acest sens, referindu-.. ,.r puterea instituite la nivelul statului, Michael Mann aratd cd putem vorbi:.s:re doud dimensiuni ale puterii politice etatice6: a) puterea despoticd, obser Reieşind din cele expuse, evidenţiem următoarele funcţii ale partidelor politice: 1. Cea mai importantă funcţie este cea de mediere între cetăţeni şi stat, între societatea civilă şi societatea politică. Această funcţie se manifestă plenar în timpul alegerilor

CONCEPTUL DE PUTERE POLITICA - rasfoiesc

 1. Profesorul Mihai Manea reuşeşte, prin cartea Atentate şi crime politice în istorie să cuprindă evenimentele majore din istoria universală, în miezul luptei pentru putere, o luptă fără vârstă, dusă de când lumea. Asasinatele politice fac subiectul unei lucrări excepţionale care predă istoria celor care au astfel norocul să descopere dedesubturile unor mecanisme ale.
 2. jocurile puterii, ci pe problemele (disfuncţiile) sistemice ale societăţii şi pe modul în care ele îşi găsesc sau nu rezolvarea în acţiunile agenţilor politici, ce vor fi astfel investiţi sau nu cu autoritate. Fundamentul puterii politice se află î
 3. Limitarea exercitării puterii democratice legitime viciază procesul democratic și limitează resursele politice ale celor care dobândesc puterea. O putere arbitrară exterioară sistemului democratic, cu funcție de cenzură sau de control, nu face decât să reducă democrația reprezentativă la stadiul de democrație electorală
 4. Am ales Pro Romania după o scanare atentă și fundamentată a pieței politice românești și mă bucur că am fost acceptat în echipă. Orice organizație aflată la început de drum, asemenea acestui partid, este o provocare, este mult de muncă, dar asta nu m-a speriat niciodată
 5. ALTE CONCLUZII ALE PUTERII. Octombrie 11, 2009. 14 Vizualizari. 23 Timp de citire. Comentariu la articolul domnului Eugen Ovidiu Chirovici Concluziile Puterii. Domnule Eugen Ovidiu Chirovici. Ma adreses dumitale in speranta ca vom ajunge intr-o buna zi sa si dialogam efectiv aici, in mod public
 6. Cei care au studiat acest fenomen au și scris despre teatrologia politică, așa este numită metaforic viața politică de către sociologul Georges Balandier, în sensul existenței unor mecanisme și comportamente de sorginte teatrală, prin care puterea politică se manifestă, prinde contur prin prezența ei pe scenă socială

Referat Puterea politica < Stiinte Politice (#388821

 1. Puterea îi schimbă pe cei aflați în poziția puterii și pe cei care sunt țintele acelei puteri. Teoria abordării / inhibiției. Dezvoltată de D. Keltner și colegii săi, teoria abordării / inhibiției presupune că a avea putere și a folosi puterea modifică stările psihologice ale indivizilor
 2. Puterea politică este un concept, al cărui sens poate fi realizat prin familiarizarea, în primul rând, cu sensul puterii în ansamblul său. Fenomenul puterii este caracteristic pentru fiecare grup de oameni dacă sunt uniți de un obiectiv comun și acționează în conformitate cu acesta
 3. Pornind de la extinderea puterii politice asupra unor noi sfere ale vieţii economice, sociale si culturale, el incearca sa largeasca definitia sistemului politic. Abordarea lui F.M. Burlatki are multe elemente valoroase, atat sub aspect structural, destul de cuprinzatoare, dar mai ales a includerii in sistemul politic al comunicatiilor, fapt.
 4. Cum percepem puterea politică? de Daniel Sidor. Evenimentele petrecute în secolul al XX-lea, şi anume cele care ţin de zona politicului, au în centru conceptul de putere politică.Spunem acest lucru deoarece alternanţa regimurilor politice diferite, modul şi rapiditatea cu care se produc anumite schimbări, dar şi dezvoltarea unor noi discipline de studiu (teoria politică, teoria.

Prin dictatură se înțelege un regim politic în care societatea nu mai dispune de mecanisme capabile să controleze puterea politică și, prin urmare, un popor este condus forțat de către o persoană, un partid, sau un grup de oameni.. Dictaturile de regulă nu țin cont de drepturile omului, scopul lor fiind menținerea puterii.. Spre deosebire de democrație, în dictaturi nu există. Scena politică ieșeană - roluri și măști, regii și mecanisme teatrale Ne-am obișnuit să considerăm că politica este o formă de teatru, că mulți politicieni sunt obișnuiți să joace teatru, să mimeze implicarea și activitatea politică densă, preocuparea civică, un comportament care adună voturi, dar ignoră deseori.

de exercitare a puterii. Comunicarea politicî nu este așadar generată doar de strategiil e de . persuasiune ale omului politic și deci de intenționalitatea ace stuia. Dimensiunea instituțională:-tipologia actorilor politici-specificul sistemului de exercitare a puterii politice Autor: Ambasador al Venezuelei la București, Alfredo A. Torrealba (2017) Prezentul articol enumeră principalele abordări ale tipurilor de politici externe ale statelor, în vederea stabilirii unor parametri de referință pedagogici sau didactici, care să permită identificarea naturii activităților politice ale guvernelor în cadrul internațional Cele două sisteme care ne ghidează. Psihologul Daniel Kahneman, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în cogniţie şi pionier al economiei comportamentale, a studiat timp de peste patru decenii mecanismele decizionale ale creierului uman şi a identificat numeroase erori cognitive ce ne influenţează deciziile fără să ne dăm.

Corina Turșie, Jocuri de putere în Uniunea Europeană.Actori, mecanisme și efecte ale creșterii puterii Parlamentului European,Timişoara, Editura Universității de Vest, 2015, ISBN 978-973-125-455-5978-973-602-620-1 [See Review Sample] Corina Turșie, Politicile Uniunii Europene,Editura Universității de Vest, 2013, ISBN 978-973-125-384-8 Teorii ale puterii continentale. De la teoria lui Mackinder la SCOALA'' lui HAUSHOFER Teoriile puterii continentale sustin superioritatea uscatului asupra marii, deci a statelor care reusesc sa domine masa continentala euro-asiatica asupra puterilor maritime, fie periferice, cum sunt Europa si Japonia, fie externe, cum sunt Statele Unite

Ce este filosofia politică? Caracteristici principale

Sistem constituţional şi instituţii politice în România Informaţii generale Date de contact ale titularului de curs: Nume: asist.univ.dr. Curt Cynthia Carmen Birou: Facultatea de Stiinte Politice si Administrative, str Traian Mosoiu, nr. 71, sala 503 Tel: +40-264-431505 Fax: +40-264-406054 E-mail: curt @fspac.r Pentru aceasta, sunt introduse mecanisme de protecție - un sistem de echilibre care limitează influența factorului uman sau a factorului de organizare. Principalele caracteristici ale unui regim politic democratic: - Poporul este sursa și constructorul puterii politice ale mediului politic, social, economic şi cultural, este necesară evidenţierea parti- prin control direct asupra puterii politice şi administrative sau prin control indirect, mecanisme prin care statul îşi atinge sco-purile şi prin care, apriori, se ajunge la o înţelegere îngustă, dar şi instituţii care.

Putere politică - Wikipedi

1.6 Programul de studii / Calificarea INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei REGIMURILE POLITICE DEMOCRATICE. MECANISME INSTITUŢIONALE, FORME DE REPREZENTARE POLITICĂ ŞI DE ASOCIERE CIVICĂ 2.2 Titularul activităților de curs CONF.UNIV.DR. OVIDIU-ŞTEFAN BURUIAN de realităţile politice ale sistemelor parlamentare din deceniile trecute. Această instabilitate (care s-a parlamentar în care există anumite mecanisme de echilibrare a puterilor în stat fără a se ajunge la care își pot atinge obiectivele politice: realegerea în funcţie, putere politică precum și obiective ce ţin de. Unul dintre geniile ale cărui descoperiri au fost preluate și folosite de cei care au putere socială și financiară este Sigmund Freud. În 2002 un regizor de documentare de la BBC, Adam Curtis, a realizat un documentar în 4 episoade premiat și aclamat de public, Century of the self. Documentarul arată modul în care teoriile despre.

Analizând întreg arcul puterii, resorturile care îl pun în mișcare, dar și resorturile care îl țin în nemișcare, nu descopăr niciun element în tot ceea ce înseamnă zbaterea internă a acestor formațiuni politice, care să mă îndreptățească să îmi imaginez că puterea în ansamblul ei sau un segment cât decât semnificativ din putere va reuși să rupă pisica și să. Reforma institutionala propusa de Forumul Constitutional nu contine o viziune constitutionala coerenta ci este formata dintr-o serie de reactii la conflictele politice recente. Raportul in sine nu analizeaza puterile in stat intr-o maniera sistemica, limitandu-se la alterarea unor mecanisme constitutionale specifice. Dat fiind ca aceste propuneri vor fi discutate de Comisia parlamentara in. Dealtfel, justificarea apariţiei acestui mecanism este considerată a fi o afirmaţie din acelaşi discurs al Preşedintelui Barroso potrivit căreia «avem nevoie de un set de instrumente mai dezvoltat, nu doar de alternativa dintre puterea slabă a persuasiunii politice şi opţiunea nucleară a articolului 7 TUE» [3] Cărți și capitole de cărți. 1. Turșie Corina, Politicile Uniunii Europene, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2013, ISBN 978-973-125-384-8. 2. Turșie Corina, De la standardele europene ale drepturilor omului la aplicarea acestora în legislațiile naționale, Jurnalul libertății de conștiință, pp. 210-223, Editura universitară, București, 2013, ISBN 978-606-591-728-

mecanisme ale depasirii crizei. Într-un sistem politic putem regasi, deopotriva, mecanisme informale si mecanisme formale de depasire a crizei. Prin mecanisme informale întelegem acele procese de detensionare ce apar ca urmare a vointei actorilor politici. Mentionam ca unele procese se bucura de repetabilitate si stabilitate în timp În acest sens, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, le cere reprezentanților PAS să respecte legea în ceea ce privește demiterea unor funcționari numiți de socialiști, transmite Știri.md cu referire la ziarulnational.md.. Potrivit lui Batrîncea, PAS nu ar avea o echipă care să înceapă în forță să guverneze și să îndeplinească promisiunile electorale Valori, ideologii, cultură, artă, etc. Societatea românească în perioada 1923-prezent. PROF. UNIV. DR. ALFRED BULAI - Adresă email: alfbulai@yahoo.com. Sociologie politică și electorală: Comportament electoral, mecanisme de alegere socială, leadership politic, strategii politice și electorale etcciologie politică și electorală Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Administratie Publica. Regimuri politice democratice - state occidentale: SUA, Franta

Na țiunilor Unite, aspecte politice ale evolu ției acestor state, ale rela țiilor lor interna ționale precum și aspecte referitoare la puterea politic ă, puterea militar ă sau resursele energetice ale statelor BRICS. Aceast ă lucrare este structurat ă în cinci capitole. Lucrarea începe cu prezentare In ultimul an, ca urmare a crizei sanitare si ulterior a celei de natura economica, pe fundalul campaniilor electorale, al complexitatii problemelor ce trebuiau solutionate de guvernanti, dar si al precedentelor existente in ceea ce priveste punerea sub control a puterii politice, contradictiile din viata politica s-au accentuat India - mecanisme ale colonizării, cuceririi și aculturației China - tipologia primelor Prelegere, conversație euristică 4. I deologia puterii în civilizațiile orientale: tipologia regalității, regalia, reprezentări ale puterii. Studii de caz: regalitatea charismatică și militară î După formarea a două formațiuni civico-politice, Forța Civică și Noua Republică, în urma anunțului fostului consilier prezidențial, Sebastian Lăzăroiu, cu privire la necesitatea unei Albe ca Zăpada care să curețe politica românească și în special PDL-ul uzat de guvernarea pe timp de criză, iată că a venit timpul pentru o a treia mișcare, mai mică și oarecum. Avem trei ramuri ale puterii: legislativă, executivă și judecătorească. Aceste ramuri sunt independente și acest principiu de separare a celor trei puteri în stat este unul de bază al statului de drept. De aceea, ei trebuie să aplice mecanisme corecte și trebuie să aplice legea așa cum prevede procedura, a spus Batrîncea

(DOC) Puterea politică Ilie Ianachevici - Academia

Curs Administratia Publica Mecanism al Statului de

Romania Sociala - Jocul politic Romania Social

tuţiilor legitimate prin mecanisme democratice (Parlament, Guvern şi aparatele proprii de lucru ale acestora), declaraţii politice, campanii electorale etc., de aici şi tentaţia de contaminare la nivel terminologic. Ca urmare, România a implementată de structurile puterii, structuri care au. Dimensiunea economica a sistemului mass media Efecte ale comunicării în mas Organiz ații de putere politică puterii) Influențează gestiunea puterii politice. Organiz ații integrative (care asigură ordinea . socială) Asigură ordinea socială (prin discutarea În societatea contemporană principalele uniuni de luptă pentru putere sunt partidele politice. Odată cu instituirea unor astfel de organizaţii devine mai uşor să se delimiteze interesele diferitor grupuri ale populaţiei şi căutarea unor lideri capabili să realizeze voinţa cetăţenilor

Alti autori, intre care politologul de formatie marxista T.B. Bottomore suprapune regimul politic cu sistemul politic, iar Georges Burdeau considera ca in conditiile actuale ale revolutiei stiintifice si tehnice, regimul politic este un mecanism de autogestiune sociala, in care institutiile politice sunt piese centrale O incercare remarcabila dar cu anumite limite, de analiza sistemica a politicului o face cercetatorul sovietic F. M. Burlatki.Pornind de la extinderea puterii politice asupra unor noi sfere ale vietii economice, sociale si culturale, el incearca sa largeasca definitia sistemului politic Economiile naţionale reprezintă, incă, una dintre cele mai importante categorii de actori din economia mondială., atat sub aspectul funcţionării lor ca entităţi, cat şi sub aspectul interacţiunilor dintre ele sau cu ceilalţi actori.. In consecinţă, studierea lor reprezintă una dintre temele de cercetare fundamentale ale economiei mondiale

LIDERUL POLITIC (Partea a II-a

de reglementare ale puterii publice (impozite, cheltuieli publice, deficit public) asupra veniturilor totale şi ansamblului locurilor de muncă. Elemente şi conexiuni Decidenţii Decidenţii sunt reprezentaţi de agenţii economici. În figura 1.1 se pot identifica trei tipuri de decidenţi: 1. gospodăriile 2. firmele (unităţile economice)1 3 Inca de la inceputul mandatului, coalitia de guvernare a promis ce va face reforme in numeroase domenii, insa dupa aproape sase luni de la alegerile parlamentare, multe dintre temele mari ale coalitiei par ca s-au impotmolit. Desfiintarea Sectiei Speciale, pensiile speciale si alegerile primarilor in doua tururi inca se lasa asteptate

Nomenclatura, elita a regimului comunist sau mecanism de

Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Încheiem prezentarea cărţilor nominalizate la Premiul CriticAtac pe 2012 cu fragmente din Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Şcoala gustiană între carlism şi legionarism de Antonio Momoc, Curtea Veche Publishing, Bucureşti. În concepţia politică a lui Dimitrie Gusti nu sunt. Atrofierea puterii, vizibilă după 2017, este acum o realitate ce nu mai poate fi ascunsă şi în niciun caz trecută cu vederea. Puterea se macină din interior şi se erodează pe propria structură, datorită propriilor mecanisme pina şi face faţă problemelor de ordin mondial prin cumularea puterii acestora într-un super-stat federal, asemănător dar diferit de Statele Unite ale Americii, capabil să fie luat în serios pe scena globală. Este important de reţinut că această lucrare nu se vrea o analiză ope-raţională a peisajului politic şi economic actual

Monarhia Constituţională și Republica la români

Obiectivele prioritare ale PDCM în domeniul administraţiei publice şi sistemului politic sunt următoarele: •Redefinirea sistemului constituţional pentru a asigura funcţionarea independentă a tuturor ramurilor puterii în stat pe principii democratice, eficiente şi asigurând imunitatea statulu Limitele puterii prezidenţiale sunt instituţionale, dar mai ales politice. Cele instituţionale derivă din separaţia puterilor. Cele politice sunt legate de raportul de forţe între preşedinte şi Congres, uneori foarte dificil, în situaţiile în care majoritatea este deţinută de partidul advers Motto: Discursul este lucrul pentru care, și prin care, se desfășoară o bătălie; () este însăși puterea ce trebuie obținută. (Michel Foucault). Au trecut două decenii de când România şi-a exprimat clar intenţia de occidentalizare a structurilor de securitate, prin aderarea la Parteneriatul pentru Pace, şi 12 ani de când suntem membri ai Alianței nord-atlantice Clasa politică veche, cea pe care o blamam în anii 90, în anii 2000, sa reprodus pe o bază politică nouă, după chipul și asemănarea ei, oamenii cu același apucături pentru că ei au crescut pe lângă vechi baroni devenim noua clasă feudală românească aflată la putere acum în România Nu demult, Dan Andronic mi-a trimis, pentru a-i întocmi prefața, manuscrisul cărții sale, În umbra puterii. Istorii din lumea informațiilor secrete. De la Ceaușescu pînă la Băsescu. Textul e transcrierea unui lung dialog al lui Dan Andronic cu Aurel Rogojan, printre altele, fostul șef de cabinet al lui Iulian Vlad. Potrivit CV-ului, Aurel Rogojan a fost numit, în 1977, la.

Atunci când, prin implicarea sa, Avocatul Poporului incomodează politicul, pune în discuții anumite decizii sau ridică obiecțiuni legate de constituționalitatea anumitor acte normative, înseamnă că avem un mecanism democratic funcțional. Rostul Avocatului Poporulu i nu este acela de a fi un servant obedient al puterii politice Se spune despre România că, deși are destule probleme, este totuși o țară stabilă din punct de politic și economic. Însă, privind la șirul de evenimente cu care ne confruntăm, nu pu­tem să nu facem două cons­tatări importante: 1) suntem cufundați într-un soi de pa­ranoie informațională, fiind bombardați practic zilnic cu arestări, demisii spec­ta­cu­loa­se și. Articole din puterile statului scrise de Iulian Postica. Problema laturii mediatoare a funcţiei prezidenţiale, este, însă, una complexă şi ţine mai mult de forma regimului de guvernământ şi de distribuirea atribuţiile între instituţiile centrale ale statului, decât de dorinţa expresă a clasei politice şi a cetăţenilor de a avea un preşedinte echidistant InstituŃii politice, procese de putere şi mecanisme de transformare social-politică în faza de tranziŃie spre monolitism (1944-1947). Transformări instituŃionale: regim constituŃional, sistemul politic ( guvern, partide, structuri administrative, consilii de colaborare politică, etc). Structuri de putere centrale şi locale, 1944-194 De abuzurile și crimele Securității, responsabilă de esență e Puterea politică. Nu demult, Dan Andronic mi-a trimis, pentru a-i întocmi prefața, manuscrisul cărții sale, În umbra puterii. Istorii din lumea informațiilor secrete. De la Ceaușescu pînă la Băsescu. Textul e transcrierea unui lung dialog al lui Dan Andronic cu.