Home

Legea 18/1991 actualizata 2022

Parlamentul României - Lege nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar nr. 18/1991 În vigoare de la 20 februarie 1991 Formă aplicabilă de la 05 ianuarie 1998 Consolidarea din data de 07 iulie 2020 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05 ianuarie 1998 şi includ Legea fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998) Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (M. Of. nr. 392 din 20 mai 2019) - modifică: art. 27 - partea introductivă a alin. (2^3)

LEGE Nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 *** Republicadă Legea fondului funciar Text actualizat în baza actelcr ncrmative mcdificatcare, publicate în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, până la 25 iulie 2017. Act de bază: Legea nr. 18/1991, republicată în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 199 Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un răspuns se pot adresa cu o nouă cerere comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ş Art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018) Vechea reglementare. În vechea reglementare, la art. 94 prevedea: Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcțiilor prevăzute la art. 92 alin

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative. Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. Legea 18 1991 actualizată prin: Legea 247/2005 - privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente din 19 iulie 2005, Monitorul Oficial 653/2005; ← Art. 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra.. Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Publicat: 18 Dec 2018 303362 citiri Secţiunea: Legislatie Imobiliara. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare si Actualizata 2019

Legea fondului funciar nr

Legea 165 2013 a se vedea Decizia 16 2019: Legea 165 2013 completat de Legea 212 2018: Legea 165 2013 a se vedea Decizia 12 2018: Legea 165 2013 a se vedea Decizia 25 2018: din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 34 din Legea nr. 1/2000,. LEGE nr.44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

În Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie a.c. a fost publicată Legea nr. 180/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor 1 LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Status: Act în vigoare Versiune de la: 24 martie 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin: Legea 206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea uno Noua Lege a Pensiilor - Legea nr.127/2019 a fost publicata in monitorul Oficial nr.563 din 9 iulie 2019. Legea 263/2010 actualizata 2019 Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 201 Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75

Legea 17/1996 - Actualizata 2018- privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. Abrogate. Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii. Anunt privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/199

LEGE nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funcia

*Legea 1 / 2000(*actualizata*) pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celorforestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18 / 1991 si ale Legii nr. 169/ 1997 * Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente; * Legea nr. Legea nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial. Prevederile legii intră în vigoare din 26 ianuarie 2018

Potrivit Instituției Prefectului - județul Satu Mare, începând cu data de 9 august 2018, va intra în vigoare Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Anularea unei hotarari definitive.Buna ziua tuturor, as vrea sa va cer o parere despre o situatie complicata în care ma aflu datorita în parte ignorantei mele :Sunt în posesia unui testament legat universal autentificat. Nu am putut face dovada. Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998. Important: Versiunea de fata reprezinta textul republicarii din 5 ianuarie 1998. Legea nr. 18/1991 a mai suferit ulterior numeroase modificari, nesurprinse aici (lista pana in martie 2009): Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau. Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, se compun si functioneaza conform prezentului regulament. Art.

Legea 18/1991 actualizata 2018 pdf. 1 Terenurile de orice fel indiferent de destinatie de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte constituie fondul funciar al Romaniei. Legea 501991 actualizată pdf. Reproducem mai jos articolele II - V din Legea nr Legea 127 2019 legea 127 2019 actualizata 2020 legea pensiilor 2020 legea pensiilor actualizata 2020. Legea 263 2010 actualizata 2019 legea nr. 127 2019 privind sistemul public de pensii a fost publicata in monitorul oficial nr 563 din 9 iulie 2019 si va intra in vigoare la data de 1 septembrie 2021

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului ..

 1. istrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 2. istratiei publice locale - republicata; Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietätii justitiei, precum unele mäsuri adiacent
 3. LEGE Nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 753 din 16 octombrie 201
 4. Legea nr. 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997; Decretul nr. 65/2018, Presedintele Românie
 5. istratiei publice locale - republicata; Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietätii justitiei, precum unele mäsuri adiacent

Legea pensiilor, LEGEA nr. 263/2010 Actualizata 2020, privind sistemul unitar de pensii publice Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, in vigoare din 1 februarie 201 1 parlamentul româniei lege nr. 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicare si actualizata 2019 actualizata 2019 prin legea 292 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului publicata in m of. Parlamentul româniei lege nr

Legea 84/2007 - Pentru aprobarea O.U.G. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora; Legea 270/2017-legea prevenției; G. 33/2018-privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenției nr. 270/2017 și a modelului planului de remediere Include si: JURISPRUDENTA RELEVANTA ultimele modificari (Legea nr. 38/2015) D.C.C. nr. 13/2015 (M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015) Lucrarea Legea fondului funciar nr. 18/1991 si legislatie conexa.Legislatie consolidata: 20 martie 2015 cuprinde dispozitiile Legii nr. 18/1991, actualizate pana la data de 20 martie 2015, incluzand decizii de admitere a recursurilor in interesul legii, index, note. - Legea 18/1991 republicata , actualizata a fondului funciar. - Legea nr. 231//2018 privind modificarea si completarea legilor fondului funciar nr. 18/1991; - Legea nr. 134/1.07.2010 privind codul de procedura civila . - Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 - privin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se. măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 18/1991(republicata si actualizata) fondului funciar Titlul IV din Legea nr. 247/2005 ( *actualizata*) privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacent Conform cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata; În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin Legea nt. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 18/1991 (republicata si actualizata) fondului funciar Titlul IV din Legea nr. 2Ä7/2005 ( *actualizata*) privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacent modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, actualizata; prevederile HG nr.78/2015 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea s Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin

Art. 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra ..

 1. Instituția Prefectului - Județul Alba, Alba Iulia. 244 likes · 268 were here. Instițuția Prefectului Județul Alb
 2. Legea Nr. 7/1996 - Legea cadastrului, actualizata la zi, 2012 Ordonanta nr. 785 /2011 - Privind modificarea si completarea Ordinului nr
 3. istrativ, actualizat Constitutia Romaniei Legea nr.98/2016 - privind achiziţiile publice, actualizata
 4. - Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI, - HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1
 5. istrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24 decembrie 201
 6. L 18/1991 fondului funciar L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/199

Legea 50/1991, Actualizata 2019 si Republicata, privind

 1. Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventi
 2. - Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI, - HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, - Dispozitia Primarului nr.196/07.06.2019
 3. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi

legea 18/1991 actualizata Legislatie ANCP

 1. Legislație. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului- Municipiul Bucureşti: - Constituţia României, republicată; - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului.
 2. istrativ, o.g. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata sau o.u.g. nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea.
 3. istrativ, actualizata. 5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila 6. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, actualizata. 7. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire