Home

Metodologia de admitere liceu 2021

Metodologia De Organizare Şi Desfăşurare Şi Structura

Cu siguranţă nu se va schimba anul viitor (metodologia de admitere la liceu, n.red.). Astfel de schimbări necesită predictibilitate, necesită un acord al celor implicaţi şi vor putea să fie implementate începând cu admiterea din 2023 Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2021: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN. MA = media de admitere; ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII; EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a. Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021 - 202 CALENDAR ADMITERE INVATAMANT LICEAL - AN SCOLAR 2021-2022. METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE SI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA IN LICEELE VOCATIONALE. CALENDAR ȘI INFORMATII DESPRE TESTAREA APTITUDINILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a, AN ȘCOLAR 2021 - 2022

Metodologie admiter

Cu siguranţă nu se va schimba anul viitor (metodologia de admitere la liceu, n.red.). Astfel de schimbări necesită predictibilitate, necesită un acord al celor implicaţi şi vor putea să fie implementate începând cu admiterea din 2023. Deci pentru părinţii elevilor din casa a VIII-a nu vor fi schimbate condiţiile de derulare a Evaluării Naţionale, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu Metodologia de admitere pentru anul universitar 2020/2021: Cel puțin zece locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care provin din sistemul de protecție socială . În ședința din 3 decembrie 2019, Senatul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului.

pentru anul şcolar 2021-2022 Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor de aptitudini în liceele vocaționale, pentru anul şcolar 2021-202 Art. 3 (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă di Ministerul Educatiei a aprobat noul calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Documentul clarifica si ce se va intampla cu admiterea la liceele vocationale. Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat a (1) lit. a) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere

Admitere liceu 2021 - informatii utile - Alfadate

Home / Admitere 2020 / Extras din Metodologia de admitere în Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza - an școlar 2020-2021 Ordinul M.E. nr. 3721/23.04.2021 11 Extras din Metodologia admiterii în clasa a IX-a învățământ liceal 13 Anexa 1 - Calendarul admiterii în clasa a IX-a învățământ liceal 23 Anexa 2' - Calculul mediei de admitere 30 Anexa 2 - Metodologia de organizare și de desfășurare a probelor de aptitudini 3 Anexa 6 la METODOLOGIA de organizare şi desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara - sesiunea iulie și septembrie 2021 - olimpiadelor organizate sub egida Ministerului Educației, în unul dintr

LICEUL TEHNOLOGICIon Ionescu de la Brad HORIA - NEAMŢ com. Horia, str. Alexandru cel Bun nr. 115, cod 617245 Tel: +40.233.725665 Nr. 896/11.05.2020 METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Prezenta metodologie de admitere la învățământul postliceal din cadrul Liceului Tehnologi Acasa » Eveniment » Sorin Cîmpeanu: 1.332 de elevi, nerepartizaţi la liceu. În 2022 nu vor fi schimbări în metodologia de admitere (VIDEO Anexa 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5.457/2020 admitere liceu 2021-2022 - Click aici pentru descărcare - (format PDF) Alte informații relevante: Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2021-2022 in Municipiul Bucurest

Admitere la liceu

ORDINUL 5457/2020 ADMITERE LICEU, 2021 - 2022 — ISJ Baca

 1. METODOLOGIE PROPRIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII universității documentele prezentate în anexa 1 a acestei metodologii, începând cu data de 2 martie 2021, pe baza Ordinului nr. 6.102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea pentru absolvenții de liceu din anul 2021 se poat
 2. Prezenta metodologie este valabilă pentru concursul de admitere organizat pentru programele de studii de licență în limba română, în anul universitar 2021-2022. 1
 3. Admiterea în învăţământul liceal de stat - 2021 4 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2021 - 2022 DATA LIMITĂ/ PERIOADA EVENIMENTUL A. Pregătirea admiterii 10 mai 2021 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare
 4. METODOLOGIA DE ADMITERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Prezenta metodologie de admitere la învățământul postliceal din cadrul Liceului TehnologicIon Ionescu de la Brad Horia a fost elaborată în conformitate cu O.M.E.C. nr. 3.309/21.02.202
 5. ADMITERE LICEU 2021: Probele de aptitudini, din 15 iunie. Calendar și metodologie pentru intrarea în clasa a IX-

METODOLOGIE ADMITERE ÎN LICEU - 2021. Ordin MEC nr. 5457 din 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022; Anexe 1,2,4,5 la Ordinul nr. 5457/2020 admitere liceu 2021-2022; Anexa 3 (metodologie probe aptitudini) la Ordinul nr. 5457/2020 admitere liceu 2021-202 Admiterea în înv ăă mântul liceal de stat - 2011 1 Metodologie de organizare şi desf ăşurare a admiterii în înv ăă mântul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 Cap.1 Dispozi ii generale Art. 1. Admiterea elevilor în înv ăă mântul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. Art. 2 INSPECTOR DE SPECIALITATE DISCIPLINE TEHNICE PROF. PĂTRAȘCU CODRUȚA TEODORA METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL AN ŞCOLAR 2021 - 2022 Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011 și OMEC nr. 3309/21.02.2020 Aprobată în Consiliul de Administraţie CT Nr. 2 TG-JIU din data de 11.05.2021

Cîmpeanu: 1.332 de elevi nu au fost repartizați în prima etapă / În 2022 nu vor fi schimbări în metodologia de admitere la liceu. Cîmpeanu, pe 9 iulie: Examenul de admitere în liceu s-ar putea întâmpla din toamna anului în care va trece o nouă Lege a Educației Rezultatele admiterii la liceu 2021 a absolvenților de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor. Rezultatele repartizării în licee sunt disponibile online cu codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală METODOLOGIE de organizare şi desfăşurare a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare în limbile minorităţilor naţionale pentru anul școlar 2021-2022 Metodologia de organizare şi desfăşurare a probelor de verificare a cunoştinţelor de Calendar admitere la liceu 2021 Prima etapă de repartizare computerizată. 16 - 22 iulie 2021 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare.

Admiterea 2021 la liceele cu profil bilingv

Locuri rămare libere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal/profesional de stat și dual, 2021 PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind modalitatea de rezolvare a situațiilor speciale apărute după etapele de repartizare computerizată a candidaților, în vederea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul. ART. 2 (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 - 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării.

DOCUMENT Fișa de înscriere pentru admiterea la liceu 2021

 1. Spații de well-being; Metodologia admiterii în învățământul liceal la Liceul Don Orione anul scolar 2021-2022. Metodologia admiterii în învățământul liceal la Liceul Don Orione anul scolar 2021-2022. Anunț efectiv clasa pregătitoare EVALUAREA COMPETENȚELOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V A
 2. 5 august 2021. Ce situaţii speciale de admitere la liceu se pot rezolva la ISJ Dolj. În perioada 9-11 august 2021, Comisia de admitere judeţeană rezolvă situaţiile speciale apărute după cele două etape de repartizare computerizată. Cererile pentru situaţiile speciale se depun la Comisia Judeţeană pentru admitere şi în această.
 3. Precizări privind probele de aptitudini pentru admiterea la învățământul liceal vocațional în anul școlar 2021-2022 7 aprilie 2021 Admitere , Comunicări , Comunicări Admitere , Metodologii Admitere
 4. 1. Reţeaua şcolară pentru învăţământul liceal/profesional 2021-2022 2. Admitere 2021 - Metodologie, etape, calendar şi algoritm de repartizare 3. Planuri de şcolarizare 4. Admiterea în învățământul profesional de stat 5. Admiterea în învățământul dual 6. Informații referitoare la mediile de admitere 2019 și 2020 7
 5. Graficul activitatilor de admitere in invatamentul orofesional si dual. Locuri libere pentru admiterea in invatamantul profesional si dual_05.08.2020. Admisi etapa a IIa liceu 2020-2021. Admisi Romi etapa a IIa- liceu 2020-2021. Admitere liceu etapa a II-a 2020-2021. Lista locuri libere pt etapa a II-a-liceu 2020-2021
Înscriere | Liceul Waldorf TimișoaraADMITERE LICEU 2020Personal – Colegiul Național Teodor Neș

Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost modificat

 1. CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 Data limită/Perioada Evenimentul A. Pregătirea admiterii 10-14 mai 2021 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
 2. Loc . Locul este generat de criteriile predefinite sau cele selectate de tine.. Numele candidatului Şcoala de provenienţă Repartizarea în licee Media de admitere. Media de admitere este media ponderată între media generală la Evaluarea Națională și media generală de absolvire a claselor V - VIII.. Liceul (Judeţul) Specializarea (Cod)
 3. 2 Admiterea în învăţământul liceal de stat - 2021-2022 fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ pot participa la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022. (4) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile pct. I al anexei nr. 2
 4. 14 iulie 2021. Începe admiterea la liceu. În Dolj sunt peste 3.900 de locuri. Elevii care au susţinut evalurea naţională se pregătesc pentru a face opţiunile în vederea admiterii în clasa a IX-a. Elevii care au optat pentu liceele vocaţionale află astăzi dacă au fost admişi, după care vor face opţiunile pentru repartizarea.

Articole recente. Lista locurilor libere din judeţul BRASOV - Admitere liceu 2021 July 24, 2021; Rezultatele primei etape de admitere în învățământul liceal 2021 - Școala Gimnazială nr. 15 Brașov July 24, 2021; Felicităm absolvenții școlii noastre pentru rezultatele obținute la Evaluarea Națională Admitere 2021 - studii de licenţă. Domenii şi specializări. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2021. Metodologie. Calendarul admiterii. Număr de locuri. Condiţii de admitere. Concursul elevilor de liceu - anulat. Taxe Ordin 3721 din 2021 privind modificarea admiterii în învățământul liceal. 01.05.21. Scris de admin. 230. Anexa 3 Ordin 5457 din 2020 - Metodologie probe aptitudini. 01.05.21. Scris de admin. 327. Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe

Clasa pregătitoare

Calendarul Admiterii la liceu 2021, stabilit prin ordin de ministru din august anul trecut, a fost modificat la finalul lunii trecute. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu are loc pe 24 iulie, în loc de 16 iulie, cum era în ordinul inițial. Completarea fișelor de înscriere are lo Extras din Metodologia de admitere în Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza - an școlar 2020-2021. MS.52/02.04.2018 și preia tradițiile Liceului Militar Alexandru Ioan Cuza

Admitere liceu 2022

 1. Calendar admitere in liceu 2021. VS LOCURI RROMI SI CES. PLAN SCOLARIZARE Vaslui - brosura admitere 2021. Sustinerea unor probe de admitere in clasa a V-a. Ordin 5457 Admitere liceu 2021/2022_anexe 1_2_4_5. Anexa 3 la Ordinul 5457/2020 din Metodologie - probe aptitudini
 2. note de la 1 la 10 și reprezintă nota de admitere la concurs. Criterii de departajare: 1. Media la examenul de bacalaureat 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu Informații suplimentare privind metodologia de admitere găsiți aici. Domeniul fundamental: ARTE Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzic
 3. Data anunţării rezultatelor concursurilor: 19 iulie 2021 Perioada de înmatriculare: 20 - 25 iulie 2021. Important! Datorită numărului mare de aplicații depuse pentru locurile aferente candidaților etnici români, Comisia de Admitere a decis ca rezultatele să fie publicate miercuri, 21 iulie 2021, ora 16:00
COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD

Calendarul admiterii la liceu 2021 - ExamenulTau

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere în CNM A.I.Cuza în anul școlar 2021-2022 Ghidul candidatului la admiterea în Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza în anul școlar 2021-202 Partea I - Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 6 Nr. crt. Unitatea de învățământ Adresa/Date de contact 19 Nr. fax: 0258711021, eLiceul Tehnologic Ștefan Manciulea Blaj Blaj, str. Piața 1848, nr. 3, Nr. telefon: 0258710655 liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare și a OME nr. 3.721/28.04.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii î Astfel, admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2021-2022 din municipiul Chișinău se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământului liceal, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I si II.

ADMITERE LICEU 2020 - PROBE DE APTITUDINI; Metodologia și Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 sportiv May 27, 2020 May 28, 2020 Admitere liceu ← ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVAR 6 1.2 Calculul mediei de admitere în învățământul liceal de stat Art. 4. (1) Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. I. Calculul mediei de admitere în învățământul liceal, pentru anul școlar 2020-2021, se face astfel Metodologie și calendar admitere (Ordin 3721 din 2021) învățământ liceal. ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 2021-2022. Fișa unică de înscriere în învățământul profesional și dual 2021. Fişa de admitere IP-ID rromi, CES 2021. Plan școlarizare învățământ profesional METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL. AN ŞCOLAR 2020 - 2021 Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal- școala postliceală absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă. anul școlar 2020-2021, se face conform calendarului de admitere, parte integrantă a.

Admitere Liceul de Arte Orade

Calendarul admiterii 2021, metodologie şi ştiri despre înscriere, specializări, număr de locuri, medii admitere 2021 şi anii anteriori, rezultatele. 1.332 de elevi nu au fost repartizați în prima etapă / în 2022 nu vor fi schimbări în metodologia de admitere la liceu. În secţiunea planul de şcolarizare 2020 au fost publicate. Calendar admitere cls. a IX-a <<<inapoi: 19.07.2021 - Acte necesare inscriere clasa a IX-a: - in original - Foaia matricola, Diploma absolvire 8 clase, Fisa medicala - copii - certificat nastere elev, buletin elev, buletin mama, buletin tata - Cerere de inscriere (se completeaza la liceu

Nr. 176/25.05.2020 METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011, modificat prin Ordinul MEC nr.3309 di ADMITERE INV.PROF.DE STAT si INV.DUAL Ordin MEC + CALENDAR ADMITERE ADMITERE probe aptitudini ADMITERE probe verif.cunostin.lb.moderne ADMITERE LICEU calcul medie, metod.org.desf.probe lic.vocat.,modele declar. ADMITERE INV.LICEAL Ordin MEC + CALENDAR ADMITERE Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere libere după concursul de admitere din iulie 2021. 3. Organizarea si desfășurarea concursului de admitere se derulează cu respectarea români, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2021 iunie 29, 2021. METODOLOGIA DE ADMITERE LA LICEU iunie 29, 2020. CALENDAR ADMITERE DUAL 2020-2021 iunie 29, 2020. Această intrare a fost publicată în Uncategorized de scgalbinasi. Pune un semn de carte la legătura permanent.

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat

A fost stabilit calendarul admiterii la liceu 2021-2022

 1. Admitere 2016 Accesări: 5508 - Ordinul nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2016-2017: - Calendarul admiterii 2016 - Metodologia de organizare si desfasurare a Admiterii pentru anul solar 2016-2017 - Calculul mediei de admitere pentru anul scolar 2016-2017.
 2. ADMITERE 2021/2022 2 3.5 Ordinul emis de Ministerul de Resort Nr. 4205/2020 din 06.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată pri
 3. Anexa 4.1 - Metodologia de organizare și desfășurare a probei de limbă maternă 52 Anexa 4.2 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de limbă modernă 53 O.M.E.N. nr.5087/30.09.2019 60 Extras din metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în clasa a IX-a învățământ profesional de stat 6
 4. metodologia de organizare Şi desfĂŞurare Şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea În liceele vocaŢionale aprilie 28, 2021 mai 27, 2021 2021_04_15_Anexele_3 apt vocat 4 comp lingv moderne_6 materna_7_202
Școala Gimnazială nr

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2020/2021

Metodologie de organizarea a concursului de Admitere actualizata în luna mai 2021 cu locurile alocate de MEC.pdf. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE februarie 2021 fara locurile alocate de MEC.pdf. Mesajul Rectorului. Despre UMF Calendarul admiterii 2021, metodologie şi ştiri despre înscriere, specializări, număr de locuri, medii admitere 2021 şi anii anteriori, rezultatele repartizării. 8 februarie 2021 obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de centru județean/al municipiului bucurești de resurse și asistență Motivele pentru care MILENIALII refuză să se întoarcă la munca de birou. Când ai o slujbă plină de satisfacții, emoționantă și bine plătită, la care alţii nici nu au curaj să viseze, de obicei nu te hotărăști să renunți fără ca altul să fie gata să-ţi ia locul, potrivit unui material al The Telegraph, preluat de blacknews.ro

ADMITERE LICEU 2021-2022. Etapa a II-a de admitere • Rezultatele pentru etapa a II-a de admitere • Locuri rămase libere după etapa II: - sectia Arhitectură, Arte ambientale şi Design - specializarea Design: 1 loc Ordinul MEC nr. 5457 din 31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-202

ADMITERE CLASA A V-A | CNRV

Admiterea la liceu 2020 - NOUL CALENDAR

EDU.ro Admitere liceu 2021: Elevii de clasa a VIII-a vor fi informați cu privire la rezultatele finale ale examenului de evaluare națională 2021 pe 4 iulie, după rezolvarea contestațiilor. După aflarea rezultatelor va începe procedura admiterii la liceu pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au promovat examenu Rezultate de excepţie; Activități educaționale; Regulament; Contact; Metodologie EN clasa a VIII-a; Evaluare Națională 2021; Admitere liceu 2021; Filtre. Afișare # Filtru. Lista articolelor din categoria Admitere liceu; Titlu Autor Accesări; Admitere liceu

Extras din Metodologia de admitere în Colegiul Național

metodologia deadmitere pentru ÎnvĂȚĂmÂntul postliceal anul Școlar 2021-2022. rezultatele concursului de admitere la Școala postlicealĂ, domeniul sĂnĂtate Și asistenȚĂpedagogicĂ, calificarea profesionalĂ -asistent medical generalist, 05.08.2020 (aici) metodologie admitere Școala postliceală 2020-2021 Calendarul admiterii 2021, metodologie şi ştiri despre înscriere, specializări, număr de locuri, medii admitere 2021 şi anii anteriori, . Rezultatele admiterii la liceu 2021, în urma repartizării computerizate, vor fi publicate, sâmbătă, pe admitere.edu.ro. Au fost publicate pe edu.ro rezultatele la repartizarea computerizată

Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcesc 24 iul.. 2021 Sorin Cîmpeanu: 1.332 de elevi, nerepartizaţi la liceu. În 2022 nu vor fi schimbări în metodologia de admitere (VIDEO) A început publicarea rezultatelor repartizării computerizate în învățământul liceal de stat al absolvenților clasei a VIII-a din anul școlar 2021 - 2022 Calendarul admiterii 2021, metodologie şi ştiri despre înscriere, specializări, număr de locuri, medii admitere m al = medie de admitere la liceu; Procedură operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal și professional de stat din unitățile de 137/ro_4172_Metodologia-de-admitere-inv-liceal-modificari-2017.pdf proiect de act normativ Comentarii (10) Data limită pentru comentarii : 26.05.201 Rezultatele admiterii la liceu 2021, în urma repartizării computerizate, vor fi publicate, sâmbătă, pe admitere.edu.ro. Calendarul admiterii 2021, metodologie şi ştiri despre înscriere, specializări, număr de locuri, medii admitere 2021 şi anii anteriori, rezultatele admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1. La data de 29-01-2021 Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 29 ianuarie 2021