Home

Procedura arhivare electronica

2.5. Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă electronică. 3. Documente de referinţă 3.1. Reglementări internaţionale - 3.2. Legislaţie primară - Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Legislaţie privind acreditarea administratorului de arhive electronice: Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică Procesul de arhivare electronică se poate realiza practic în mod direct, prin subcontractarea serviciului de arhivare cu firma noastră. Beneficiarii acestui serviciu trebuie să dețină un certificat electronic extins, calificat, care se poate achiziționa în momentul de față de la furnizorii de servicii din România managementul documentelor. proceduri de lucru Și arhivare electronicĂ -suport de curs - 201

1.Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul LPNI.BT pentru arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor pe suport hârtie, înregistrări foto, video, audio. 2.Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă electronică. 6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale: 6.1 Arhivarea electronică pentru companii. Funcţionalităţi. 1. CE? Conţinutul. Arhivarea electronică permite trecerea şi păstrarea în format electronic a unei varietăţi extrem de mari de conţinut. Practic, orice format de fişier poate fi stocat: • imagini scanate ale documentelor pe hârti suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale. 5. Procedura de sistem (procedura generala) Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica. 6. Procedura procedura sistemului integrat pentru managementul calitĂŢii cod: po-82. ediŢie: 1 procedurĂ operaŢionalĂ revizie: 0 privind pĂstrarea Şi arhivarea documentelor contabile data: 06. 11.2013 pag. 4 din 12 ministerul educaŢiei naŢionale universitatea de ŞtiinŢe agricole Şi medicinĂ veterinarĂ cluj-napoc Arhivarea lor se poate face atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile se face, în 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2.634/2015

Prezentele norme tehnice si metodologice se aplica activitatii de arhivare electronica a documentelor efectuate in conditiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica si stabilesc procedura privind acordarea, suspendarea sau retragerea acreditarii administratorilor de arhive electronice de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit in continuare MCSI, precum si conditiile privind desfasurarea acestei activitati PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind arhivarea documentelor Ediţia: II Nr. de ex.: Revizia: I Nr. de ex. : P0 - DSP-AD - 01 4din 2 Exemplar nr. : 1 4 Vernaculară 3.13 Aplicare 12. Secţia Educaţie Muzeală, Expoziţii Temporare, Valorificare Direcţia Comunicare, Educaţie Muzeală 03.12.2015 3.14 Aplicare 13. Compartimentul Centrul de Informar Prezenta procedură descrie modul în care MCSI soluţionează Notificarea depusă de către persoanele fizice sau juridice în vederea dobândirii calităţii de administrator al arhivei electronice. În conformitate cu art. 17 din Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, arhivele electronice sunt depozitate în centre de date supuse autorizării prealabile

Procedura De Sistem Privind Arhivarea Documentelo

 1. istratorilor de arhive electronice de către Autoritatea Națională pentru Comunicații, denumită în continuare ANC, precum şi condiţiile privind desfăşurarea acestei activităţi. Art. 2
 2. Legea 135 din 2007 privind arhivarea electronică. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale. Art. 1. Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. Art. 2
 3. Etapele arhivării electronice, pe scurt: 1. Analiza arhivei: Se stabilesc tipurile de documente și schemele de indexare, numărul aproximativ de documente pe fiecare categorie, ordinea în care acestea vor fi preluate din arhiva fizică, dacă este cazul. Acum se stabilesc grupele de arhivare: contabilitate, producție, resurse umane etc
 4. Sistemul Electronic Național; Sistemul Electronic de Achiziții Publice; Sistemul Național Electronic de Plata online cu cardul a taxelor și impozitelor; Platforma pentru Integrarea Serviciilor de e-Guvernar
 5. Arhivare electronică. Mediul de afaceri modern este din ce în ce mai legat de documentele electronice. Astăzi, peste 77% din documentele de afaceri sunt generate și gestionate în format electronic. Având în vedere aceste cifre, arhivarea documentelor electronice nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate

Centre de date. Arhivare electronică - Autoritatea Pentru ..

 1. Arhivarea documentelor în formă electronică - Autorizare centru de date Descriere procedură În conformitate cu H.G. nr. 12 din 16 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, MCSI exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevazute de.
 2. Arhivarea anumitor documente ce apartin institutiilor sau societatilor comerciale este obligatorie, conform legislatiei in vigoare. Pastrarea documentelor se poate face pe suport de hartie sau electronic.. In acest articol, vei afla care sunt prevederile legale privind arhivarea documentelor, care sunt obligatiile persoanelor juridice in acest sens si ce poti risca prin nerespectarea normelor.
 3. Procedura privind arhivarea documentelor financiar - contabile PO. CT. 12 Ediţia:1 Revizia:0 Page 3 of 9 Exemplar nr.1 - Legea nr. 135-2007, privind arhivarea documentelor în formă electronică - Legea nr. 677/2001 6.3. Legislaţia secundară - Ordinul nr. 3512 din 27/11/2008, privind documentele financiar-contabil
 4. Arhivare documente; Depozitare arhive; Managementul documentelor; Arhivare electronică; Centru date - Cloud; Distrugere securizată; Departamente. DMS în financiar-contabilitate; DMS în Managementul resurselor umane; DMS în procesarea automată a facturilor; DMS în vânzări și marketing; Industrii. Soluții Document Management în Întreprinderi Mar
 5. Prevederile impuse de legea nr. 135/2007 și legea nr. 16/1996 cu completările și modificările ulterioare reglementează procedeele de arhivare electronică ce vizează crearea, păstrarea, consultarea și utilizarea documentelor electronice
 6. Arhivare fizică sau electronică? Arhivarea documentelor: prevederi legislative, proceduri și cele mai bune practici în domeniu. Irina Isăcilă, co-manager UtilDeco, coordonator al departamentului arhivare și depozitare, ne povestește cum a ajuns o unitate protejată să devină furnizor de top în domeniul arhivării documentelor

5.1.Procedura se utilizeazä de cätre toate compartimentele din cadrul UPB în vederea realizäril activitätilor specifice arhivärii pästräril tuturor documentelor pe suport hârtie, înregisträri foto, video, audio. 5.2. Prezenta procedurä nu se aplicä documentelor arhivate în format electronic. 6 Arhivare si eliminare documente financiar-contabile. 14-Apr-2020. 10415. Pentru o societate comerciala care are foarte multe documente contabile mai vechi de 7 ani, care este procedura legala de distrugere a acestor documente, dat fiind ca spatiul de arhivare este insuficient Păstrarea, arhivarea şi casarea documentelor pe hârtie ix. Studiu de caz - procedura privind petiţiile GESTIONAREA DOCUMENTELOR - SISTEM ELECTRONIC (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM - DMS) x. Ce este DMS xi. Avantaje si argumente pentru utilizarea DMS. xii. Fluxuri de documente xiii. Document management în termeni tehnici xiv Pentru a accesa serviciile de arhivare electronică oferite de CertDigital sunt necesare cunoştinţe minime de utilizare a unui browser web, de utilizare a unei aplicaţii de semnare Procedura de restaurare va fi verificată cel puţin o data la 3 luni, pentru ase verifica utilitatea backup-ului, în caz de crash. Va trebui să se verifice. 3.4 Arhivare 1 Direqia Audit Public ~ef serviciu Intern 3.5 Alte scopuri 3.2 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza procedura operationala 1. Rector 2. Prorector -Proces de invatamant, problematica studenteasca ~i asigurarea calitatii; 3. Prorector -Managementul resurselor ~i politici financiare, evaluare institutionala; 4

Arhivare electronica Într-o lume a vitezei, a tehnologiei şi a lucrului cu documentele, arhivarea electronică este soluţia de succes pentru organizaţiile care stiu să pună preţ pe eficienţă, rapiditate, performanţă, securitate Arhivare electronică. Mediul de afaceri modern este din ce în ce mai legat de documentele electronice. Astăzi, peste 77% din documentele de afaceri sunt generate și gestionate în format electronic. Având în vedere aceste cifre, arhivarea documentelor electronice nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate PROCEDURĂ OPERAȚIONAL • Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica. • Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

PROFIWAY: Oferta arhivare electronica si fizica, pentru

5 aspecte despre arhivarea electronică din România Ree

 1. 4.1. Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul MNSDG pentru arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor pe suport hârtie, înregistrări foto, video, audio. 4.2. Prezenta procedură nu se aplică pentru arhivarea documentelor în formă electronică. 5
 2. Arhivare Electronica . Enterprise Content Management . ECM Open Text; Despre Open Text cresc și timpul și costurile pentru găsirea și organizarea documentelor fizice și electronice. Majoritatea documentelor neorganizate se pierd în sistemul de e-mail, în folder-ele calculatoarelor sau în arhive greu accesibile. Fără proceduri.
 3. Potrivit normelor în vigoare, arhivarea documentelor financiar-contabile se face conform unor reguli specifice. Spre exemplu, există peste 20 de acte ce trebuie păstrate de contribuabili timp de cinci ani, în timp ce altele trebuie păstrate pentru zece sau chiar 50 de ani. De altfel, arhivarea lor se poate face atât în format hârtie, cât şi-n format electronic
 4. Buna ziua,cunoasteti alte prevederi ale Regulamentului de ordine interioara a parchetelor privind arhivarea electronica a dosarelor, decat cea pe care am gasit-o eu si o citez mai jos? Dar alte prevederi cum ar fi hotarari CSM in legatura? Multumesc.art..

Prevederi privind arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile se regasesc in Sectiunea F din Norma metodologica de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin OMEF 3512/2008. Potrivit acestora, persoanele prevazute la art. 1 din Legea 82/1991, republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte. Prin semnarea documentelor emise exclusiv în format electronic, de cãtre titularul dreptului de dispozitie asupra documentului, însotite de fisa documentelor arhivate se garanteazã autenticitatea acestora. Procedura se aplicã documentelor precum contracte, polite de asigurãri, fluturasi de salariu, state de platã, declaratii ANAF CAPITOLUL I. Dispozitii generale. Articolul 1 Prezentul ordin reglementeaza procedura de eliberare a avizului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru instrumentele de plata electronica cu acces la distanta furnizate de catre prestatorii de servicii de plata autorizati de Banca Nationala a Romaniei, de tip internet- banking, home-banking, phone-banking sau mobile-banking. Alege o soluție performantă de registratură electronică la un preț competitiv. Procedurile vechi, costisitoare, bazate pe creion-hârtie înseamnă : consum de timp, erori umane, flux anevoios, risc de pierdere a numerelor de înregistrare și costuri operaționale mari

Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregatirea lor pentru arhivare electronica, gestiunea lor; obligatii prevazute de art.109, din Codul de procedura fiscala UTCB PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Cod: PO-14 (Fişier: PO-14.doc) EDITARE, M ULTIPLICARE, ARHIVARE Ediţia: 4 Revizia: 0 Pagina 3 din 10 1. SCOPUL PROCEDURII Procedura are drept scop uniformizarea documentelor elaborate în DMCDI în scopul editării - Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregatirea lor pentru arhivare electronica, gestiunea lor; obligatii prevazute de art.109, din Codul de procedura fiscala. - Furnizarea documentelor in forma electronica pentru arhivarea electronica; conditiile ce trebuiesc indeplinite de un document in forma electronica.

Descrierea generala a politicilor si procedurilor in activitatea de arhivare electronica Descrierea generala a politicilor, procedurilor si tehnologiilor utilizate SC Arhidava SRL acorda o importanta deosebita securitatii informatiilor, avand implementat un sistem de management care acopera toate aspectele referitoare la protectia informatiilor Arhivarea electronică legală înseamnă urmarea procesului de arhivare definit de Legea 135/2007 privind arhivarea electronică a documentelor. Păstrarea documentelor se face într-un centru de date autorizat de MCSI, autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniul arhivării electronice Arhivarea electronica este deci un proces de gestionare a inregistrarilor care se refera la un document transformat din format fizic in format digital. Solutia pastreaza informatii referitoare la momentul arhivarii, asigura protectia si intretinerea documentului atata vreme cat acesta se doreste a fi arhivat si permite accesul imediat la. (4) În cazurile de urgenţă în care securitatea serviciilor de arhivare este afectată, administratorul arhivei electronice poate efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de conservare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, modificările efectuate.

Managementul Documentelor

5.1 Precizarea (definirea) activitåtii la care se refera procedura operationalå: Procedura se referä la activitatea de arhivare securizare a documentelor. 5.2 Delimitarea explicitä a activitå!ii procedurate in cadrul portofoliului de activitä!i destå9urate de entitatea publicä Documentele scanate va pot fi puse la dispozitie pe un suport de stocare extern (CD/DVD, Blu-ray disk, etc.) sau pot fi arhivate electronic in arhiva electronica ServiciideArhivare.ro, unde puteti obtine accesul si puteti efectua consultari on-line, in mod securizat, ale documentelor dumneavoastra.. Documentele scanate sunt supuse unor riguroase proceduri de verificare a conformitatii acestora. Lege nr. 135/2007. Publicat in Monitorul Oficial nr. 345/2007. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii Generale. Art. 1. Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii documentelor in forma electronica arhivate sau care urmeaza a fi arhivate intr-o arhiva electronica Arhivarea, fie în format tipărit, fie în format electronic Pe lângă arhivarea pe suport hârtie, Ordinul MFP nr. 2.634/2015 prevede şi posibilitatea păstrării documentelor în format electronic. Astfel, companiile au libertatea de a alege una dintre cele două metode, dar fiecare dintre acestea implică respectarea unor reguli Arhivare Electronica - Tranzitia de la hartie la digital reprezinta un element cheie in capacitatea unei organizatii de a se adapta la evolutia tehnologica din ultimii ani. Activitatea profesionala desfasurata exclusiv digital reduce timpul de executie al unei sarcini cu pana la 40

Cum pot companiile lucra cu documente arhivate electronic

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii si a Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, initiata de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, alaturi de alti deputati PNL, a fost inregistrata la.. Managementul gestiunii și arhivării documentelor. Proceduri de lucru şi arhivarea electronică / 14-17 mai 2015, Predea Arhivare electronică Evaluarea arhivei fizice, scanarea, indexarea documentelor şi stocarea imaginilor pe orice suport de memorie / în centrul de date UtilDeco. Gestiunea arhivei electronice prin sistemului performant de management Serviciul IT&C Procedura de sistem privind SIMD Cod: PS.UVT-IT&C-01 Ediţia I Nr. de ex. 1 Revizia 1 Nr. de ex. Pagina 2 din 13 Exemplar nr.1 2 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem Element

Arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile. valabil la 13 Apr 2021. Raspuns oferit de. Anca Ivanov. Expert contabil. Tags: arhivare electronica facturi control fiscal documente OMFP 2364/2015. Intrebare: Referitor la arhivarea electronica a documentelor contabile, in special a facturilor si documentelor doveditoare efectuarii. Arhivarea electronica a documentelor. In calitate de prestatori de servicii de arhivare electronica a documentelor suntem preocupati de modul in care prelucram datele si documentele clientilor nostri si ne ghidam dupa principii de calitate si conformitate, reusind astfel sa oferim solutii si servicii la standarde ridicate Servicii Profesionale De Arhivare Documente Institutii Publice Si Private - Persoane Fizice. Experienta vasta in arhivarea documentelor atat fizic cat si electronic Confidentialitate absoluta!. Contactati-n (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant, la procedura de atribuire directă a contractului de achiziţie având ca obiect servicii de arhivare fizică și electronică a documentelor din arhiva OCPI Mehedinți codul CPV 79995100 - Arhivare Fizica. PREZENTARE ARHISERV. CONTACT RAPID. Str. Mircea cel Batran, nr. 119. Ploiesti, PH, 100575 ROMANIA. 0040 757.329.670. contact@arhiserv.ro. Consultarea documentelor stocate in arhiva electronica este un proces strict controlat si monitorizat. Punerea la dispozitie a documentului solicitat se efectueaza in urma inregistrarii unei.

Arhivare/ Alte scopuri Exempla r nr. Compartiment Funcți a și Aplicare 1 - copie Toate structurile administrative din cadrul UB - - - Difuzare electronică 3.2. Evidență/ Arhivare 1-original Departamentul de Achizitii publice Șef Departa ment Sandu Prezenta procedură operațională reglementează situațiile în care contractele. Arhivarea electronică presupune scanarea tuturor documentelor, stocându-le pe server în format digital. Spre deosebire de documentele unei arhive fizice, fișierele digitale pot fi accesate la distanță, de oriunde din lume, rapid, de către mai multe persoane în același timp, eliminând contactul fizic cu documentele. 1 Factura electronica. Arhivarea documentelor. Am dori sa ne oferiti suportul intr-o problema legata de discutia arhivei clasice versus cea electronica. In ceea ce priveste situatia unei arhivari electronice a anumitor documente, am vrea sa stim daca se poate face astfel: - Noi avem o platforma online unde clientii nostri persoane juridice. Syntaxis Arhivare electronica. Sistemul permite managementul efectiv al documentelor prin gestionarea copiei electronice a lor. Coperta documentului (setul de metadate) contine si legatura catre copia electronica astfel ca aceasta devine o caracteristica a documentului si se supune politicilor de autoritate si acces Multumim pentru mesaj. Mesajul dumneavoastra a fost trimis cu succes. Veti fi contactat in cel mai scurt timp, de un reprezentant Utildeco

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. organizează Cursul de specializare. Managementul gestiunii şi arhivării documentelor Proceduri de lucru şi arhivarea electronică. Hotel Rina Sinaia 29 ianuarie - 1 februarie 2015. Obiective Cursul asigură o formare completă (teoretică şi practică) în domeniul gestionării şi arhivării documentelor şi se adresează persoanelor cu atribuţii în acest.

Arhivare documente 2020: Cum și cât se păstrează actele

Servicii de arhivare fizica si electronica - Arhibox ofera o gama completa de servicii de arhivare pentru gestionarea eficienta a informatiei si conectarea unei organizatii la evolutiile tehnologice. Arhivare profesionala pentru institutii si companii Soft managementul documentelor, arhivare electronica, managementul documentelor. INFRASOFT este o companie 100% româneasca care va prezenta pieței europene produsul fabricat in România: Documenta DMS (www.documenta.ro) - soluție End-to-End de management al documentelor și facturilor electronice, atât al documentelor care intră în companii și sunt indexate prin scanare și OCR, cât. 4. Scopul procedurii de sistem 4.1. Procedura documentează cerințele privind structura, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, retragere, modificare precum și metodele de ținere sub control a documentelor incluse în SCIM, pt asigurarea că informațiile curente din edițiile în vigoare ale documentelor aplicabile sunt disponibile persoaneloł interesate Pastrarea si arhivarea unor documente ce apartin societatilor comerciale si institutiilor este obligatorie, potrivit legislatiei in vigoare. Mai jos, poti afla ce documente si pe ce perioade trebuie arhivate, care sunt conditiile de pastrare a documentelor, precum si ce sanctiuni risca cei care nu arhiveaza documentele institutiei/firmei

Normele de aplicare ale legii privind arhivarea electronic

Formular de distribuie/difuzare. 10. Anexe, inlusiv diagrama de proces. 1. Scopul procedurii operaționale. Procedura descrie activitatile desfasurate de Compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul; in vederea preluarii corespondentei de la POSTA ROMANA, firme curierat si cetateni. 2. Domeniul de aplicare. 2.1 Zipper: Arhivarea electronică reduce costurile pentru firme prin eliminarea etapelor de manipulare si stocare a documentelor fizic

Marţi, 9 septembrie 2008, 13:28 Ultima ora. Agentia Nationala de Integritate a lansat marti procedura de achizitie publica a serviciilor de arhivare electronica a documentelor ANI, solutie de gestiune si valorificare arhiva electronica si servicii de infrastructura asociate. Prin achizitionarea acestui sistem se urmareste implementarea unei. Arhivarea electronică este gestionată printr-un soft specializat recunoscut la nivel european: ELO Digital. Parteneriatul cu ELO Digital reprezintă soluția cea mai eficientă prin care se asigură fluxul și gestionarea documentelor. Pentru proiectele atipice am dezvoltat propriile soluții software de gestiune și arhivare electronică Arhivarea este necesară în departamente precum Contabilitate, Juridic, Resurse Umane, Achiziții, Marketing, Secretariat etc, pentru toate tipurile de documente cu regim special reglementate de lege. Se poate arhiva electronic orice tip de document, obligativitatea însă se aplică doar celor specificate prin lege, care au un regim pentru o perioadă fixă de timp, emise exclusiv în regim.

Procedura de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea, retragerea și arhivarea informațiilor documentate (cod, ghid, regulament, metodologie sau a altor documente asimilate Sistemului de management al calității) din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași Ediţia 01 Data:21.10.201 2017 > Arhivare facturi in format electronic. Arhivarea facturilor doar electronic implica, printre altele, si conditii care tin de autenticitatea originii si integritatea continutului. Bineinteles, nu putem pune la indoiala eficienta digitalizarii unor arhive de acest fel sau de transformare a unui proces cu documente tiparite in omologul sau. Arhivarea electronică garantează securitatea documentelor • miercuri, 23 octombrie 2019, 09:46 • Companiile sunt obligate să păstreze în arhive, conform legii, anumite documente. Însă arhivarea fizică se face cu costuri destul de mari, de bani și de spațiu Arhivare electronica. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 sep 2010. Login utilizator. Odata procedura de plata finalizata, veti putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata

Procedura de avizare a instrumentelor de plata electronica. A fost adoptat Ordinul privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta furnizate de catre prestatorii de servicii de plata autorizati de Banca Nationala a Romaniei, de tip internet-banking, home-banking sau mobile-banking Arhivarea electronică garantează securitatea documentelor. Companiile sunt obligate să păstreze în arhive, conform legii, anumite documente. Însă arhivarea fizică se face cu costuri destul de mari, de bani și de spațiu. Firmele pot face economii utilizând arhivarea electronică, care oferă un grad sporit de securitate și.

ProceduraVizualizare - Punctul de Contact Unic Electroni

Arhivarea electronica/ facturarea electronica. Firmele mari, cu un volum foarte mare de documente incep sa se gandeasca din ce in ce mai mult la o modalitate alternativa de arhivare a documentelor decat in forma fizica. Ultimul demers legislativ care s-a efectuat in acest sens este : ORDINUL nr. 488 din 15 iunie 2009 privind procedura de. Procedura privind documentele in format electronic de la 1 ianuarie 2008. Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 27.07.2007 si reglementeaza regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile. Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.08.2017, ora 14:00, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de arhivare - Cod CPV.

Acasă - certSIG

TRANSFOND, urmare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 135/2007, pune la dispoziția potențialilor săi clienți un set de informații referitoare sistemul de arhivare electronică e-Arhiv@, care să ajute în luarea unei decizii. 1. Descrierea generală a politicilor, procedurilor şi tehnologiilor utilizat Inceputurile Arhivarii Electronice. Despre arhivarea electronica a inceput sa se discute inca din 1999, an in care Romeo Mihai Pavelescu, doctorand la acea vreme al Academiei de Studii Economice, publica in Revista Informatica Economica nr. 10/1999, articolul: Arhivarea electronica a Documentelor. Mai jos puteti citi articolul Procesul de arhivare fizica si electronica, alaturi de sortare, fondare, ordonare si selectionare implica un spatiu adecvat, personal calificat, echipamente specifice si unvolum mare de munca; Eficientizarea timpului necesar resurselor umane de consultare a documentelor in procesele proprii Intra in contul tau INFO CENTRUM pentru informatii suplimentare privind procedura (Despre organizator, Cum sa aplici, Acces la caiet de sarcini). Descriere contract licitatie SEAP Soft extindere aplicație Sistem Informatic pentru Gestiunea și Arhivarea electronică a dosarelor și a Documentelor specifice activității Curții. Activitatea de arhivare a documentelor Ediția: I Revizia: 0 Aprobat de C.A. Data: _ _ 2016 PG_ARH_01 _____ 3 / 29 1. SCOPUL PROCEDURII Această procedură stabilește reguli unitare și obligatorii pentru toți creatorii și deținătorii de documente, reguli cu privire la organizarea și funcționarea activității de arhivare, de formare

Arhivare electronică - DMS Arhivare document

Serviciul e-Arhivare de la certSIGN exact asta face - asigură valoarea legală a documentelor electronice de orice fel. În conformitate cu prevederile Legii nr.135/2007 privind arhivarea electronică, documentele electronice dobândesc valoare legală dacă întrunesc cumulativ următoarele condiții: Documentele arhivate trebuie semnate. Arhivarea documentelor în format electronic în nume propriu. În contextul actual, societă ț ile tind să utilizeze din ce în ce mai mult documente în formă electronică, iar digitalizarea activită ț ilor de zi cu zi devine o necesitate.. În conformitate cu dispozi ț iile legale aplicabile, arhivarea anumitor documente rezultate din activitatea societă ț ilor este obligatorie Arhivarea electronică şi contextul juridic. Baza legală cu privire la modalitatea de arhivare electronică pe teritoriul României. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică , republicată în 2014; proces-verbal care trebuie avizat de Arhivele Naționale Afişări: 357. Procedură operațională privind activitatea de gestionare (procurare, întocmire, completare, eliberare, casare și arhivare) a actelor de studii, a certificatelor de acordare a definitivării în învățământ și a documentelor școlare Companiile sunt obligate să păstreze în arhive, conform legii, anumite documente. Însă arhivarea fizică se face cu costuri destul de mari, de bani și de spațiu. Firmele pot face economii utilizând arhivarea electronică, care oferă un grad sporit de securitate și confidențialitate. Arhivarea electronică reduce costurile pentru firme prin eliminarea etapelor de manipulare si.

eArhivaOferta arhivare electronica si fizica pentru cabinete juridiceScanare Profesionala Documente - RoScanSafe box - Free Other icons

Documentele scanate va pot fi puse la dispozitie pe un suport de stocare extern (CD/DVD, Blu-ray disk, etc.) sau pot fi arhivate electronic in arhiva electronica Sicar Archiserv, unde puteti obtine accesul si puteti efectua consultari on-line, in mod securizat, ale documentelor dumneavoastra.. Documentele scanate sunt supuse unor riguroase proceduri de verificare a conformitatii acestora cu. Arhivarea electronica a documentelor financiar contabile 2010/04/10 2010/04/18 Condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile Din punct de vedere al bazei de date trebuie să existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului documentelor financiar-contabile Posted in: Contabilitate si fiscalitate Tags: arhivare electronica, arhivare electronica documentelor, arhivarea documentelor, arhivarea documentelor in forma electronica, legea 135/2007, MO nr.138, MO nr.138/25.02.2014, program arhivare electronica Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor.. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură Arhivarea electronica garanteaza securitatea documentelor. Companiile sunt obligate sa pastreze in arhive, conform legii, anumite documente. Insa arhivarea fizica se face cu costuri destul de mari, de bani si de spatiu. Firmele pot face economii utilizand arhivarea electronica, care ofera un grad sporit de securitate si confidentialitate