Home

Modele econometrice financiare

Partea I Modelarea Proceselor Economice

Capitolul 3 Modele de analizil a variabilelor economico-financiare 3.1. Modele econometrice utllizate in analiza corelafiei dintre variabilele macroeconomice 3.2. Model de selecfie a societdfilor bazat pe analiza situafiei financiar-patrimoniale 3.3. Model de analizd a rczukatelor economico-financiare ale unui agent economi la nivel de întreprindere: modele de producţie, modele de distribuţie, modele de stabilire a preţului, modele de gestiune a resurselor umane, modele de gestiune financiară, modele decizionale; - cunoaşterea metodelor specifice modelării economico-financiare; - fundamentarea corectă a deciziei financiare

Elaborarea unor modele econometrice adecvate proceselor micro- şi macroeconomice; Piețe financiare, structura , rol, nivel de dezvoltare Politică monetară aplicată. Rolul sistemului bancar în gestiunea monedei. Rolul masei monetare în reglarea echilibrului AD-AS. Macrostabilizatorul moneta CAPITOLUL 4 MODELE ȘI METODE STATISTICO-ECONOMETRICE UTILIZATE ÎN EVALUAREA SI MĂSURAREA PERFORMANȚEI FINANCIARE.....136 4.1. Metoda regresiei liniare simple utilizată ca instrument de analiză financiară interconexiuni, indicatori stabilitate financiară, modele econometrice ale stabilității financiare, factori consolidanți ai stabilității financiare. Domeniul de studiu îl constituie finanțele. Scopul și obiectivele cercetării rezidă în analiza teoretico-practică și metodologică a stabilități

stabilitate financiară, instabilitate financiară, criză economică, criză financiară, interconexiuni, indicatori stabilitate financiară, modele econometrice ale stabilității financiare, factori consolidanți ai stabilității financiare Modele matematice în asigurări, modele econometrice; Modele de evaluare a activelor financiare, metode de explorare a datelor financiare; Matematici actuariale; Metode numerice și simulare numerică; Managementul proiectelor şi redactare academic

Principles, Ratele financiare, Comparabilitatea, Relevanţa, Politicile şi Procedurile contabile, Modele econometrice, Liber profesionişti, Directivele comunităţii europene, Cadrul legal, Imagine fidelă, Valoare justă, Principiului prudenţei stabilitate financiară, instabilitate financiară, criză economică, criză financiară, interconexiuni, indicatori stabilitate financiară, modele econometrice ale stabilității financiare, factori consolidanți ai stabilității financiare Adnotare. Teza cuprinde introducerea, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia.

Semestrul I: Modele diferențiale în economie, Capitole speciale de probabilități și statistică, Serii de timp cu aplicații, Analiză vectorială; Semestrul II : Ecuații diferențiale stochastice, Modele econometrice, Modelare continuă și discretă a sistemelor, Bifurcație și stabilitate/Modele matematice în asigurări, Etică și integritate academică 1. in functie de sfera de reflectare a problematici distincte. Modele: macroeconomice, mizo-economice, microeconomice. 2. in functie de domeniul de provenienta si conceptie. Modele: cibernetico-economice, econometrice, modele de simulare, specifice de marketing, modele de decizie. 3. in functie de factorul timp. Modele: statice si dinamice 2. Analiza economica a comportamentului politic în România. Ciclurile financiare 3. Veniturile și consumul populației - modele econometrice 4. Investițiile în economia națională - modele econometrice 5. contulModele privind de capital și datoria externă 6. Modele econometrice regionale 7. Modele economico-financiare

Modelarea econometrica - Tocilar

Insusirea conceptelor si tehnicilor necesare in modelarea econometrică a fenomenelor financiare. Aplicarea metodelor statistice si econometrice in managementul portofoliilor de active financiare, si in general in domeniul investiţiilor financiare. Insusirea unor masuri statistice, utile in cuatificarea si managementul riscurilor financiare econometrice de bază utilizate în domeniul bancar. Principalele teme abordate în cadrul acestui curs se referă la modelarea seriilor de timp, estimarea volatilităţii activelor financiare, modelarea riscului. De asemenea, cursul are ca obiectiv şi însuşirea de către studenţi a cunoştinţelo

Econometrie financiară (2) - prof.univ.dr. Lucian-Liviu ALBU 1. Modelarea ciclurilor economice. Ciclurile în economia României 2. Modele econometrice sectoriale 3. Modele ale funcțiilor de producție 4. Ocuparea și șomajul - modele econometrice 5. Politica monetară - evaluări econometrice 6. Politica bugetară - evaluări econometrice 7 Există însă şi alte semnificaţii, de la cele înscrise deja într-o mulţime de dicţionare specializate, până la cele desprinse din istoria relativ recentă a ştiinţei econometrice, precum şi a personalităţilor ce au conturat-o, în cele aproape opt decenii de existenţă matură şi prolifică.În dicţionarul bancar, econometria este o reuniune de metode şi tehnici de modelare, care explică o realitate economică specifică (financiar-bancară), în termenii relaţiilor.

 1. Subiecte: Instrumente financiare - derivative Modelul Black-Scholes Modelul Markov Instrumente financiare - optiuni Modelul Leland Modelul Hoggard-Whalley-Wilmott Masa monetara Instrumente financiare - swaps Risc - value at risk Risc - credit Monte Carlo - metoda Instrumente financiare
 2. Subiecte: Banca centrala - independenta Inflatie - modele econometrice Politica monetara Modele econometrice Senioraj Inflatie Banci centrale Oras : Cambridge, M
 3. Subiecte: Politica monetara Inflatie - modele econometrice Inflatie Bunastare economica Cicluri financiare Oras : Abingdon, Oxon New York, N

financiare globale asupra echilibrului şi performanţei financiare a acestor companii. În ceea ce priveşte metodologia de analiză a datelor financiare, pe lângă utilizarea elementelor de statistică descriptivă, s-au construit modele econometrice care estimează legăturil tehnicilor econometrice utilizate în domeniul financiar. Principalele teme abordate în cadrul acestui curs se referă la modelarea seriilor de timp, estimarea volatilităţii datelo Colecţia de working papers ABC-UL LUMII FINANCIARE WP nr. 2/2014 Analiza efectului de contagiune la nivelul pieţelor financiare muson (globală), precum si modele econometrice de testare a efectului de contagiune, chiar şi când investitorii sunt raţionali. În modelul folosit de Calvo şi Mendoza financiar. 18. Modele econometrice multidimensionale de analiza si predictia economico-financiara. 19. Modelarea economico-matematica a economiei informale la nivelul Romania. Estimari, analize si predictii. 20.Metode si tehnici statistico-matematice utilizate in analiza si predictia din domeniul asigurarilor. 21 Dezvoltarea activităţii de reasigurare a riscurilor financiare din perspectiva pieţei unice europene Mihaela Cojocaru / 153 Modele econometrice de estimare a cererii pentru produsele de asigurări de viaţă Simona Dragoş, Cristian Dragoş / 162 Un model de gestiune eficientă a portofoliilor de investiţii ale societăţilor de asigurăr

Fituica Econometrie < Finante (#108871) RegieLiv

Modele complexe, utilizate in analiza si programarea monetara si financiara, cuprinzand mai multe variabile si ecuatii, evidentiind interactiunile, ecarturile, efectele si conexiunile implicite si explicite. De natura econometrica, aceste modele releva modul cum modificarile masei monetare influenteaza volumul productiei si preturile (modelul monetarist simplificat si extins, modelul. De ce modelele econometrice cantitative nu ţin locul mâinii invizibile a pieţei. Bălan Ionuț 0 octombrie 18, 2019 10:47 am. Haideți să vedeți, așa pe înțeles, cum e cu modelele econometrice cantitative vs natură. Modelele se realizează după o amplă cercetare și poate să se şi întâmple așa cum relevă ele, dar asta numai. Noua criză economic-financiară ridică noi şi multiple exigenţe în fața macroeconomiei. modele analogice, de exemplu scheme cu circuite electrice recurență, ecuații econometrice etc. Ecuațiile reflectă, sub forma logico Exista mai multe tipuri de modele de evaluare (pe baza de multiplii, pe baza de actualizare a unor fluxuri financiare, modele econometrice, etc.). Desi in unele modele acest lucru ne este explicit toate modelele fac anumite aprecieri legate de relatiei rentabilitate - risc, fie la nivelul actiunii analizate fie la nivelul unui grup. un soft specific estimărilor econometrice EViews; - sunt utilizate, de asemenea, teste grila de evaluare. 4. Atitudinale - formarea unei atitudini responsabile faţă de situaţiile în care se modeleaza deciziilor financiare în cadrul economiei naţionale Resurse şi mijloace de lucr

Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții

 1. Econometrie Financiara. (8/10 din 1 vot) pdf. Acest curs prezinta Econometrie Financiara. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 7 fisiere ppt de 581 de pagini (in total). Profesor: Savoiu Gheorghe, C. Necsulescu. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru.
 2. ă valorile ajustate. Stadiul 2: în forma structurală se înlocuiesc valorile y2 din membrul drept cu valorile ajustate yˆ 2 şi se.
 3. modele econometrice, cu o largă utilizare în zilele noastre. În ultimii ani s-au dezvoltat abordări alternative ce utilizează metode nonparametrice: reţele neurale, fuzzy algorithms, K-nearest neighbor. în baza informaţiilor din raportările financiare. Modelul utilizează următoarea funcţi

Matematici financiare - Facultatea de Matematică și

În studiile de prognoză economică se utilizează modele statistico-econometrice, care oferă posibilitatea efectuării unor măsurători exacte. De asemenea, metodele și modelele econometrice sunt utilizate în analizele financiar-bancare cantitative specialitate au fost elaborate modele econometrice complexe care pot calcula riscul de manipulare a situațiilor financiare, unul dintre ele fiind cel dezvoltat de profesorul Messod Beneish. Dechow ne oferă un alt model care poate calcula gradul calității câștigurilor. Îns Modele econometrice de regresie multifactorială 2 Exemple de model de regresie multifactorială 8 Modele econometrice bazate pe factorul timp 1. Serii de timp. Aspecte teoretice 2. Componentele unei serii de timp 3. Funcţii analitice ale seriilor de timp 4. Modele econometrice cu time - lag şi autoregressive 1 Bibliografie 1 In modelul keynesian academic de tip IS (echilibru pe piata bunurilor) si LM (echilibru monetar) a fost omisa piata titlurilor. In acelasi timp putem retine si alte solutii pentru a construi modele econometrice, de exemplu, echilibrul contului Bancii Centrale in schema economiei de Tmprumut retinut in modelele franceze care include un sector.

Matematici financiare (MF) Admitere UV

Curs: Modelare - Simulare Economico Financiara (#122230

 1. econometrice pentru masurarea nivelului si impactului coruptiei asupra dezvoltarii sectoriale si regionale la nivelul unei tari: estimari, analize si scenarii 95,88 950.000 7 1805 badescu adrian victor academia de studii economice din bucuresti cercetari exploratorii privind elaborarea unui sistem inteligent de optimizare a deciziilor financiare
 2. Este laudabila abordarea unor elemente de originalitate in aria investigata prin utilizarea de metode statistice si modele econometrice dar mai ales luarea in considerare a indicatorilor de masurare a crearii de valoare la o intreprindere hoteliera. particularizand analiza performantelor economico-financiare la intreprinderile din industria.
 3. Masterat : Modele econometrice (Management Financiar Bancar şi Bursier, anul I), Statistică şi metode econometrice (Managementul Organizaţiilor şi Serviciilor Publice, anul I), Macroeconomie financiară (Management Financiar Bancar şi Bursier, anul I) Programul de consultaţii: Joi, 16-17, sala 46. e-mail: nicoletajula@yahoo.com
 4. Modele econometrice M2F1202 2 2 0 E 7 3. Modelarea continuă şi discretă a sistemelor M2F1203 2 2 0 E 7 4. Modele matematice în asigurări M2F1204 2 2 0 C 7 Modele de evaluare a activelor financiare M2F2102 2 2 0 E 8 3. Metode numerice. Simulare numerică M2F2103 2 2 0 C 7 Sisteme neautonome cu control.
 5. utilizând trei modele econometrice Data Panel de tipul cross fixed-effects model. Studiile e mpirice realizate, evidenţiază factorii de influenţă ai EITR (cota efectivă). Pe lângă factorii constanţi în modele am utilizat şi factori de performanţa (ROE/ROIC) variabili de la un model la altul

Curs Econometrie Financiara < Economie (#163134) RegieLiv

cronologice financiare. Competenţe tehnice/profesionale: formarea de aptitudini necesare în analiza şi predicţia seriilor financiare, în elaborarea şi implementarea modelelor econometrice financiare. Competenţe afectiv valorice: dezvoltarea abilităţilor de analiză, comunicare şi control a unor modele decizionale din domeniul financiar Modele de analiză economico-financiară. Aplicaţie informatică pentru analiza economico-financiară a unei firme (analiză-proiectare-realizare). 2 Prof.dr. Bogdan BĂCANU INSTRUMENTAR DE CERCETARE ÎN MANAGEMENT (METODE DE CERCETARE .> cu modele econometrice Disertaţie 2021 . 2 4 Prof.dr

7. Nicolae Marius Jula, Dorin Jula - Modelare economică - Modele econometrice i ş optimizare, Editura Mustang, 2009; 8. Ion Ghizdeanu - Macroeconomie aplicată - Editura Bren, 2007; 9. Ion Ghizdeanu - Prognoza regională, Editura Mustang, 2010; 10. Dobrescu Emilian, Albu Liviu Lucian - Dezvoltarea durabilă în România, Modele ş Un sistem financiar, fie că se bizuie mai mult pe pieţe de capital, fie mai mult pe bănci, are rolul de a mişca surplusul de lichiditate de la cei care economisesc la cei care au nevoie de mai multe resurse (pentru consum sau pentru investiţii). (modele econometrice) pot oferi o evaluare adecvată a riscurilor este aproape o ficţiune. Specialiștii in domeniu incearca sa elaboreze modele care se bazeaza pe analize statistice și econometrice cu ajutorul carora sa surprinda principalii factori de influența ai performanțelor portofoliului deținut, cu scopul gestionarii intr-un mod cat mai eficient al investițiilor pe piețele financiare Este laudabila abordarea unor elemente de originalitate in aria investigata prin utilizarea de metode statistice si modele econometrice dar mai ales luarea in considerare a indicatorilor de masurare a crearii de valoare la o intreprindere hoteliera. Surprinde intr-o maniera realista faptul ca intreprinderile din industria hoteliera pierd bani. Zilele trecute a fost dat publicității Raportul BNR asupra stabilității financiare, document oficial care reprezintă o analiză detaliată și efectuează un demers foarte important în vederea sintetizării stărilor de fapt și riscurilor la adresa unei componente fundamentale a economiei nominale. Prezentăm, în numărul de față, Sinteza raportului

Capitolul 2: Modele econometrice /77. 2.1 Conceptul de model econometric/ 77. 2.2 Tipuri de modele econometrice /78. 2.2.1 Modele unifactoriale si modele multifactoriale /78. 2.2.2 Modele liniare si modele neliniare /79. 2.3 Pasii modelului econometric / 81. 2.4 Concepte cheie /84. Capitolul 3: Modele de regresie simpla / 8 Modele de analiză economico-financiară. Aplicaţie informatică pentru analiza economico-financiară a unei firme (analiză-proiectare-realizare). Gestiunea optimă şi contabilitatea stocurilor. Dezvoltări de module, rapoarte într-un sistem informatic integrat. 2 Prof.dr. Bogdan BĂCANU Management strategic Avantajul concurenţial financiare complexe 3 4 1814 andrei tudorel academia de studii economice din bucuresti dezvoltarea de instrumente statistice si econometrice pentru masurarea nivelului si impactului coruptiei asupra dezvoltarii sectoriale si regionale la nivelul unei tari: estimari, analize si scenarii 3 5 1886 anghel laurentiu-dan academia de studii economic Aplicarea integrată a conceptelor, metodelor şi tehnicilor econometrice moderne în vederea previzionării evoluţiei fenomenelor financiar-bancare. 2. Utilizarea de metode avansate, a unor teorii şi modele specifice domeniului financiar-bancar în vederea perfecţionării capacităţii de analiză empirică a deciziilor în acest domeniu. 3

2. Modele econometrice de dezvoltare economica la nivel regional in Romania. Contabilitate Prof univ. dr. Iuliana Eugenia GEORGESCU 1. Contabilitatea şi strategia întreprinderii 2. Trecut, prezent şi viitor în armonizarea şi normalizarea contabilităţii 1. Managementul rezultatului, calitatea raportărilor financiare şi reacţiile. Pentru piața valutară am actualizat previziunile pe termen mediu, prin incorporarea evoluțiilor macro-financiare recente (externe și interne) în cele zece modele econometrice. În scenariul central actualizat ne așteptăm la scăderea cursului EUR/RON de la 4.44 în 2014 la 4.41 în 2015, 4.39 în 2016 și 4.37 în 2017

Banca Naţională a României Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea stabilităţii preţurilor

Labor Relations in Moldova: the Companies Perspective. Tipărește. Data publicării: Luni, 15 Octombrie 2007. Accesări: 10597. The goal of this study is to document the problems that employers encounter in relation with their employes, to analyze the labor relations between the employers and the employees, to evaluate possible ways of solving. Modele econometrice Conf.univ.dr. Grigore Alexandru BUZILA Asist.univ. Milena SOLOMON* de aparare este sursa importanta de resurse financiare si materiale ce pot propaga efecte pozitive in cresterea economica si chiar in calitatea vietii din acele tari. Analiza economica atenta va releva, in termeni fara echivoc, c Modelul de evaluare a activelor financiare (Capital Assets Pricing Model - CAPM).. 167 4.2.3. Modelul de arbitraj al preţurilor titlurilor.. 178 CAPITOLUL 5. UTILIZAREA econometrice în analizele financiare..... 183 5.2. Elemente privind modelul de regresie simplă..... 191 5.3. Model de regresie aplicat în analiza pieţei de.

Descarca proiectul cu 6 € Descarca proiectul cu titlul Analiza Modelelor Econometrice - Studiu de Caz - Biofarm si Sif2 cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 6 € + TVA.Garantia calitatii este asigurata de faptul ca: Document a fost verificat manual; Poti vizualiza imagini din documen Obiectivele 1. Econometria, ca ştiinţă 2. Etapele construirii modelelor econometrice 3. Modele econometrice utilizate în economie Finalitatea - Competenţe dobândite. Dobândirea de cunoştinţe despre apariţiei şi dezvoltarea Econometriei, ca ştiinţă; Cunoaşterea obiectului de studiu şi a metodelor de analiz Utilizarea instrumentelor financiare derivate în managementul riscului de credit 4. Modele econometrice ce folosesc ca variabile explicative date referitoare la instrumentul de credit, sector de activitate, activitatea economică, compania debitoare (LossCal Metodele prezentate contribuie la efectuarea analizei datelor reflectate în situații financiare și alte documente relevante. În afară de aceste metode pot fi utilizate metode statistice, metode econometrice. 2.2. Sistemul de indicatori analitici Rezultatele analizei financiare într-o mare măsură depind de selectarea și fundamentare

Administratorii de fonduri de investiti folosesc modele testate si confirmate stiintific drept politica de plasamente financiare. De esenta acestui model este ca administratorul de fonduri alege sa se supuna unor tendinte de piata demonstrate in mediul academic, ale caror fundament sunt datele statistice si modelele econometrice Econometrie. Econometria este aplicarea metodelor statistice datelor economice pentru a da conținut empiric relațiilor economice. Mai precis, este analiza cantitativă a fenomenelor economice actuale bazate pe dezvoltarea concomitentă a teoriei și observației, legate de metode adecvate de inferență. Un manual de introducere în.

Banca Naţională a României - Catalogul Bibliotecii BN

atematic, să elaboreze modele econometrice pentru evaluarea/estimarea riscurilor financiare viitoare în asigurări, bănci, pensii private, investiții, poate fi obținută numai dacă se dispune de cunoștințe adecvate în domeniul statisticii și econometri. ei prof. univ. dr. Bogdan Căpraru Criza financiară internațională a stârnit interes atât din partea practicienilor, cât și a celor din mediul academic în a studia mai aprofundat problema diversificării liniilor de business ale băncilor. Reglementarea Gramm-Leach-Bliley în SUA (1999) și a Doua Directivă Europeană (1989) în Uniunea Europeană au permis băncilor să se diversifice. Exemple despre probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul econometriei Prelegerea Exemplificarea Studiu de caz 2 ore: DJ(1), DG(1) 3. Estimarea unui model de regresie liniară simplă în SPSS Prelegerea Exemplificarea Studiu de caz 6 ore: DJ(3), JP(1) 4. Estimarea unor modele de regresie liniară multiplă în SPSS 6 ore: DJ(4), JP(2) 5

Analiza monetara - analiza monetara, indicator moneta

De ce modelele econometrice cantitative - Piata Financiar

GHID pentru redactarea lucrării de diplomă In vederea elaborării lucrării de diplomă este bine să aveţi în vedere următoarele aspecte: lucrarea de diplomă trebuie să aibă aproximativ 50 de pagini şi este structurată în 3-5 capitole, detaliate la rândul lor pe subcapitole şi paragrafe, în funcţie de problematica analizată Econometria foloseste ca principal instrument de lucru modele econometrice. Un model este o reprezentare schematica, simplificata a unui obie ct fizic sau a unei realitati. Un model ec on ometric este o re pr ezentare simplificata a unor fenom ene sau proces Modele şi algoritmi de rezolvare a problemelor decizionale de grup. 4. Modele decizionale în econometria financiară. 5. Modele dinamice de analiză şi predicţie. CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. ANDREI ANCA . 1. Optimizarea procedurilor de faliment. 2

Evaluare actiuni - Tradevill

modelele econometrice utilizate de către Comisia Europeană, de către Banca Centrală European, de că ătre Fondul Monetar Internaţional, de către Banca Mondială, precum şi modelele utilizate la nivelul fiecărei ţări în parte. Colectivul de temă a avut în vedere ca atât modelul de cretere economicş ă elaborat, cât şi tehnicil acestei proprietati se face folosind modele econometrice de tip ARIMA cu sezonalitate. Aceste modele pot include pe linga termenii autoregresivi (AR) si de medii mobile (MA), termeni autoregresivi sau de medie mobila cu sezonalitate (SAR si SMA). De exemplu un proces autoregresiv de ordin 2 fara sezonalitate este dat de : yt =a1 yt−1 +a2 yt. de a găsi modelul econometric corespunzător - Acurateţea cu care sunt aplicate etpele modelarii Examen final 40% 10.5 Seminar/ Laborator - Capacitatea de a utiliza modele econometrice pentru date reale - creativitatea, interactivitatea şi implicarea în rezolvarea problemelor propuse la seminar EVP (20% seminar + 40% test ) 60 financiare asupra sectorului financiar şi ale performan ţelor economice globale ale economiilor emergente. Astfel, unii autori laud ă avantajele liberaliz ării financiare. reprezentat ă de diversele modele econometrice construite, utilizând bazele de date statistice DataStream, Eurostat, Banca Mondial ă, International Financial. - modele financiare (pe termen scurt i lung) etc. Dac lu m n considerare numai aceste exemple s-ar p rea c simularea este una dintre cele mai flexibile tehnici ale tiin elor manageriale, put nd fi aplicat la mai multe tipuri de probleme

(PDF) ECONOMETRIE CURS Garaba Sergiu - Academia

 1. echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util
 2. 13 258 MTI Analiza seriilor de timp financiare Prof.univ.dr. Vernic Raluca-Ileana 12:00 14 259 MTI Modele econometrice: Estimare şi predicţie Prof.univ.dr. Vernic Raluca-Ileana 12:10 15 222 MTI Dezvoltarea unei aplicații web pentru gestionarea investițiilor imobiliare Lect.univ.dr. Rusu Andrei 12:2
 3. Ipotezele econometrice ale modelului de piaţă 4.3.3. Beta şi alegerea indicelui 4.3.4. Alte critici adresate lui beta 4.4. Aplicaţiile practice ale modelului de piaţă: 5. Modele de echilibru ale activelor financiare 5.1. Modelul de Echilibru a Activelor Financiare (MEAF) 5.1.1. Prezentarea modelului 5.1.2. Utilizarea practică a modelulu
 4. Acest model SMART ajuta la modelarea companiei ca o entitate economica integrata. Hall si Weiss (1967) au gasit o relatie pozitiva semnificativa intre rentabilitate, prin indicatorii de performanta financiara si marimea activitatii intr-un studiu realizat cu 400 de companii alese intre anii 1956 si 1962

Modelare economică

 1. 1)-S. Cerna, Banca Națională pe banca acuzațiilor, Piața Financiară, Nr. 12-01 (265-266)/2017-2018, p. 22-24. 2)-Acordul de la Viena a fost încheiat în primăvara anului 2009 sub egida FMI, alături de BERD, BEI și Comisia Europeană. Prin acest acord ( gentlemen's agreement ), grupurile-mamă ale principalelor nouă bănci cu capital.
 2. are a riscului. A
 3. istrativă de absorbție, capacitatea financiară de absorbție și factori deter
 4. multicolinearitate, modelare, model, inferen ţă statistic ă, iar studiile econometrice demareaz ă în fapt, prin formularea unui model matematic. Apoi, folosind cele mai bune date disponibile, se estimeaz ă prin metode statistice, parametrii modelului. În fine, se apeleaz ă la metode de inferen ţă statistic ă spre
 5. 6.7.14 Modele şi tehnici econometrice spaţiale pentru analiza şi prognoza pieţelor muncii la nivel regional Institutul de Prognoză Economică Prof.univ.dr. Mariana Bălan 6.7.15 Evoluţii şi perspective ale bunăstarii, sărăciei şi sustenabilităţii modelelor de consum ale populaţiei î
 6. Modele econometrice în economie. Econometric models in Economics: S.06.A.040: Business cu regiui (UE, Economiile Emergente Centrale și Est Europene, SUA, Asia, Orientul Mijlociu, Africa) Tranzacții cu instrumente financiare pe piața de capital. Transactions with finanial instruments on the capital market S.06.A.042: Gestiunea riscurilor.

Referat: Modelarea econometrica (#162265) - Gradu

Referat: Modele Econometrice (#427059) - Graduo

Echipa INCDT. Arh. Dr. Victor Timotin - director general. e-mail: victor@incdt.ro. PERSONAL CERCETARE. PERSONAL ATESTAT. Dr. Victor Timotin - cercetător ştiinţific gr. II, arhitect cu drept de semnătură (OAR) Proiectare de arhitectură şi urbanism, proiecte şi strategii de dezvoltare şi amenajare turistică, studii de oportunitate. Cartea explică fundamentele matematice ale modelelor financiare de evaluare a instrumentelor financiare, începând cu Black-Scholes și terminând cu modele mai sofisticate de tipul celor cu volatilitate stocastică și salturi, abordând totodată și tematica evaluării instrumentelor financiare cu venit fix Trebuie să alegem între, pe de o parte, un model prin care ne întoarcem împotriva noastră, în care fiecare țară își compară competitivitatea cu statul membru învecinat, își analizează rating-ul pe piețele financiare și cea mai mică contribuție pe care o poate aduce la bugetul european și, pe de altă parte, un model bazat pe. Performanțele economice și financiare ale activității desfășurate în ramurile industriei prelucrătoare din România, în perioada 2000 - 2015 Centrul de Economia Industriei și Serviciilor CSI Dr. George Daniel Mateescu 6.7.8 Modele şi tehnici econometrice spaţiale pentru analiza şi prognoza pieţelor muncii la nivel regional. Modele de risc/ Risk Models S.03..015.61 5 V V V V V V Metodologia şi etica cercetării în domeniul de specializare/ Methodology and research ethics in the field of specialization S.04.0.18. 21/62 4 V V V V V V V Discipline opţionale Dreptul financiar (bancar şi nebancar)/ Financial law (banking and non-banking) S.02.A.010.62 5 V V V V

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 19 octombrie 2009 (la 17-04-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 17 aprilie 2018 ) Notă **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea. a c a d e m i a r o m  n Ă Şcoala de studii avansate a academiei romÂne departamentul ŞtiinŢe economice, sociale Şi juridice institutul naŢional de cercetĂri economice costin c. kiriŢescu anun