Home

Utilizarea noilor tehnologii in procesul de predare invatare

Cu scopul de a ilustra rolul noilor TIC in procesul de invatare si impactul lor asupra actorilor procesului educational (profesor si elev) vom analiza cateva dintre caracteristicile acestului proces. Atunci cand procesul de predare - invatare este unul de tip traditional, majoritatea activitatilor enumare sunt dirijate de catre profesor Această lucrare intenționează demo Strânge legătura dintre utilizarea eficientă a noilor tehnologii și teoria constructivistă și, prin urmare, să stabilească modul în care tehnologiile informației și comunicațiilor oferă aplicații care, atunci când sunt utilizate în mod obiectiv în procesul de învățare, au ca rezultat o. Descarca acum referatul 'Utilizarea Noilor Tehnologii in Procesul de Predare-Invatare'. Download acum fara cont. Referat online gata facut

Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare 7 1.1. Proiectarea unităţii de învăţare Tehnologia, prin ea însăşi, nu schimbă şi nu îmbunătăţeşte predarea şi învăţarea. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei în predare şi în învăţare... constă în acordarea unei atenţii sporite Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se creează noi posibilităţi în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor didactice. Reformele în domeniul educației privind utilizarea noilor tehnologii au luat amploare și la noi în țară, mai ales în urma raportului la Conferința mondială UNESCO din 1998, Profesorii și predarea într‑o lume în schimbare, în care se sublinia importanța implicării TIC în procesul de Teza de doctorat Forme de utilizare a noilor tehnologii educaționale pentru nativii digitali este echilibrat structurată în patru capitole, primele trei tratând cele mai importante teorii cu privire la generația nativilor digitali, evoluția tehnologiei de la TIC la NTIC și formele de utilizare ale acestora în procesul educativ Invatarea limbilor straine prin utilizarea noilor tehnologii pentru formare. Cu accent pe limbă, comunicare şi cultură în standardele naţionale pentru învăţarea limbilor moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de modalităţi mai bune de accesare a materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor.

Determinarea riguroasă a competenţelor face posibilă o organizare raţională a procesului de instruire în concordanţă cu ceea ce trebuie realizat, conduce la conturarea strategiilor de predare - învăţare convenabile (a metodelor, tehnicilor, mijloacelor de învăţământ, a formelor de organizare a activităţii) şi reprezintă. Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE 8 S.I.P. JUDEȚULHUNEDOARA Prin intermediul metodelor activ-participative profesorul trebuie să fie capabil să creeze situații în care elevii să fie obligați să utilizeze o gamă vastă de procese și operații mintale, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a folosi materialul predat. De aceea, predarea se realizează astăzi prin utilizarea resurselor și instrumentelor noilor tehnologii, precum și a unor metode activ-participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în învățare Integrarea tehnologiei în procesul de predare-învățare - interviu cu lect. univ. dr. Christian Năsulea. martie 5, 2018 ; Category: Interviuri Laureații Premiilor Senatului UB, Interviuri și reportaje, Știri Comentariile sunt închise pentru Integrarea tehnologiei în procesul de predare-învățare - interviu cu lect. univ. dr. Christian Năsule Acest referat descrie Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnica de calcul) in predarea disciplinei alese. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

 1. Prin utilizarea noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare, arhitectura didactică a lecţiei se schimbă, devenind mai atractivă atât pentru elevi cât şi pentru profesor. În noua variantă, profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape fiindcă după o scurtă prezentare realizată în.
 2. De fapt, ceea ce propun specialiştii în metodică şi pedagogie modernă este să se treacă de la viziunea în care procesele de predare, învăţare, evaluare sunt concepute ca separate la aceea în care cele trei sunt integrate într-un tot unitar, şi se adaugă lor un proces nou, şi anume cel de studiu (elevul învaţă nu doar la.
 3. Utilizarea internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă una din cele mai complexe forme de integrare a educaţiei informale în educaţia formală. Contribuind la eficienţa studiului matematicii, utilizarea NTIC în procesul de predare-învățare-evaluare realizează diversificarea strategiilor didactice, permițând elevului accesul.
 4. Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată şi analizată din multiple perspective, în special fiind evidențiate resursele necesare şi oportunitățile. Conform Strategiei naţionale de posibilitățile de utilizare a TIC în procesul de predare au un spectru larg iar provocarea constă în
 5. Utilizarea calculatoarelor în predarea fizicii a început în anii șaptezeci. De atunci, au existat numeroase studii care analizează eficacitatea noilor tehnologii în predare. Există o dezbatere largă despre influența educației asistate de calculator la cursurile de fizică

De ce este important utilizarea tehnologiei în procesul de

 1. nevoile individuale ale fiecărui participant la procesul de instruire, iar această stare de fapt nu este de natură să reducă decalajele existente între România şi lumea occidentală. Utilizarea noilor tehnologii îmbinate cu noile metode de educaţie ar putea conduce la reducerea acestor diferenţe. Bibliografie
 2. de noi competențe care urmează să fie dezvoltate de instituțiile de învățământ. În același timp, integrarea noilor tehnologii în educație duce la o recalibrare sau adaptare a metodologiilor tradiționale de predare prin recontextualizare, modernizare și inovare. Tehnologia conduce metodologia didactică de-a lungul pieselor noi
 3. ar: Patrunderea noilor tehnologii in salile de clasa a schimbat radical relatia care era fundamentata intre profesori si elevi. Astfel, profesorii au trecut de la pozitia de conducatori atot-stiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat.

Tehnologia educationala se ocupa de tehnologia in educatie. Este implicata in folosirea tehnologiei ca instrument pentru a intensifica procesul de predare-invatare in cadrul tuturor disciplinelor. Tehnologia educationala este preocupata de predarea si invatarea cu ajutorul tehnologiei Utilizarea instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare. Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt: Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât și de către elevi Noile tehnologii pentru educatia prescolarilor. 29 mai, 2011 by Elena Nica. Print this article Font size - 16 +. Utilizarea calculatorului în educatia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educatie este mult mai eficient

deosebită în valorificarea noilor tehnologii, importanţă recunoscută atât la nivel economic, dar şi la nivel politic. Pe de altă parte, procesul educaţional însuşi beneficiază de pe urma introducerii noilor tehnologii în şcoală. Societatea informaţională, bazată pe cunoaştere, a impus utilizarea tehnologiei c NOI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICARE ÎN PROCESUL DE PREDARE/ÎNVĂŢARE AL FRANCEZEI CA LIMBĂ STRĂINĂ Lect. univ. Păstae Oana Maria, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu Introducere Calculatorul şi resursele multimedia sunt instrumente esenţiale în procesul de predare/ învăţare al unei limbi străine

Utilizarea Noilor Tehnologii in Procesul de Predare

Folosirea TIC în procesul de predare-învăţar

 1. Constructivismul în procesul de predare-înv În educaţie modernă şi postmodernă a apărut ca fiind stringentă cerinţa de integrare a noilor tehnologii în învăţământ, de sporire a caracterului interactiv al învăţării, folosind strategii Microsoft Word - 69.Metode interactive de predare, invatare, evaluare.docx Author
 2. Tehnologiile viitorului, BIM și 3D, prind teren în arhitectura și construcțiile din România. Studio ae a dat deja în folosință proiecte reprezentative utilizând tehnologia BIM, exemple fiind Showroomul Emag din Sibiu și reconversia fostei Autogări Chitila. Despre avantajele și dezavantajele BIM și 3D ne vorbesc Andrei și Elena Ștefănescu, fondatorii studio ae Despre BIM BIM [
 3. Utilizarea computerului in activitatile de invatare si de timp liber-abordare sistematica educatia trebuie sa previna utilizarile oarbe ale noilor tehnologii informatice in comunicare, sa impiedice instrainarea omului, sa lupte contra dorintei de divertisment permanent, contra fricii nejustificate fata de noile tehnologii informatice in.
 4. ă utilizarea tuturor procedeelor, metodelor şi asigurarea conţinuturilor materialelor de predare prin accesarea tuturor mijloacelor tehnologice existente. În acelaşi timp, educaţia ȋn societatea informaţională se axează pe sistemul de dezvoltare a competenţelor (Barman, Konwar, 2011, p. 11)
 5. Utilizarea Internetului în procesul de învăţământ, alături de alte instrumente auxiliare, favorizează accesul în timp real la informaţii, schimburile interne şi internaţionale şi oferă noi posibilităţi de învăţare - predare. În acest cadru participă diverse categorii de persoane (elevi, profesori, specialişti în.
 6. Majoritatea programelor de formare promovează utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării la nivelul sistemului de educaţie, cu scopul de a influenţa pozitiv rezultatele procesului instructiv-educativ sau de a îmbunătăţi performanţa sistemului educaţional ca sistem social deschis

Deși am o experiență de peste 10 ani în utilizarea computerului în procesul de predare-învățare, în procesul de colaborare în cadrul comisiilor metodice din care fac parte, în procesul de comunicare cu managerii unităților școlare în care am funcționat, în procesul de colaborare cu părinții și alte persoane din comunitatea. Ghid de utilizare în siguranță a Internetului. IntegrareaInternetuluişi a noilor tehnologii în procesul de predare şi învăţare. Adeverinţă care atestă implicarea în calitate de voluntar al Organizaţiei Salvaţi Copiii în conformitate cu Legea Voluntariatului ( 2014 - activitatea voluntară = experienţă profesională). Astfel, invatarea trece dincolo de sala de clasa și înglobeaza tehnologii complexe, iar mediile virtuale permit profesorilor sa-şi largeasca granitele creativitatii in procesul de predare-invatare-evaluare pentru a stimula imaginatia elevilor şi pentru a facilita transferul achizitiilor invăţării in viata de zi cu zi 2.2. TIPURI DE STRATEGII. 3. STILURI DE PREDARE-INVATARE. 3.1. DEFINIREA STILULUI EDUCATIONAL (DE PREDARE) 3.2. TIPURI DE STILURI DE PREDARE-INVATARE. 1.CURRICULUM SI INSTUIRE. Un curriculum proiectat, indiferent in ce maniera conceptuala sau varianta de organizare,se cere a fi realizat adecvat, printr-un proces de invatamant concret

Procesul de instruire-învăţare marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate palierele sociale, Noi produse, noi tehnologii, noi metode de predare şi învăţare cu ajutorul calculatorului îmbogăţesc acest sector şi cresc eficienţa procesului educaţional per ansamblu. Am premiat suita eduCreativ tocmai pentru aceste raţiuni. Folosirea tablei interactive în predarea-învățarea-evaluarea la biologie Descriere Competența digitală, una dintre cele opt competențe cheie, implică utilizarea critică și cu încredere a noilor tehnologii interactive și comunicării a mijloacelor media electronice la locul de muncă, în timpul liber și pentru comunicarea in. Mobile Education (MobilEdu) este un proiect demonstrativ, derulat pentru prima oara in sistemul de invatamant primar din Romania, prin care s-a analizat impactul pe care utilizarea tehnologiei mobile si a Internetului il are in procesul educational. In aceasta luna, va avea loc şi o conferinta de bilant, cu prezentarea rezultatelor integrale ale proiectului. Tuca Zbarce

Astfel, profesorul realizează introducerea într-o unitate de învăţare în mod tradiţional, face to face, după care, solicită cursanţilor să utilizeze materiale de învăţare disponibile online. În general, putem spune că abordarea într-o manieră modernă a procesului de predare, învăţare şi evaluare se poate realiza prin. Promovăm educația digitală prin dezvoltarea unor soluții care să permită experimentarea procesului de predare cu ajutorul noilor tehnologii. Mărturie a beneficiilor aduse de utilizarea laboratorului fonetic ProLang stau experiențele pozitive ale profesorilor și elevilor care îl folosesc deja: Laboratorul fonic digital ProLang. TIC in procesul de predare-invatare TIC in studiu TIC in prcesul de evaluare Comunicarea cu ajutorul TIC Utilizarea calculatoarelor Evaluarea finală a programului de formare se realizează prin realizarea unui proiect/teme din portofoliul realizat pe baza cerințelor, in urma dobândirii noilor cunoștințe. Portofoliul va consta în. PREDAREA FIZICII CU INSTRUMENTE DIDACTICE IT. Prof. Mihaela Butoi. Colegiul Tehnic Petru Poni Onești. Experienţa implemetării în ultimele decenii a diverselor forme de TIC în sălile de clasă şi în alte formule de instruire demonstrează că realizarea deplină a beneficiilor oferite de TIC pentru educaţie nu va fi automată

Referat Importanta Tehnologiei Informaticii si Comunicarii

Utilizarea tehnologiilor educaţionale modern - aplicații

procesul de invatare. Stilul de predare folosit in momentul de fata in scolile din Romania mare de elevi/cursanti sa beneficieze de utilizarea la scara larga a metodelor de invatare 2005 - 1 - DE - Grundtvig - G -1 6 si constientiza asupra aspectelor benefice ale noilor tehnologii asupra progesului de invatare, tehnologiile care. de vedere cognitiv, sunt atractive, și în consecință îi motivează pe elevi şi îi transformă în participanţi activi la procesul de învăţare. Softul educațional este un program proiectat pentru a fi utilizat în activitățile de predare-învățare, având ca și obiectiv principal, creșterea interacțiunii cu elevul (utilizatorul)

Cursul este destinat prezentării principalelor teorii pedagogice care susţin utilizarea TIC în educaţie, a principiilor pedagogice de bază privind utilizarea TIC în procesul de predare - învăţare - evaluare, descrierii unor modele pedagogice de utilizare TIC şi analizei celor mai cunoscute teorii ale învăţării bazate pe utilizarea noilor tehnologii. În acelaşi timp cursul. Orele de limba şi literatura română în era noilor tehnologii. Mariana NOREL. Pentru tipar. Didactica limbii şi literaturii române, asemenea celorlalte discipline din domeniul ştiinţelor educaţiei, se află într-un continuu proces de dezvoltare şi de adaptare la cerinţele societăţii cunoaşterii, de aici şi nevoia de a prezenta.

Noile tehnologii în educaţie - între slogan şi impact autentic în activitatea de predare-învăţare Simona Velea - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, simona@ise.ro Abstract Importanţa noilor tehnologii pentru educaţie este larg recunoscută, devenind, în ultimele decenii, un leit-motiv al discursului despre educaţie la toate nivelurile - curriculum şi practic Pregătirea educatorului pentru şcoala de mâine. Impactul noilor tehnologii în educaţie. Olimpius ISTRATE olimpius_istrate@hotmail.com mai 1997 Spatiul contemporan a fost definit ca o societate a comunicarii generalizate, caracterizata de intensificarea schimbului de informatii. Aceasta multiplicar Capitolul 1-TEHNOLOGII SI CONCEPTE DE INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR 1.1.CALCULATORUL SI PROCESUL DE INVATAMANT Utilizarea calculatorului in procesul de invatamant devine o necesitate in conditiile dezvoltarii accelerate a tehnologiei informatiei. Pentru noile generatii de elevi si studenti, deja obisnuiti cu avalansa de informatii multimedia. Trecerea la predarea exclusiv online ridică unele probleme, arată un studiu al Institutul pentru Calitatea Vieții despre educația în timpul pandemiei de coronavirus. Cercetătorii analizează mai multe studii privind competențele profesorilor în domeniul online și accesul elevilor la internet și ajung la concluzia că există gospodării care nu au acces la internet sau semnal la.

universitatea de stat din tiraspol cu titlu de manuscris c.z.u: 37.016.046:004(043.2) globa angela abordĂri metodice privind implementarea noilor tehnologii informaŢionale În procesul Calculatoarele pot oferi explicatii din diverse domenii de utilizare, iar internetul poate fi folosit ca un instrument in procesul de predare. Acesta permite profesorilor si elevilor sa obtina mari cantitati de informatii in timp mai scurt, ceea ce prezinta un mare avantaj pentru a introduce tehnologia in procesul de invatare, evitand un mare. 8. Integrarea noilor tehnologii multimedia în procesul de predare-învãtare. Modalitati de evaluare: teste de evaluare, proiecte,portofolii,lucrari de sinteza. Locul de desfasurare: sala de clasa. 2) Curs optional - Tehnici de laborator · Durata cursului -1 an ( 1 ora pe saptamana) Nu in ultimul rind, publicatia de fata se doreste a fi un sprijin in (re)organizarea curiculara a programelor de traducere in acord cu dezvoltarea fara precedent a noilor tehnologii si vizeaza, in ultima instanta, apropierea procesului de predare invatare din universitati de realitatile de pe piata muncii ale profesiei de traducator

1. Utilizarea noilor tehnici in predare pentru elevii cu nevoi speciale 2. Sa ofere participantilor strategii practice in procesul de predare-invatare. 3. Evidentierea activitatilor care incurajeaza invatarea independenta si colaborarea in clasa, utilizand si folosind noi tehnologii (fotografia, video etc.) 2.2 Strategii de predare-invatare la distanta 32 2.2.1. Elemente-cheie ale unui proces de instruire 32 2.2.2. Oportunitati de comunicare in cadrul unui sit de e-learning 35 2.2.3. Evaluarea performantelor cursantilor 37 Capitolul III: Investigarea modalitatii de utilizare a e-learningului in Facultatea X (treceti numele facultatii dvs.) 41 3.1 În urmă cu un an, 21 de cadre didactice şi instructori militari de la Colegiul Naţional Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia au început activităţile de formare profesională în cadrul Proiectului Erasmus + KA1 Împletind tradiţia cu inovaţia, implementăm calitatea europeană în şcoală. În această lună, proiectul a ajuns la final De asemenea, prin apariţia conectărilor la Internet şi prin utilizarea noilor tehnologii Web, s-a deschis o mare varietete de instrumente pentru informare şi documentare, şi mai ales pentru utilizarea diverselor aplicaţii (produse software) în procesul de predare-învăţare. Contributia la optimizarea procesului de predare-invatare. PREDAREA INTERACTIVA ONLINE PENTRU LIMBILE MODERNE - LIMBA FRANCEZA CRITERII CURRICULARE Tipul programului: Program de dezvoltare profesionala, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea nr.1/2011 Public tinta vizat: Cadre didactice care predau limba franceza în învatamântul preuniversit..

Invatarea limbilor straine prin utilizarea noilor

 1. Pe parcursul a 12 luni, un numar de 40 de elevi din ciclul 1-4 de la Scoala Generala nr. 205 Adrian Paunescu din Bucuresti au experimentat impreuna cu dascalii lor un nou mod de invatare intuitiva prin joc si explorare cu ajutorul tabletelor conectate la Internet
 2. Invatarea care pune accentul pe participarea elevilor reprezinta un tip de instruire care ii da elevului un rol activ in procesul de invatare. Elevii, participanti activi, isi imprima ritmul propriu si propriile strategii. Modalitatea de invatare este individualizata nu standardizata
 3. Procesul de predare invatare - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Procesul de predare invatare. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Procesul de predare invatare.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Procesul de predare invatare
 4. Blackboard Academic Suite ofera solutii care permit institutiilor de invatamant superior dezvoltarea cercetarii interdisciplinare on line si in timp real precum si posibilitati de imbunatatire a procesului de predare-invatare si a performantelor academice. Institutiile educationale din intreaga lume conteaza pe ajutorul oferit de NTI pentru.
 5. cercetare fundamentala si/sau aplicativa, modalitatile de acces si utilizare a infrastructurii de cercetare). Dimensiunea interdisciplinara A. Teme de cercetare/dezvoltare promovate de MediaEC ¾ Relatiile dintre utilizarea NTI si performanta - individuala/colectiva ¾ Impactul NTE (Noilor Tehnologii Educationale) asupra procesului instructiv

Utilizarea noilor tehnologii în educaţie. July 24, el contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care elevul este un simplu receptor pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont. NTIC( Rotaru, 2010, 143/145) sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării îndeplinesc o serie de roluri specializate în procesul didactic. În primul rând susţinem ideea de tehnologie utilă la clasele de predare. Rolul acestor mijloace de natură educaţională este axat pe dobândirea de abilităţi şi competenţe specializate

Eficientizarea Procesului De Predare -învăţare - Sarcină

Prin intermediul noilor tehnologii se urmăreşte şi promovarea autonomiei clienţilor, care sunt încurajaţi să se folosească de instrumentele puse la dispoziţie pentru a-şi planifica şi monitoriza parcursul educaţional şi de carieră. Clienţii pot astfel să-şi organizeze procesul de comunicaţionale (TIC), în procesul de predarenvăţare - evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii. [9]. Utilizarea noilor tehnologii în procesul de învăţământ depinde de competenţa pedagogică şi abilităţile tehnice al în procesul de predare - învăţare - evaluare reprezintă o metodă modernă de activitate didactică, interactivă şi dirijată. Utilizarea noilor tehnologii în educaţie permite elevilor să se poată mişca în timp şi în spaţiu, să observe şi să studieze divers

Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv

Învățarea centrată pe competențe: integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare Mihaela Băsu, dr. ing. - Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iaşi, România, bsmihaela@yahoo.com Abstract Instruirea elevilor prin integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare este încă discutat la toate nivelurile 13 instrumente digitale pentru predarea online. Folosește instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare pentru ca însușirea cunoștințelor să fie atractivă pentru elevi. Odată cu tranziția recentă a multor domenii spre mediul online, educația a fost, la rândul ei, nevoită să se adapteze noilor cerințe pentru a.

Integrarea tehnologiei în procesul de predare-învățare

Referat Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri

Integrarea instrumentelor TIC şi a noilor tehnologii în

Invatarea continua (LLL) -un imperativ in industria serviciilor financiare (1) Utilizarea noilor tehnologii (inteligenta artificiala, blockchain, etc) in industria serviciilor financiare nu conduce doar la noi modele de competente si de talent, ele creeaza o lume in care abilitatile necesare se vor schimba continuu si rapid Context. În ultimele decenii, tehnologiile informaționale și de comunicare au revoluționat majoritatea domeniilor de activitate de la agricultură la industrie, comerț, medicină și învățământ. Implementarea TIC în sistemul educațional va conduce la schimbarea rolului pe care cadrele didactice le au în procesul de predare-învățare

Trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii și să valorificăm toate avantajele oferite de acestea, pentru creșterea performanței procesului instructiv-educativ, aceasta este premisa de la care au pornit prezentările și dezbaterile din cadrul evenimentului Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală Portofoliile electronice sunt ca mijloace pentru implicarea activa a elevilor in procesul educational si utilizarea productiva a noilor tehnologii. Folosirea acestei metode conduce la economisirea masivă de hartie şi tuş. Asigură păstrarea lucrărilor formand-se astfel portofoliul multianual individual O universitate din România vrea să adopte un sistem de predare în realitate virtuală joi, 06:40. Angajaţii România se digitalizează. Începe procesul de consultare publică privind utilizarea Inteligenţei Artificiale în România este o etapă în configurarea primului cadru naţional pentru utilizarea noilor tehnologii, arată.

Utilizarea TIC în mediul școlar - D

MyKoolio 2.0 integrează noi funcționalități: predarea video la distanță, catalogul virtual, formarea și gestionarea propriilor clase online, modulul de teme pentru elevi, calendarul activităților școlare, biblioteca personală de fișiere și modulul de mesagerie menite să faciliteze desfășurarea orelor online lor de predare - învățare - evaluare. Rezultatele la învățătură pot fi îmbunătățite, iar echitatea și eficiența cresc cu ajutorul inovării în sistemele de educație, înțeleasă ca fiind adoptarea de noi servicii, tehnologii, competențe de către organizațiile din domeniul educației. Pentru a atinge u

Tehnologii moderne în educație Expertiza si Formar

Medierea se realizeaza prin modalitati diverse, de la material pe discheta sau CD (eventual prin corespondenta), la tehnologii de transmitere a continuturilor prin Internet (Istrate, 2000). - E-learning se referă la utilizarea mijloacelor mass-media electronice și a tehnologiei informației în educație (Elearning Wikipedia) Tehnologia şi inovaţia reprezintă un instrument care ne conduce la o educaţie de calitate şi o viaţă de calitate, a spus Jean Badea. El a adăugat că revenirea la normal, atunci când pandemia va lua sfârşit, nu va exclude nici tehnologia şi nici utilizarea ei în procesul de predare şi învăţare

Platforme de învățare e-learning în fizică - EDIC

Obiectivul general al proiectului este de a crea noi oportunitati de invatare, de formare si dezvoltare la nivel de master, bazat pe o abordare multi-regionala, prin dezvoltarea unui program de studiu axat pe utilizarea noilor tehnologii ITC si abordarile inovatoare in domeniu (medii colaborative) in organizarea, predarea si functionarea in conformitate cu procesul de la Bologna Masa rotunda Introducerea noilor tehnologii în procesul de predare-învăţare al fiecărei discipline. Exemple de bună practică: profesori români şi portughezi. Profesorii români vor prezenta modul în care folosesc noile tehnologii în procesul didactic: metode AEL, blogul,wiki, romanul-photo, etc. Ziua Proiectul portal.moisil.ro s-a materializat din dorinta de a ii implica pe tineri in procesul educational starnindu-le curiozitatea si entuziasmul de a descoperi lucruri noi si interesante cu ajutorul tehnologiilor moderne. Portalul ii motiveaza pe elevi sa acceseze resursele de invatare atat din scoala, cat si din afara acesteia

Rolul Calculatorului in Procesul de Predare-Invatar

Nivele de invatare adaptate continutului si targetului de audienta vizat. Modelul Instructional Design este prezent in cursuri prin intermediul: Interfetei grafice prietenoase, orientata catre utilizator, Structurii cursului si interfetei care sustin un proces de invatare auto-controlat; Accesului nelimitat la procesul de predare si evaluare

Video: Implimentarea Tehnologiilor Moderne in Clasele Liceale