Home

Cerere radiere onrc

PFA - radiere - Liliana Ungureanu | Expert contabil

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Blvd. Unirii nr. 74, bl. J3b, sector 3, Bucureşti Cod poştal: 030837 onrc@onrc.ro Tel.: +40213160804 Fax: +4021316080 Cerere de înregistrare - persoane juridice PDF; Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală PDF; Anexa nr. 2 - investiție străină PDF; Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 359/2004) PDF; Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 31/1990) PDF; Aviz / Accept asociație de proprietari / locatari (L. 230/2007) PD Cerere radiere registrul comertului, cerere onrc, formulare onrc - descarca gratis cerere de radiere firma din registrul comertului. Curriculum vitae european Dictionar de vis ONRC Portal. Prima pagină - Bine ați venit pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului. UNIUNEA. EUROPEANĂ. GUVERNUL. ROMÂNIEI. Instrumente Structurale. 2007-2013 Cerere rezervare emblema firme - model de cerere onrc. Descarca model cerere la registrul comertului ( onrc ) pentru a face o cerere de rezervare emblema firma.pa completare acest model trebuie depus la registrul comertului. Afla detalii..

Completăm și depunem la ONRC toate documentele necesare pentru radierea PFA / I.I. Consultanță; COSTURI SUPLIMENTARE; Opțional - 7,68 lei taxa O.R.C • cerere de radiere; • cerere pentru depunerea situaţiilor financiare (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate şi, în funcţie de caz, publicarea în Monitorul Oficial a anunţului prin care se confirmă depunerea situaţiilor financiare însoţite de actele specificate în opis, respectiv depunerea declaraţiei pe proprie răspundere) Radierea societatii Radierea inseamna incetarea existentei firmei ca persoana juridica, insemnand practic stergerea ei din Registrul Comertului. Pentru aceasta, este nevoie de depunerea unui dosar care sa contina documentele contabile, CUI-ul firmei, cererea de radiere, certificatele constatatoare si cel de la ANAF care atesta ca firma nu are datorii, dovada achitarii taxelor la ONRC - cererea tip de radiere - formular tip ONRC (cod 11-10-183) - bilantul de radiere - cu toate componentele (S1039 bifat in casuta a doua, dupa depunerea la ANAF, listuri pentru F10 F20 F30 F40, AGA de aprobare radiere si bilant de radiere, raport administrator in vederea radierii, note pe zero, declaratia conform art. 30 de radiere, care au fost incluse si in arhiva zip), plus validarea de depunere la ANAF (cele enumerate mai sus) ETAPA 2 - RADIEREA SOCIETATII. Cerere de radiere (original) Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie) Raportul lichidatorilor; Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original

Acte firma: infiintare firma, mentiuni Registrul

Radierea inregistrarii fiscale se efectueaza din oficiu, de catre organul fiscal central, in cazul decesului persoanei fizice sau, dupa caz, incetarii existentei persoanei juridice potrivit legii. Asadar, potrivit procedurilor actuale, ONRC comunica automat aceasta operatiune catre ANAF si se realizeaza astfel radierea fiscala, fara a mai fi necesara depunerea de catre persoana respectiva a declaratiei la ANAF Radiere unui sediu expirat de la ONRC. Am cumparat o casa de la o societate comerciala.M-am dus la ONRCB sa declar sediul societatii mele in casa pe care am cumparat-o.La sedinta de judecata , mi s-a comunicat ca la aceesi adresa mai figureaza inca 4 societati cu sediul social expirat.V-as ruga sa imi spuneti ce modalitate exista pentru. Cererea de înregistrare (original); Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că

Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro Etapa 2 : Cerere de radiere Informatii suplimentare: https://www.onrc.ro. Date de contact: Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti. Telefon: 021 316 08 04. E-mail: onrc@onrc.r radiere: se depune cererea de radiere la ONRC, se confirma publicarea situatiei financiare, se depune certificatul de inregistrare in original. In unele cazuri, companiile care se ocupa cu infiintari de firme vor oferi si servicii de radiere sau dizolvare/lichidare firma Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz - in cadrul alineatelor (6) - (13) ale art. 237 nu apare nici un termen in care lichidatorul trebuie sa finalizeze operatiunea de lichidare a societatii si sa depuna cererea de radiere a ei din ONRC; exista o mentiune referitoare la termenul in care lichidatorul, odata numit la societate, trebuie sa finalizeze lichidarea (de un an de la data inregistrarii la ONRC a mentiunii de dizolvare), la art. 260 alin

radierea din registrul comerţului a persoanei juridice/sucursalei cu datele de identificare sus menţionate Cauza radierii dizolvare lichidare faliment declarare nulitate societate art. 25 din Legea nr. 26/1990 încetare activitate sucursală 4.2 Radierea masinii, cand o depozitezi intr-un spatiu privat: Poti radia masina din circulatie, daca esti proprietarul cu acte pentru o curte, depozit, parcare . Se obtine viza de radiere de la DITL sau primarie.Vezi si Radierea auto de la DITL sau primarie. La politie, se depun urmatoarele acte: Cererea tip . Certificatul fisca Procedura de dizolvare cu lichidare simultana (denumita si lichidare voluntara) urmata de radierea societatii presupune parcurgerea a doua etape la ONRC (a doi pasi importanti). Prima etapa (primul pas): Prima etapa consta in depunerea la ONRC a unei cereri de dizolvare simultana cu lichidarea - model pretiparit de la registru (cod: 11-10-150. Cererea de înregistrare - formular, bifată în dreptul la pct. II - radiere şi la pct. 7.6. pentru motivul radierii; Documentul care atestă motivul radierii, dacă este cazul; Certificatul de înregistrare și certificatul constatator de autorizare (original) Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial. Apelati cu incredere la specialistii nostri, completand formularul sau telefonic 0724.854.213 / 0785.099.131

Radierea societatii presupune stergerea societatii din Registrul comertului si inexistenta ei ca persoana juridica. Toate aceste patru etape presupun intocmirea unei documentatii specifice acestui procedeu si anume: Etapa 1- Decizia de radiere: Cerere de depunere si/sau mentionare acte- formular tipizat ce poate fi descarcat de pe site-ul. ONRC reaminteste faptul că, potrivit prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la.

ANEXA Nr. 12: CERERE DE RADIERE. ANTET BANCĂ. OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.......................... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.......................... Nr. de înregistrare............../.../.../ 20..... CERERE DE RADIERE Potrivit art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990 republicată, dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. 6, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului Cererea de radiere (original); Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA.

ONR

Cerere radiere, model cerere, cerere registrul comertului

ONRC Porta

 1. Radierea constructiei presupune că respectiva constructie nu mai exista in teren. Cine depune cererea? Cererea se depune de proprietarul imobilului sau orice persoana interesată
 2. imum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA.
 3. Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului de cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare, prelungit după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, ONRC sau orice persoană interesată va solicita tribunalului radierea societăţii din.
 4. Scopul serviciului Stadiu dosar este acela de a reduce birocraţia în cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi de a pune la dispoziţia operatorilor economici mijloace moderne. Stadiu dosar este un serviciu online disponibil pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro) prin intermediul căruia se poate consulta stadiul unei cereri.
 5. iu) - Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fisa colectiva condo
 6. Cerere de verificare disponibilitate rezervare denumire firma PJ. Cerere de depunere si/sau mentionare acte. Cerere de indreptare erori materiale - Director L 31 / 1990. Cerere de numire lichidator - L 359 / 2004. Cerere de radiere. Cerere de depunere situatii financiare. Cerere de eliberare duplicat. Cerere de modificare date de contact.

Cereri Registrul Comertului - ORC/ONRC - Model-de

63. Acte necesare pentru radierea notarii actiunilor: cerere tip; dovada stingerii definitive a litigiului constatat prin hotarire judecatoreasca sau certificat de grefa sau declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei radiere urmare a schimb ării sediului profesional în alt judeţ radierea din registrul comer ţului - motiv radiere: deces la cerere art. 25 din Legea nr. 26/1990 întrerupere temporară a activităţii până la data. DOCUMENTE NECESARE DITL : Delegatie DITL. Contract vanzare-cumparare - se printeza in 5 (cinci) exemplare. Fisa inmatriculare. Certificat de radiere. Certificat de radiere in pdf. Proces verbal de predare auto. 2 .Documente necesare la politie pentru diverse situatii : Cerere inmatriculare

Radiere PFA sau I.I. la Registrul Comerțului - Dianex.r

Ce documente pot semna şi transmite electronic la

Lichidare firma 2020

6. Recepționarea si radierea din cartea funciară de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară. in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI recepționeaza documentația si după caz atribuie imobilului un numar cadastral unic ( dacă imobilul era anterior identificat cu numar topografic (5) Oficiul registrului comerţului va efectua radierea şi va publica hotărârea judecătorească definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţii care a introdus cererea. În acest scop, instanţa va comunica oficiului registrului comerţului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu. Cerere radiere mentiune ORCT privind sediul social. Situatii limitativ prevazute de lege in care art.25 din Legea nr. 26/1990 se aplica, in conformitate cu RIL solutionat prin Decizia ICCJ nr. 10 din 20 martie 2006 Cerere de Informatii. Descarca - Cerere Informatii. Cerere de Informatii pentru intocmirea Planului parcelar. Descarca - Cerere Informatii pentru intecmire Plan Parcelar. Cerere pentru Consultare documente din arhiva. Descarca - Cerere tip pentru Consultare documente din arhiva. Cerere pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral.

Lichidare voluntara SRL cu asociat unic

Oficiul National al Registrului Comertului nu mai percepe o serie de taxe si tarife, incepand din Februarie 2017. AttoSOFT va readuce in atentie lista acestora: 1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului: - cererea de înregistrare în registrul comerţului - persoane juridice - PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare. Oficiul National al Registrului Comertului, la cererea oricarei persoane. Una dintre aceste situatii este atunci cand asociatii firmei nu cad de comun acord asupra distribuirii bunurilor . ANAF agenti economici. Actul de identitate;. Dacă radierea se efectuează la cerere , se va atașa și dovada achitării taxelor. Cerere transfer - Descarca PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON. - In cazul in care exista o cerere de radiere a ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 75RON Model dosar cadastru si intabulare apartament B. CADASTRU - PRIMA INSCRIERE TEREN 1) cererea de solicitare informaţii, conform anexei 1.30 Cererea de radiere va cuprinde date privind solicitantul: nume și prenume, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE, adresa de reședință, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, specializarea, biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile în ale cărui evidențe este înscris

Avand in vedere faptul ca limitele intravilanelor (vector) stabilite prin PUG, pentru UAT-urile enumerate mai jos, pentru care primăriile au înaintat OCPI Argeș hotărârile consiliilor locale de aprobare PUG, conform art. 47¹, alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, sunt integrate momentan, doar in baza de date locala a OCPI Arges, [ Societati comerciale. Recurs împotriva hotarârii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului. Cerere privind radierea mentiunilor facute în baza unei hotarâri emise de judecatorul delegat privind modificarea actului constitutiv Radierea din Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara se face la cerere prin completarea cererii de radiere (formular tip — Model 4), adresata OTDR de catre titularii/ reprezentantii formei de exercitare in mo Cereri și formulare tipizate. Anexe conform Ordinului 700//014 Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu) Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fișa colectivă condominiu a unități individuale Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs DGFP Constanta criticând-o ca fiind nelegala motivat de faptul ca la data de 29.05.2007 cu cererea nr.13826 a solicitat numirea unui lichidator, cerere ce nu a fost solutionata pâna la data când s-a dispus radierea

Radiere / Inchidere Firma SRL, PFA etc

De asemenea, proiectul de lege introduce o noua prevedere referitoare la radierea societatii. Mai exact, orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de radiere, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, iar in acest sens apelantul va depune o copie a apelului la ONRC, pentru mentionare in registrul comertului OCPI Ilfov - 12.06.2020. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov va relua activitatea de relatii cu publicul incepand cu data de 15.06.2020. Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate, notarii publici si celelate categorii de persoane care au acces, pe baza de user si parola, la sistemele informatice. Cerere transcriere a procesului verbal de aplicare a sechestrului: F21IENR01_ed.4 rev.2.doc: 5: Cerere radiere mentiune sechestru: F22IENR01_ed.4 rev.2.doc: 6: Cerere mentionare administrator judiciar/lichidator: F72IENR01_ed.1 rev.0.doc: 7: Cerere eliberare/prelungire valabilitate permis provizoriu de arborare a pavilionului român: F64IENR01. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Sibiu a primit cererea de radiere a dreptului de proprietate al familiei Iohannis asupra casei pierdute in instanta anul trecut, au precizat joi, pentru Agerpres, surse oficiale ACTE INREGISTRARE FIRMA ONRC - Noi ne ocupa de intocmirea tuturor actelor necesare si iti infiintam propria firma. Telefon 0766.361.05

(1), cererile Oficiului Național al Registrului Comerțului de radiere a persoanei juridice din registrul comerțului, în temeiul dispozițiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin

Sălaj s-a admis, în mod nelegal, cererea de radiere formulată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a SC R.S.I. SRL, în conformitate cu dispoziţiile art. 237 pct. 7 din Legea nr. 31/1990. Or, având în vedere că printr-o sentinţă civilă s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţe Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) susține că la Sibiu nu s-a înregistrat nicio cerere de radiere a drepturilor de proprietate ale familiei Iohannis asupra casei pierdute în instanță anul trecut. Un site de știri scria că Fiscul din Sibiu a trimis o astfel de cerere de pe 25 martie Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Onrc Radiere PFA (ONRC) 210 RON - Bucuresti si Ilfov/310 RON - alte judete. Radiere SRL . Completare si depunere cerere eliberare certificat constatator si ridicare certificate . 100 RON. Intocmire Act Constitutiv . 150 RON. Intocmire Decizie Asociat Unic/Hotarare AGA . 70 RON

radierea din registrul comer ţului a firmei cu datele de identificare sus menţionate Cauza radierii fuziune - codul unic de înregistrare al unităţii rezultate în urma fuziunii.. divizare dizolvare lichidare faliment declarare nulitate societat Art. 6 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului Dizolvare/lichidare voluntară. Cerere privind radierea societăţii cu răspundere limitată. Art.260 - Legea nr.31/1990. Art.VI , al.2, al.3 - OUG nr.43/2010. Decizia civilă nr.329/17.03.2011. Dosar nr.2814/88/2010. Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 2814/88/2010, Oficiul Naţional al Registrului. Formular cerere completare dosar onrc octombrie 17, 2018 Cod formular , Denumire formular. Cerere completare dosar. Timpul mediu de completare a cererii. Formulare persoane juridice. Procedura radiere masina cu pastrarea numerelor - Avocat. Acte necesare radiere auto la cererea proprietarului. Ma intereseaza daca a trecut cineva recent prin.

Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comerţului şi înregistrarea acestei menţiuni. Decizia civilă nr. 1868/COM/21.10.2010. Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 344/88/10.02.2010, ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, în baza rezoluţiei nr. 426/09.02.2010, a înaintat spre soluţionare. Documente ONRC prelungire valabilitate sediu social; certificatul constatator şi certificatul de radiere a societăţii de la vechiul sediu se vor elibera, la alegere, de către oficiul registrului comerţului de la vechiul sediu sau de la noul sediu. Cererea de menţiuni va cuprinde solicitarea efectuării ambelor operaţiuni şi se. Formulare ONRC pentru Persoane Juridice: Formular - Cerere de inregistrare - persoane juridice (calcul in RON) ATENTIE! Pentru ca functia de calcul a formularului sa fie activata, este necesar in mod obligatoriu selectarea casetei inregistrare in registrul comertulu Certificat Constatator ONRC in 5 minute. - Livrare in 5 MINUTE pe email și SMS. - Notificare GRATUITĂ prin SMS despre stadiul comenzii. - Original de la Registrul Comerțului. - Garantat banii înapoi dacă nu sunteți mulțumit. - Suport online și telefonic la 0762738245 Cererea de radiere (original) - formular; 2. Hotărârea irevocabilă a instanţei de constatare a dizolvării de drept (original); 3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociatul unic, certificată de persoanele autorizate, potrivit legii, şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC.

Radierea PFA - cum se face si care sunt pasii de parcurs

 1. Financiara de sector: - copii decizie radiere de la ONRC - refacut si depus decl. 200 - recalculat imp datorat pe anul in curs (eu am si platit) Cam asta a fost.
 2. 3. Am solicitat radierea ipotecii. Banca este obligata sa completeze in fata unui notar (de regula cel cu care colaboreaza) o declaratie autentificata de radiere a ipotecii. Notarul solicita la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI) in numele propritarului un extras de carte funciara
 3. CERERE pentru modificarea avizului de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale Catre emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, Radiere punct de lucru.., cu activitate de.. Anexez copii certificate spre conformitate ale documentelor doveditoare..
 4. Inspecția Muncii poate cere radierea persoanei juridice din ONRC - în cazul săvârșirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislației muncii sau de la normele de SSM . Tags: muncii atilderegn egravei. November 15th 2017. View original
 5. Cerere activitate RAR Numai in cazul vehiculelor noi, documentul care atesta importatorul (document vamal sau factura) Numai in cazul vehiculelor noi, copia documentului care identifică importatorul: Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (persoana juridica) sau act de identitate (persoana fizica)
 6. OCPI Timis. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere. 1. Cerere tip; 2. Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului; 3. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare intabularii dreptului de concesiune
 7. Cerere aviz - PAC - descarcă Cerere de anulare număr cadastral - descarcă Cerere pentru consultare documente din arhivă - descarcă Copie titlu de proprietate - descarcă Copie extras din planul cadastral (Ortofotoplan) - descarcă Cerere încadrare în zonă - descarcă Cerere identificare imobil - descarcă Cerere copie documentație cadastrală - descarcă Cerere de înscriere [

Radiere unui sediu expirat de la ONRC - Răspunsuri

 1. copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. RADIEREA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI IN ALT JUDET . Documente necesare: Cerere Cartea de identitate a vehiculului Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de la fostul domiciliu/sediu Trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 2. ute intocmim documentele necesare pentru depunerea la ONRC. Radiere firma rapid si simplu. Iti explicam toti pasii ! Depunerea dosarului de radiere : documentele contabile, CUI-ul firmei , cererea de radiere , certificatele constatatoare și cel de la ANAF care . Reviste: Fiscul actualizează formularele 1și 710
 3. La expirarea acestui termen se poate declansa si radierea societatii, ce echivaleaza cu incetarea existentei persoanei juridice. Acte necesare pentru închiderea (radierea - etapa a II a) a unui SRL. cererea de radiere; dovada publicarii la Monitorul Oficial a hotărârii de dizolvare; bilant de lichidare intocmit de un expert contabi
 4. ONRC pune la dispozitie model de act constitutiv,. Cu acest dosar completat te poti prezenta la Registrul Comertului sau poti sa le depui online prin intermediul portalului ONRC. Schimbare denumire firma la ONRC Cerere tip Legea nr. Completare cerere conform Ghidurilor specifice tipurilor de cerere. Act constitutiv pentru SRL cu mai multi asociati

Documente necesare ONRC desființare/înființare punct de

 1. Etapa a-III-a. Cerere de radiere (formular Registru); Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri (copie); Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat.
 2. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu a primit cererea de radiere a dreptului de proprietate al familiei Iohannis asupra casei pierdute în instanță anul trecut, au precizat joi, surse oficiale
 3. Cerere transcriere în registrul matricol/registrul de evidenţă a încheierii de încuviinţare privind autorizarea efectuării de călătorii : F52IENR02_ed.1 rev.1.doc: 11 : Cerere radiere din registru a menţiunii privind sechestrul : F32IENR02_ed.2 rev.3.doc: 12 : Cerere emitere autorizaţie de modificare constructivă : F09IENR02_ed.3.
 4. OCPI - Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara constanta , OCPI, ocpi, ANCPI, cadastru, carte funciara, geodezie, topografie, cartografi
 5. Actele prin care se cere RADIEREA echipei lui Gigi Becali! EXCLUSIV. Actele prin care se cere RADIEREA echipei lui Gigi Becali! STEAUA. Gigi Becali a pierdut la Curtea de Apel numele Steaua Bucureşti pe data de 21 decembrie 2016. Patronul Stelei e obligat să schimbe numele echipei încă de acum, decizia fiind executorie. STEAUA.
 6. DIZOLVARE LICHIDARE RADIERE FIRMA CRAIOVA - DOLJ Dizolvarea voluntara - Dizolvarea societatilor comerciale poate avea loc, conform legii, prin trecerea timpului stabilit ca durata a societatii, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia, declararea nulitatii societatii, hotararea adunarii generale, hotararea tribunalului, la cererea oricarui.

ProceduraVizualizare - e-guvernar

 1. Primul pas îl știți, e simplu. Trebuie să faceți cerere (tip) de radiere de la Oficiul Registrului Comerțului și să depuneți câteva acte (certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) și constatatoarele) în original și să plătiți o taxă (nu rețin suma, dar nu e mare). După care trebuie să așteptați câteva zile să se dospească cererea și apoi să.
 2. Prin cererea înregistratä pe rolul acestei instante la data de 03.01.2019 sub nr. 11/88/2019, Oficiul National al Registrului Comer!ului a solicitat radierea S.C. ALCON ROSA S.R.L. Tulcea, înregistrarea în Registrul comer!ului a mentiunii de radiere, precum comunicarea efectuare
 3. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Adresa: Strada Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Ploiești, Județul PRAHOVA, ROMÂNIA Telefon: (0244) 51 95 69; (0244) 51 49 07; (0244) 59 69 25, 26, 27, 2
 4. Tarifare - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava. Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
 5. Totodată, aveti dreptul să vă opuneti prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată si semnată
 6. inregistrat la Oficiul Registrului Comertu ui domiciliat in judetul localitatea , sc. . eliberat/a de , nr.. CERERE pentru scoaterea din evidentä a mijloacelor de transport Subscrrsa sediul ROMANIA, / certificatul de radiere nr.. judetul/sectorul
Certificat fiscal: Radiere firma anaf

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poştală. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Casa din centrul Sibiului deținută de soții Iohannis a ajuns din nou în proprietatea statului, în contextul în care Oficiul de Cadastru a înregistrat azi cererea Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu cu privire la radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate asupra locuinței, arată digi24.ro cadastrul neagĂ existenȚa unei cereri de radiere a casei pierdute de iohannis 5 aprilie 2016 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) susţine că la Sibiu nu s-a înregistrat nicio cerere de radiere a drepturilor de proprietate ale familiei Iohannis asupra casei pierdute în instanţă anul trecut

Acte infiintare firma | Un weblog normal

Radiere firma - Ajutor specializat in lichidari, dizolvari

Prin cererea înregistratä pe rolul acestei instante la data de 01 iunie 2016 sub nr. 1 1 14/88/2016, Oficiul Naoonal al Registrului Comertului a solicitat radierea S.C. ZGUCOM S.R.L., înregistrarea în Registrul comertului a mentiunii de radiere, precum comunicare cerere de receptie si inscriere Subsemnatul( a) cu domiciliul/sediul in localitatea str nr legitimat(a) cu CI/BIseria nr .. , CNP tel ./ fax adresa de email: prin mandatarul va rog sa dispuneti OCPI Braila. Acte necesare. I. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere. 1. Cerere tip; 2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului; 3. Dovada achitarii integrale a tarifului

ORC. Radierea unei societăți comericale cu datorii la stat ..

Cererea de radiere a dreptului de proprietate a familiei Iohannis asupra casei de pe strada N. Balcescu, din Sibiu, pierduta in instanta de cuplul prezidential, nu a ajuns la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Sibiu, anunta institutia Inainte de radierea de la Oficiul Registrului Comertului, persoana fizica autorizata are obligatia de a anunta in scris organul fiscal competent despre intentia sa. Instiintarea organului fiscal privind radierea PFA se face prin depunerea declaratiei cod 070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie d Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă