Home

Determinaţi imaginea funcţiei f : 1,5 , f x x 2 1.

Rezulta de unde 100 500 g - 60 s. Deci, cantitatea de grasime continuta in 500 . g de smantana este egala cu 60 x Metoda a 2-a: Textul Conrine 12% grăsime ne spune ca 100 g de smantana conține 12 e de gräsime. Ca urmare, 500 g smantana vor contine de 5 ori mai multa grăsime, adică 5 12 - 60 g smantana, 6 7. Determinaţi mulţimea valorilor funcţiei f: 1,0,1 ,f x x 2. 8. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f: ,f x x 3 şi g: ,g x 5 x. 9. Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f: ,f x 4 4x 3 cu axa O 1. Se consideră funcţia f: , f x x x 422 63. 5p ,a) Arătați că f x x x x' 4 1 1 x . 5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x 2, situat pe graficul funcţiei . 5p c) Calculaţi 3 2 lim x 9 fx x. 2. Se consideră funcţiile F: 1, , 2 Imaginea functiei [Editează] [Citează] Sa se determine imaginea functiei: f:R->R, f (x)=x/ (4x^2+1) g:R->R, g (x)= (x^2-x+2)/ (x^2+1) h:R->R, h (x)=2x/ (x^2+1) As vrea sa imi explicati una dintre aceste probleme cu imaginea unei functii. Multumesc. enescu. Grup: moderator

Determinati imaginea functiei f:R→R f(x)=2-x^2 - Brainly

  1. aţi intervalele de monotonie ale funcţiei f. f x x x2. Se consideră funcţia f:R→ℝ, ( )= +5. 5p a) Calculați 1 5 1 xdx − ∫. 5p b) Arătaţi că ( )( ) 1 5 0 ∫ f x x edx− =x 1. 5p c) Deter
  2. 1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → R , f ( x ) = 8x 2 − ln x . a) Arătaţi că f'(x) = .b) Demonstrați că punctul A aparține tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul funcţiei f . c) Demonstrați că .a) e fără probleme, f'(x) = , iar de aici cu diferenţa de pătrate, obţinem forma cerută
  3. aţi ecuaţia asimptotei spre la graficul funcţiei f. 5p c) Calculați 1 ' lim x 1 fx x . 1 2. Se consideră funcţiile f: 0, , f x e m x x , unde m este număr real, și F: 0, , F x x e x ln 4 1x
  4. Definiţia funcţiei. Fie A şi B două mulţimi nevide. Prin funcţie f definită pe mulţimea A cu valori în mulţimea B se înţelege orice lege (regulă, procedeu, convenţie) prin care fiecărui element x ∈ A i se asociază un singur element y = f(x) ∈ B.. Prin f : A → B vom nota o funcţie definită pe A cu valori în B. Mulţimea A se numeşte domeniul de definiţie al funcţiei.
  5. aţi mulţimea de convergenţă a seriei de puteri x n n n Derivatele funcţiei sunt fx x()2k ()( )=−1 k sin şi fx x()2k+1 ( )=−1 k cos şi sunt mărginite pe R deci funcţia se dezvoltă în serie Taylor pe x ∈R
  6. Pentru a trasa graficul acesteia, este suficient să găsim două puncte. Există două metode prin care putem reprezenta grafic o funcție de gradul I. Metoda 1: Alegem două valori arbitrare pentru x și apoi calculăm valorile y = f (x) corespunzătoare. Obținem astfel două puncte de forma (x, f (x)) pe care le unim printr-o dreaptă

f x x x' 3 1 1 , x . 5p .b) Arătați că 2 7 lim 9 x 2 fx x 5p c) Demonstrați că fx 11, pentru orice x 1, . 2. Se consideră funcţia f: , 2 1 x fx x . 5p a) Arătaţi că 1 2 1 f x x dx10 . 5p b) Calculați 1 2 0 x e f x dx 1 x. 5p c) Determinaţi a 0, pentru care 0 ln 2 a f x f x dx a 1 3.9 Diferenţierea funcţiei inverse Fie = (y f x) cu fab:, ,[ ]→[αβ].Si, presupunem că fiecare punct y∈[α,β] este imaginea unui singur punct ∈[,x a b] astfel încât ( )=f x y, deci functia este bijectiva. Figura 3.14 Atunci, putem defini funcţia =ϕ(x y) cu ϕαβ:, ,[ ]→[ab] care asociază la fiecare y∈[]α,β un ∈[],x a b a.î. ()=f x y

Imaginea functiei - Pro Didactic

Subiectul II (7 puncte) Se consideră funcţia f: o f x ax b() ab, 2 pct , 2 pct 2pct 1pct a) Determinaţi ab, ştiind că punctele A(3;2b) şi B(-1;4) aparţin reprezentării grafice a funcţiei Clasa a X-a 1. Fie funcţia f: , f x x x . a) Determinaţi imaginea funcţiei f; b) Fie numerele reale x x x 1 2 2014, ,..., cu proprietatea că f x f x f x 1 2 2014 2013. Determinaţi cardinalul mulţimii x x x1 2 2014, ,..., . 2. .Pentru orice șir x n Pagina 2 din 2 2. Se consideră funcția f,>o 1, x . 5p a) Arătați că 2 1 5 2 fx dx x ³. 5p b) Arătați că volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcţiei g1>@o, x, este egal cu 17 12 S. 5p c) Determinați numărul real a, știind că 2 1 ln 14 exea dx x ³

1 0 1 1 5 ∫ f x x dx− − =. 5p b) Arătaţi c F x x x x= + + + este o primitivă a funcţiei f . 5p c) Determinaţi numărul natural n, ştiind că suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x =0 și x =2 are aria egală cu 2 7 1 1 5 2 3 8 a = + + + şi 1 1 5 2 3 8 Suma dintre jumătatea unui număr real pozitiv x şi 9 2 este egală cu dublul număru lui x. Determinaţi numărul x. 4. Se consideră funcţia f: fi , b)+ , unde a și b 4. b) Reprezentar ea corectă a punctului ( )- -1, 5 care aparţine graficului funcţiei f 2p Reprezentarea corectă a. f x x x' 9 1 1 , x . 5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x 1, situat pe graficul funcției f. 5p c) Demonstraţi că f f f f 2019 2021 2020 2022 . 2. Se consideră funcţia f: , f x x 2 4. 5p a) Arătați că 3 0 f x dx 49. 5p b) Calculați 1 0 1 5 dx fx

Bac-m1-iunie-2018 - GeoGebr

1 Noţiuni introductive- laborator 2013-2014 Matlab este un pachet de programe performante, care rezolvă numeric şi probleme ale calculului ştiinţific. Problem = =+=−2, 4 2 , 6 4 Să se determine cordonatele centrului de greutate al triunghiului. (5p) 6. Să se determine ∈ℝ astfel încât lungimea segmentului AB să fie 13 , unde A(a, 4) și B(-2, 1-a). SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Se consideră funcția . 2. 0: ( ), ( ) 0. x f M fx. x a) f(x) ln 6x2 x 2010 , b) f(x) x2( x)(6 x)(3 x) , c) 2 3 3 1 ( ) x x f x , PREȘEDINTE COMISIE Profesori examinatori UNITATEA SCOLARA CTUTV Satu Mare EXAMENUL DE CORIGENȚĂ - sesiunea august - septembrie Clasa a XI-a BILET nr. 14 1. Determinaţi matricea A ştiind că 2 100 3 2 4 lg1 1 4! ln 0 4 9 2 2 1 3 A C e A 2. Fie funcţia f: , f(x. Varianta F - Algebră şi analiză matematică 2 11 Pe R se consideră legea de compoziție internă ∗ definită astfel: x* y xy 2x 2y 2 Să se determine elementul neutru e R. a) e = -2 b) e=1 c) e=0 d) e=2 e) e= -1 12 Se consideră polinoamele f,g Q[X], f 4 3 2X 1, şi g X 2 1. Să se determine restul împărțirii polinomului f la polinomul g

Fie familia de funcţii fm (x) =x2 −2(m −1)x +m unde m este un parametru real. a) Să se arate că vârfurile parabolelor asociate acestor funcţii se găsesc pe o parabolă. b) Pentru ce valori ale lui m parabola asociată funcţiei f în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu dreapta de ecuație yx . 5p c) Demonstrați că 0 2 f . 2. Se consideră funcţia f: 0, , f x x ln. 5p .a) Arătaţi că 1 ' 1 e f x dx 5p b) Calculați 2 1 e fx dx x. 5p c) Determinaţi numărul real p, p 1, știind că 2 1 ln 3 24 p p x f x dx p Partea firului de stuf situată mai sus de nivelul apei lacului are lungimea de 1 m. Firul de stuf a fost înclinat de la poziţia verticală, astfel încît vîrful acestuia se află la nivelul apei şi la distanţa de 2 m de la punctul A (vezi desenul). Determinaţi adîncimea lacului în locul unde creşte acest fir de stuf Punem conditiile f(0)=-2 si f(2)=0 care ne conduc catre sistemul de ecuatii: Inlocuind pe b in a doua ecuatie se obtine a=1 deci funcita de gradul 1 cautata are forma f(x)=x-2

Video: Definiţia funcţiei, Imaginea funcţiei, Graficul funcţiei

f(x) Reveals Amber's Teaser Pictures for “4 Walls

Functia de gradul I Graficul functiei de gradul intai

  1. e m ştiin
  2. aţi primitiva F a funcţiei f pentru care : F(0) 2021 A. 2021 3 4 4 1 F (x ) x 4 x 3 B. 2021 3 1 4 3 F (x ) x 4 x 3 4 SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ.
  3. e valorile parametrilor reali a şi b astfel încât punctul A 0, 1 să aparţină graficului funcţiei f şi x 1 să fie abscisa unui punct de extrem. b) Pentru ab 5, 2, să se deter

5pc) Demonstraăi că funcăia f este descrescătoare pe intervalul 0,1 . 2. Se consideră funcţia f : R ℝ , f x) 1 1. x x 2 1x2 1 2. 5p a) Arătaţi că x 1 f x dx . 2 ) ) 1 0 6 5pb) Determinaţi primitiva F a funcţiei f pentru care F 0 ) 0. 5p c) Arătaţi că f x f 2 1 ) 1 5 x dx ln. 2 Răspuns Câştigător. în 9 August 2013 | Exilee a răspuns: SImplu: Cand coeficientul lui x patrat, a este pozitiv, imaginea functiei este egala cu MINUS DELTA PE 4*a, infinit. Sa luam o functie de grad 2 : ax^2+bx+c=0, a mai mare ca zero. Im f= [ - delta/4*a; + infinit) Daca a. Răspunde Graficul functiei de gradul 1. Determinarea abscisei sau a ordonatei punctului de pe grafic. Graficul functiei de gradul 1 este o multime de puncte, plasate pe odreapta, conditia ca graficul functie de gradul 1 sa fie crescatoare, Adica este acea submultime a produsului cartezian A x B in care elementele (x,y) au proprietatea ca y = ƒ(x), x є A. Evident ca multimea Gƒ poate fi scrisa si sub.

(2.pct.) a) Determinaţi punctele de extrem condiţionat ale funcţiei , utilizând metoda multiplicatorilor Lagrange , cu restricţia (1.pct.) b) Fie , , sa se arate ca nu este continua. in. Subiectul III (1,5 puncte) Rezolvaţi ecuaţia diferenţiala: Subiectul IV (2,5 puncte) (1.pct.) a) Calculaţi (1,5.pct.) b) Desenaţi domeniul {(x ,y)∈. Inlocuiesti pe x cu -2 adica cu x din grafic si iti da -3*(-2)+1=5 asta e formula invatata la scoala si banuiesc ca te descurci rezolvi -3*(-2)+1 si daca iti da 5 inseamna ca A apartine graficului si daca nu iti da 5 nu apartine graficului SUCCES. eu stiu ca e bine ca asa am invatat la scoala dar tu faci cum crez funcţiei de gradul al doilea f:ℝ ℝ→ , f x x mx( )= +2 intersectează axa Ox. Rezolvare şi barem : pentru funcţia dată G Ox f ∩ ≠∅ este echivalent cu ∆≥ 0 (2p fi domeniul de definiţie al funcţiei f,unde: a) ; 2 ( ) − = x x f x b) ; 2 ( ) x x f x EXERCIŢII LA CAP. 1 1. a) Determinaţi x∈Z astfel încât numărul Z x sin cos 1 5 1 sin cos 2 x 2 x x x. Din rezolvarea sistemului obţinem: 5 4,cos 5

Cum-se-determina-imaginea-functiei,Exercitii rezolvate cu

1. Arătați că numărul este natural, unde .Diferenţa de pătrate, nu? 2. Se consideră funcția , unde a este număr real.Determinați numărul real a , știind că f ( x ) + f (1 − x ) = 7 , pentru orice numă r real x Definiţia 1.1.5 Fiind date două mulţimi A şi B, vom nota cu B - A mulţimea Mulţimea A poartă numele de domeniu de definiţie al funcţiei f, iar B poartă numele de codomeniu funcţiei f. (A') = {f(x) | x ∈ A'} este numită imaginea directă a submulţimii A' prin funcţia f, iar f -1 Să rezolvăm următoarea problemă: • Unghiul θ dintre doi vectori linie u şi v din R3 este definit de formula: u v u vt ⋅ < > =,( ) cosθ. Calculaţi, utilizând Matlab , cosinusul unghiului dintre u= (1, − 2, −1) şi v= (3,2, − 4) şi determinaţi măsura unghiului în grade Ecuatia tangentei la graficul functiei intr un punct a. R r f x 3x 6. încearcă să rezolvi acest test cu zece întrebări. Sa se determine valorile reale ale lui m pentru care graficul functiei este tangent la axa ox. 2 determinati m astfel incat graficul lui f x x2 mx 4. R r dată de f x x 2 în punctul de abscisă x 1. Q. 1. Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA'B'C' are apotema bazei mici O'M' = 2√̅3 cm, apotema bazei mari , OM = 4√̅3 cm şi apotema trunchiului de piramidă a t = √̅2̅1 cm. Ştiind că l = 12 cm, L = 24 cm şi h = 3 cm, calculaţi volumul trunchiului de piramidă. answer choices. V = 216 cm 3. V = 216√̅3.

1 2 5 (3) 2 f f. Substituind aceste valori în relaţia din enunţ se obţine: f(x 1) 2x 6, de unde f (x 1) 2(x 1) 4. Substituind x 1 t se obţine funcţia f(t) 2t 4, de unde substituind t x se obţine funcţia f : R o R , f (x ) 2x 4. Răspuns: . b) Deoarece f(2) 0 şi f(0) 4 avem punctele A(0;4) şi B(2;0) ale dreptei ce reprezintă graficul. TESTUL I.2 I.2.1. Se consideră funcţiile f, g: → , fx x x() ( 1) ( 5)=−+ −22 2 şi gx x x()=+ + +(2) ( 1).22 2 Determinaţi minimul funcţiei f + g şi maximul funcţiei g - f. Vasile Pop I.2.2. Se consideră numărul natural a şi expresia (){ } { } { } 23 E aa a a=+ +, unde {x} reprezintă partea fracţionară a numărului real x 1 din 3 TEST GRILĂ DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ - FIZICĂ FILIERA DIRECTĂ SUBOFIŢERI 1. Suma coeficienţilor polinomului este f(x)=X2-3X+24 este: a) 21 b) 22 c) 8 d) 12 2

5p 1. Arătați că 1 1 5: 1 2 3 6 + = Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x=1, situat pe graficul funcţiei f. 2. 2 x dx f x ∫ = . 5p c) Determinaţi volumul corpului obținut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcției g:. Culegere Online BAC Matematica Tehnologic, Stiintele Naturii. CULEGERE ONLINE BACALAUREAT LA MATEMATICĂ 2012 Modele de subiecte cu bareme realizate după modelului oficial www.mateinfo.ro & www.bacmatematica.ro Andrei Octavian Dobre (coordonator) Elena Andone Silvia Brabeceanu Glia Liliana Elena Opriță Emanuel Andone Viorica Ciocănaru.

E c matematica M tehnologic 2020 var 06 LRO - StuDoc

Calculaţi aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii xx=2, 1=−, y =2 şi y =−3. 3 p 5. Determinaţi imaginea funcţiei f:[1;3] , ( ) 2 3→=−\fx x. 3 p 6. Determinaţi lungimea porţiunii din graficul funcţiei f:\\→ , 4 4 3 x fx=− − , care este situată în cadranul trei. 3 p 7. Arătaţi că, dacă o funcţie f:\\→ are. 1 (2.1.5) Egalitatea (2.1.5) în raport cu parametrul este termenul principal al reprezentării asimptotice a funcţiei )(x) pentru x!! 1. Termenii următori în descompunerea , pot fi determinaţi aplicînd consecutiv la integrala din partea dreaptă în (2.1.13) formula integrării prin părţi.. 2.8 Derivatele funcţiilor compuse Teorema 1: =Fie ϕ()u x o funcţie diferenţiabilă în 0 xşi fie = ()y f u o funcie ţ diferenţiabilă în 0 =ϕ()u x 0.Atunci, funcţia compusă = [ϕ(y f x)] este diferenţiabilă în x0 şi are loc {}[]() ()() 0 0 0 f x f u x x x ϕ x = ϕ′ ′ (1) Observaţie: Egalitatea de mai sus poate fi scrisă şi în alte moduri. AM - XI. 193 Se consideră funcţiile fx x( )= 2 şi gx x x c( )=− + +2 4 , unde c ∈R. Să se afle c astfel încât graficele lui f şi g să aibă o tangentă comună într-un punct de intersecţie a curbelor 5p 2. Determinați numărul real a , știind că punctul A(1, 0) aparține graficului funcţiei :f ℝ ℝ→ , f x x a()= −. 5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + =1 5. 5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M ={10, 20,30,40,50,60,70, 80,90}, acesta să fie multiplu de 30

f (x) = ax + b. Punctele A (1;5) şi B (- 2;- 1) aparţin graficului acestei funcţii. a) Reprezentaţi grafic funcţia f, într-un sistem de axe perpendiculare xOy. b) Determinaţi numerele reale a şi b. c)Pentru a = 2 şi b = 3, determinaţi numerele reale x pentru care f(x) se află în intervalul . d)Aflaţi aria figurii formate de. 1 5.3.5 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi Definiţie: O ecuaţie diferenţială liniară de ordinul întâi este o ecuaţie liniară în funcţia necunoscută x / şi în derivata sa dx. În general o astfel de ecuaţie are forma: A x B x y f x dy dx (5.27) unde coeficienţii BxAx, şi fx 2 2 2 x y xy u v . şi f 1 d) o 2 2, x y x u x y şi f 1 , f: C* C. 6) Fie funcţia u y, ex x cos y sin . Demonstraţi existenţa unei funcţii monogene pe un domeniu D şi stabiliţi expresia funcţiei respective

Cum aflu imaginea unei functii de gradul 2

5p 1. Arătaţi că ( ) 2 1 5 20 6+ − =. 5p 2. Se consideră funcția f :ℝ ℝ→ , f x x x( )= + −2 2 3. Calculaţi distanţa dintre punctele de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox . 5p 3. pentru orice numere reale x și y . 5p c) Determinaţi numărul real a ,. f A B C este egal cu: a. 1; b. 2; c. 3; d. 4. 6. Tranzistorul reprezentat în circuitul din figura 4 funcţioneză în regim de saturaţie. Curentul de colector I C se calculează cu relaţia: a. I C ≈ E C / R C; b. I C = β• I B; c. I C = β•I B + (β+1)I CB0; d. I C ≈ I B. X 1 X 0 I 0 I 1 I 2 I 3 Y 0 0 I 0 x x x I 0 0 1 x I 1 x x I 1. (a) Calculaţi f(x, c, y1, y2) şi utilizaţi teorema DeMorgan pentru a elimina orice termeni ori factori complementaţi. (b) Redesenaţi circuitul eliminând cât mai multe inversiuni cu putinţă 2. Se consideră expresiile E x x F x x( ) 2 3, ( ) 3 4 şi G x y x y x y( , ) 4 5 , , . . (a) Determinaţi cel mai mic număr întreg k pentru care numerele Ek( ) 2 . (b) Determinaţi mulţimea A x x F x ^ | ( ) 2 . ` (c) Calculaţi cea mai mare valoare a expresiei G x y( , ), ştiind că Ex( ) 2d şi Fy( ) 3.d 3. a) Dacă 0ddD

2) Funcţia x) 3) Funcţia f R R f x: , ( ) 4 funcție constantă Se rezolvă pe rând la tablă exemplele. Reprezentarea grafică a funcţiei f: R R, f(x) ax b,a 0 1. Pentru reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sunt suficiente două puncte, deoarece o dreaptă este determinată de două puncte. Exemplu: (1) 2 1 1 3 1,3 (2) 2 2 1 5 2. x∈− f) 11 1, 3 x∈ AL - 009 Fie (an) n≥1 un şir având suma primilor n termeni S n an b2 n = ++, unde ab, ∈R, pentru orice n ≥1. Să se determine a şi b astfel încât şirul (an) n≥1 să fie progresie aritmetică cu primul termen egal cu 2. a) a b= =2, 3 b) a b∈∈R, 1, 2( ) c) ab= =1, 0 d) ab= =2, 0 e) ab= =2, 1 f) ab= =1, 2 Se consideră funcţia f f x x:(1, ) , ( ) .∞ → =ℝ Determinaţi intervalul I şi funcţia g I: →ℝ pentru care reuniunea graficelor funcţiilor f şi g este un unghi cu măsura 45 . 2 Colegiul Tehnic IOAN C. ṢTEFĂNESCU, IAȘI Suport de curs clasa a X-a Page 9 • Proprietăţile logaritmilor: 1) log a b =a b (formula condensată a logaritmilor) 2) log a a =1, unde a>0, a ≠1 3) log a =1 0 , unde a>0, a ≠1 4) nlo 5p b) Determinaţi numărul real a , știind că punctul A ( a, 2020 ) aparține tangentei la graficul funcţiei f care trece prin punctul de abscisă x = 0 situat pe graficul funcţiei f . 5p c.

Fie f(x)= 3- 9x, sa se determine abscisa - Google Searc

2. Se consideră polinomul f mx x x 325 2 1, cu m \{0}. 5p a) Demonstraţi că expresia 1 1 E x este constantă, oricare ar fi . Rezolvare şi barem: 3 1 3 x S E S (2p), unde 1 1 2 3 5 S x x x m şi 3 1 x m (2p) Rezultă E 5 deci constantă, oricare ar fi (1p) 5p b) Determinaţi rădăcinile polinomului f pentru cazul m 10 Operatorul Sobel poate fi descris ca model discret de următoarele funcţii wavelet ortogonale: 1 2 x2 y2 ( x,y ) xe − ψ =− (4) 2 2 x2 y2 ( x,y ) ye − ψ =− Operatorul Prewitt poate fi descris ca model discret de două funcţi Revista de matematica a elevilor si profesorilor din Caras-Severi f x x R( ) 0, .t c) Determinaţi valorile lui m pentru care ecuaţia f x m m R( ) , are soluţii reale. 2. Se consideră funcţia ln:(0; ) , ( ) 1 x f R f x x f o . a) Calculaţi 1 1 ( ) e ³ x f x dx . b) Calculaţi 1 e ³f x dx c) Calculaţi lim →1 ∫ () 1 −1. TEST 2-matematică- informatică Prof. Mic Dănuț Subiectul I. y′= f (x, y) (14.1) Funcția f(x, y) din relația (14.1) se mai numește și funcție pantă, deoarece în punctul de coordonate (x, y) valoarea ei este egală cu valoarea derivatei de ordinul întâi a funcţiei y(x), numeric egală cu panta tangentei la graficul funcției în acest punct

5 18. Să se determine funcţia de gradul al doilea f:, (2 1) 3 f x x2 m x , m , al cărei grafic are abscisa vârfului egală cu 2 7. 19. Să se demonstreze că parabola funcţiei f:, 2 1 f x x2 mx m2 este situată deasupra axei Ox, oricare ar fi m . 20 1−2 2. 20. Asimptotele funcţiei g(x) = x f(x) sunt: a) y = x+1 şi x = 1; b) y = λx-λ-1 şi x = 0; c) y = 1 şi x = 0; d) y = λx-λ-1 şi x = -1. 21. Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei date, pentru λ=1, în x = 1 este: a) y =1; b) y = x+1; c) x = 0; d) y = 0. 22. Primitivele funcţiei f : (2,∞)→R, f(x) = x 4 x 6 2 − sunt. CURS TRANSFORMAREA LAPLACE 1. Definit¸ie, exemple ¸si proprietat¸i˘ Definit¸ia 1.1. Funct¸ia f: R →C, f(t) = f 1(t) + f 2(t), t∈R, se nume¸ste original Laplace dac˘a satisface urm˘atoarele condit¸ii: (i) f(t) = 0 pentru orice t<0,(ii) pe orice subinterval finit al semiaxei reale pozitive, f are cel mult un num˘ar finitde discontinuit˘at¸i de spet¸a ˆıntˆai p f x dx (11) căreia îi corespunde aria haşurată pe fig. 2.1. Probabilitatea ca mărimea măsurată să ia valori între -∞ şi +∞ devine certitudine, astfel că aria totală de sub curbă este egală cu unitatea. x x1 x2 x f(x) Fig. 2.1 Cunoaşterea funcţiei de distribuţie permite calculul valorilor medii ale unei mărimi

Subiecte examen analiza matematica 2015 - StuDoc

Determinaţi ecuaţia asimptotei orizontale la graficul funcţiei : 0, ,( ) ( ) 3 1 x f f x x ∞ → = + ℝ . 3 p 7. Fie matricea 0 1 5 0 0 2 . 0 0 0 2 p 1. Determinaţi valorile reale ale lui m astfel încât lim 1 2.(2) x x mx x Daca inlocuim x x cu 0 0 ne va. Completarea acestui test iţi va permite să treci mai departe. Demonstrati cä ecuatiax mx m2 2 0 admite solutii reale distincte pentru determinati coordonatele punctului extrem al graficului functieif c determinati multimea numerelor xe 0 00 pentru care f x 1. F x 1 3 x 2 2 x 5 f x 1 3 x 2 2 x 5

ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului centrul naţional de evaluare şi examinare examenul de bacalaureat 2012 proba proba scrisă l Obținem: Cum Dar funcția g(x) = f(x) - a este continuă pe Rezultă din relațiile anterioare că ecuația g(x) = 0 are soluție unică în și, de aici, rezultă că ecuația f(x) - a = 0 ⇔ f(x) = a are soluție unică în . 2. Se consideră funcția a) Arătați că Rezolvare: Determinăm, pentru început, Obține

Wie bilde ich die Umkehrfunktion von f(x) = 2x+1Alg II: Composite Functions, f(g(x)) - YouTube

Am o intrebare de matematica:daca avem f definit pe R cu

x coincide cu graficul funcţiei liniare f:R R f(x)= 4- 3. x . Aplicaţii : 1. Să se reprezinte dreapta soluţiilor pentru fiecare din ecuaţiile următoare: x - y + 1= 0. 3x + y - 2 = 0. 3x - 2y + 5 = 0 -x + y -3 = 0 . a) Determinaţi numărul real m a.î (m-1 , m+1) să fie soluţie a ecuaţiei 2x - y +5 = 0. Indicaţie : 2(m-1. Check Pages 151 - 200 of XI_Matematica (in limba romana) in the flip PDF version. XI_Matematica (in limba romana) was published by Lilia Burca on 2019-12-10. Find more similar flip PDFs like XI_Matematica (in limba romana). Download XI_Matematica (in limba romana) PDF for free TEST BAC XII Varianta 1 APRILIE 2003 Problemele 1-5 se referă la conţinutul: Fie funcţia f : R→R, f(x) = xnex, n∈N şi In = ∫ 1 0 f(x)dx . 1. Numărul punctelor de infexiune ale funcţiei f pentru n = 2 este 2. Se consideră expresiile E x x F x x( ) 2 3, ( ) 3 4 şi G x y x y x y( , ) 4 5 , , . . (a) Determinaţi cel mai mic număr întreg k pentru care numerele Ek( ) 2 . (b) Determinaţi mulţimea A x x F x ^ | ( ) 2 . ` (c) Calculaţi cea mai mare valoare a expresiei G x y( , ), ştiind că Ex( ) 2d şi Fy( ) 3.d 3. a) Dacă 0ddD SUBIECTUL I 30 de puncte 5p 1 Se consideră progresia geometrică 1 n n b cu 1 2 from MATH 274 at Colegiul Naţional Dragoş Vod

Graphs of f, f prime, and f double prime - YouTube

Fisa de lucru RECURSIVITATE 1. Scrieti o functie recursiva care calculeaza suma cifrelor unui numar natural n. 2.o functie recursiva cu un parametru n care sa returneze cate cifre are n, n est 6 Revista de Matematică şi Informatică MI API b) Verificaţi dacă dreapta de ecuaţie =1 4 este tangentă la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0=4, situat pe graficul funcţiei f. c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul (0,+∞). (Bacalaureat 2013 M_tehnologic iunie-iulie Fie f(x) = a 2 x +b x +c , o functie de gradul II - graficul se numeste parabola. Parabola este orientata in sus, daca a > 0 si este orientata in jos, daca a < 0. -intersectia cu axa OX: rezolv ecuatia de gradul II, a +b +c = 0. Solutiile x1 si x2 reprezint

Quadratische Funktion - quadratische Ergänzung: f(x)=0,5x

Bac-m1 iunie 2020 - GeoGebr

2 1 ' 1 x x f x x x − = + +, x∈ℝ. 5p b) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu dreapta de ecuație 1 2 7 y x=− + . 5p c) Demonstrați că pentru fiecare număr natural nenul n, ecuația f x n( )+ = 0 are soluție unică. 2. Se consideră funcţia f:ℝ. Şiruri şi serii de funcţii. Serii de puteri. Serii Taylor. Aplicaţii. Modulul 6.1 - Şiruri şi serii de funcţii. Serii de puteri. Şirurile şi seriile de funcţii reale sunt o generalizare naturală a şirurilor şi seriilor de numere reale, care permit studiul riguros al modului de definire a unor funcţii elementare 2 g2 x = x, ( ) sin(2) g3 x = x şi g4(x) =sin(10⋅x)/ x pe acelaşi grafic. Utilizaţi comanda plot. 5. Trasaţi graficul funcţiei g(x) =35⋅ex2 pentru x între -2 şi 2 luând valori întregi. Modificaţi pasul vectorului x la o valoare de 0,05 şi denumiţi acest nou vector x2. Trasaţi din nou graficul. 6. Trasaţi graficul funcţiei f(x.

Graphing log graph of y = log3(x- 2)-3 - YouTube

1 T 6. L. 2 l 1 T F 1 T E1 p E 1 : T E1 ; 6. h @ T. L 6 5 è d F 1 T L. 2 :ln T Fln E1 ; 1 T E1 ; F | 5 6. L d F 1 2 L è. 2 :ln2 Fln3 ; F 3 1 12 :ln1 Fln2 ; E 1 2 h L 2ln 6 7. L è @ 2ln2 6 7 A L è @ 6 7. 2ln 8 7 A 2 0 1 lim cos 0 x x x Verificati calculănd cuSymbolic math. Pentru seria de funcţii 2 2 0 2 n x arctg x n am desenat funcţia s5 (x); dacă dorim să desenăm s49 (x), lucrurile se complică, aşa că e nevoie de altă abordare: declarăm variabila simbolică x, şi scriem expresia simbolică s49(x).Pentru desenul acesteia folosim funcţia ezplot(f,a,b 2 2 21 2 1 ( 1 )' 1 ' ) x x f x 91 19 f'(9) 10.Să se găsească punctul de minim al funcţiei f: R R, f( ) 4 3 6 2 24x 1 Punctele de extrem local se află printre rădăcinile ecuaţiei: f'(x) 0 f '(x) 12x2 12f'(x )240 1,x 2 sunt puncte critice Pentru x [ 1,2] funcţia f este decrescătoare. Pentr S x x 1 2 1 2 Semnul funcţiei de gradul II f x ax2 bx c, unde a,b,c R , a 0 - se foloseşte semnul funcţiei de gradul II, în general, la rezolvarea inecuaţiilor, la module, etc. I. pentru 0 x x 1 x 2 f(x) semn a 0 semn contrar lui a 0 semn a II. pentru 0 x